Ambasada Ucrainei în România

, Kyiv 10:49

Colaborarea în sfera cultural-umanitară dintre Ucraina și România

Centrul Cultural şi de Informare din cadrul Ambasadei Ucrainei în România

Centrul Cultural şi de Informare din cadrul Ambasadei Ucrainei în România a fost înfiinţat în conformitate cu Decretul Preşedintelui Ucrainei din 20 februarie 2006 nr. 142 "Despre centrul cultural şi de informare în cadrul instituţiilor diplomatice ale Ucrainei în străinătate". Deschiderea oficială a Centrului Cultural al Ucrainei la Bucuresti a avut loc la 31 octombrie 2007 în cadrul vizitei oficiale a Preşedintelui Ucrainei în România.

Centrul Cultural şi de Informare al Ucrainei se află în Bucureşti, la adresa: strada Jean Louis Calderon, nr. 68, sector 2.

Centrul este deschis pentru vizitele publice de luni până vineri, între orele 14.00-18.00.

Activitatea Centrului Cultural şi de Informare are ca scop consolidarea relaţiilor bilaterale dintre Ucraina şi România, aprofundarea cooperarării bilaterale în domeniile culturale, umanitare, de informare şi răspândirea informaţiilor despre Ucraina în România, istoria şi cultura sa, consolidarea legăturilor cu minoritatea ucraineană, facilitarea satisfacerii  necesităţilor ei naţionale şi culturale.

Vizitatorii Centrului Cultural şi de Informare al Ucrainei, au posibilitatea de a se familiariza cu informaţiile despre Ucraina, regiunile sale, oportunităţile de afaceri şi turism, expoziţiile permanente de fotografie "Relaţiile ucraineano-române", "Kyiv – capitala Ucrainei" expoziţiile tematice "Vă invităm în Ucraina" (despre oportunităţile turistice ale Ucrainei), "Propunerile investiţionale ale Ucrainei", "Vă invităm la studii în Ucraina" (propunerile universităţilor din Ucraina), printr-o reţea de calculatoare există posibilitatea de a citi on-line ediţiile ucrainene, precum şi viziualizarea programelor de televiziune ucrainene prin reţeaua de satelit.

La Centrul Cultural şi de Informare al Ucrainei, precum şi în alte săli din Bucureşti şi din judeţele României, au loc evenimente culturale, care includ spectacolele colectivelor artistice şi iale nterpreţilor ucraineni, expoziţii tematice de fotografie şi artă, prezentări istorice şi de actualitate a oraşelor şi regiunilor din Ucraina, celebrarea Zilelor Unirii Ucrainei, Constituţiei Ucrainei, Independenţei Ucrainei, Drapelului Naţional al Ucrainei, precum şi alte evenimente importante din istoria şi contemporanietatea Ucrainei, figuri proeminente istorice ale Ucrainei, venerarea zilelor activiştilor culturali ucraineni etc.

Printre evenimentele culturale de profil înalt, efectuate de Centru Cultural şi de Informare, merită să fie menţionată interpretarea ansamblului de stat "Soliştii din Kyiv", Orchestrei Naţionale de instrumente populare din Ucraina, prezentarea la Bucureşti a istoriei şi contemporaneităţii oraşului Chernivtsi, onorarea periodică a zilelor aniversare ale lui T.Shevchenko, L.Ukrainka, M.Gogol, facilitarea participării Teatrului Naţional Academic de Operetă din Kyiv la Festivalul Internaţional "Viaţa e frumoasă", care are loc anual în Bucureşti,  particiarea echipelor de copii români la festivalul anual "Să schimbăm lumea în bine etc.

Activitatea prioritară a Centrului Cultural şi de Informare, vizează crearea unei imagini pozitive a Ucrainei, distribuirea informaţiilor despre Ucraina, asigurarea informaţiilor privind interesele ţării noastre în relaţiile cu România, dezvoltarea lor bazată pe principiile europene de încredere reciprocă, deschidere şi pragmatism, facilitarea integrării ţării noastre în UE.

Uşile Centrului Cultural şi de Informare din cadrul Ambasadei Ucrainei la Bucureşti sunt deschise primitor tuturor celor care doresc să se familiarizeze cu istoria şi cultura Ucrainei, oportunităţile sale turistice, investiţiile atrăgătoare ale regiunilor, bogăţia spirituală inepuizabilă a poporului ucrainean.

Cadrul juridic al cooperării bilaterale în domeniul culturii şi educaţiei

Documentele de cooperare ucraineano-române valabile în acest domeniu sunt:

  • Acordul privind cooperarea în domeniile culturii, ştiinţei şi educaţiei între Guvernul Ucrainei şi Guvernul României (din 03.09.1992);
  • Acordul dintre Cabinetul de Miniştri al Ucrainei şi Guvernul României privind recunoaşterea reciprocă şi echivalarea documentelor în domeniul educaţiei, gradele ştiinţifice emise în Ucraina şi România (din 19.02.199);
  • Acordul de cooperare în domeniul învăţământului între Ministerul Învăţământului ŞI Ştiinţei din Ucraina şi Ministerul Educaţiei şi cerxetăilor din România (din 25.08.1995).

Mecanismele cooperarării ucraineano-române în sfera culturală şi umanitară

Π

Principalele domenii de activitate în direcţia cultural-umanitară

Activitatea în acest domeniu se axează pe consolidarea în continuare a componentei culturale şi umanitare în contextul general al prezenţei Ucrainei în România, activitatea concretă informaţională şi explicativă privind direcţiile prioritare ale politicii interne şi externe a Ucrainei, familiarizarea publicului României cu istoria şi cultura Ucrainei, organizarea activitaţilor cu caracter cultural şi artistic, extinderea cadrului juridic al cooperării ucraineano-române în domeniul culturii şi informării publice.

O atenţie deosebită se acordă consolidării în continuare a legăturilor cu minoritatea ucraineană din România, sprijinirea activităţii ei cu privire la satisfacerea necesităţilor culturale şi lingvistice, informaţionale şi spirituale, instruirea în limba maternă etc. În acest context, ăn mod periodic sunt examinate probleme privind necesităţilor comunităţii ucrainene din România în ceea ce priveşte manualele ăn limba maternă, literatură artistică şi metodologică ucraineană, lucrări imprimate în limba ucraineană. Potrivit informaţiilor primite de la Uniunea Ucraineană din România (UUR), această literatură este necesară pentru grădiniţe, şcoli şi licee, unde se studiază limba ucraineană şi, de asemenea pentru bibliotecile filialelor locale a UUR.

Realizării sarcinilor de mai sus este subordonată activitaţea Centrul Cultural şi de Informare (CCI) din cadrul instituţiei diplomatice, unde sistematic se organizează evenimente publice, inclusiv evenimente culturale şi artistice, prezentări ale unor evenimemte istorice şi culturale, a unor aspecte privind dezvoltarea socio-economică contemporaneăa Ucrainei, expoziţii tematice de artă şi fotografie, lansări de cărţi etc. Evenimentele la nivel naţional se desfăşoară cu participarea reprezentanţilor cercurilor oficiale, politice, academice, de afaceri, de artă şi mas-media, precum şi a corpului diplomatic străin, acreditat la Bucureşti.

Evenimentele centrale în activitatea Centrul Cultural şi de Informare din cadrul Ambasadei sunt cele ce se desfăşoară anual cu ocazia a marcării celor mai importante date din istoria, cultura şi contemporanietatea Ucrainei, conform Planului prpriu de activitate-

În mod permanent este încurajată cooperarea dintre instituţiile culturale, de artă şi muzee din Ucraina şi România.

În incinta CCI periodic sunt expuse noi informaţii cu privire la potenţialul turistic al Ucrainei.

Activitatea efectuată contribuie la consolidarea imaginii pozitive a Ucrainei ca ţară care a îmbogăţit lumea cu istoria şi tradiţiile sale, cultura spirituală, artistică şi literară.

Majoritatea activităţilor CCI au loc cu participarea Uniunii Ucrainenilor din România, comunitatea ucraineană din România în ansablu, instituţiilor de învăţământ, unde se studiază limba ucraineană.

Centrul Cultural şi de Informare din cadrul Ambasadei, de asemenea, contribuie la organizarea şi participă la majoritatea evenimentelor culturale care sunt organizate de comunitatea ucraineană din România.