Ambasada Ucrainei în România

, Kyiv 10:50

Cooperarea interregională dintre Ucraina și România

Acorduri între regiunile Ucrainei și județele României

 

Acordul interregional, data semnării

Domenii de colaborare

Evenimentele realizate

Evenimentele planificate

Regiunea Transcarpatia

Acordul privind cooperarea comercial-economică, științifico-tehnică și culturală între regiunea Transcarpatia din Ucraina și județul Satu-Mare din România, octombrie 2008.

Cooperarea comercial-economică, științifico-tehnică și culturală

 

 

Acordul privind cooperarea interregională între Regiunea Transcarpatia din Ucraina și județul Maramureș din România, 2001.

Cooperarea comercial-economică, științifico-tehnică și culturală

 

 

Regiunea Viniţa

Acordul privind cooperarea dintre Administrația de Stat Regională din Viniţa din Ucraina și Consiliul Județean Iaşi din România, 28 noiembrie 2006

Cooperarea socio-economică

Principala prioritate a cooperării este participarea la programul de cooperare transfrontalieră a Instrumentului de Vecinătate și Parteneriat 2007-2013 „România-Ucraina-Republica Moldova“, la care participă  regiunea  Vinița și județul Iaşi. Trebuie remarcat faptul că Administra ția de stat din Vinița  este partener al Consiliului Județean Iași în proiectul propus pentru programul menţionat mai sus. Proiectul  a fost  inițiat de Consiliului Judeţean Iaşi.

Continuă colaborarea între Universitatea Tehnică Națională Vinița și Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi și Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava. Au avut loc vizite ale delegaţiile ambelor părţi  a la diferite niveluri şi au avut loc schimb de studenţi   masteranzi pentru  disertaţii coordonate  în comun.

În 2009, Institutul Economic și Comercial din Viniţa (KNTUU) a stabilit relații de parteneriat cu Universitatea Alexandru I. Cuza din Iaşi.

  • Participarea unei delegații din judeţul Iaşi la evenimente festive dedicate Zilei Independenței Ucrainei;
  • Implementarea proiectelor comune  în cadrul programului transfrontalier România-Ucraina-Republica Moldova  2007-2011;
  • Stabilirea și începerea colaborării între instituțiile de învățământ superior din județul Iaşi și regiunea Viniţa

Regiunea Ivano-Frankivsk

Acordul privind cooperarea comercial-economică, științifică, tehnică și culturală între Administrația de Stat din regiunea Ivano-Frankivsk și Consiliul Județean Vaslui, 7 mai 2003

Cooperarea comercial-economică, științifico-tehnică și culturală

Se desfăşoară colaborarea cu județul Suceava. Acordul cu județul Vaslui a fost semnat fără o bază adecvată și este un document pur declarativ, care dovedeşte deschiderea și disponibilitatea regiunii de a colabora cu unitățile administrativ-teritoriale ale altor țări.

 

Acordul privind cooperarea comercial-economică, științifică, tehnică și culturală între Administrația de Stat din regiunea Ivano-Frankivsk și Consiliul Județean Suceava, 28 aprilie 2004

Cooperarea comercial-economică, științifico-tehnică și culturală

Se desfăşoară colaborarea cu județul Suceava. Acordul cu județul Vaslui a fost semnat fără o bază adecvată și este un document pur declarativ, care dovedeşte deschiderea și disponibilitatea regiunii de a colabora cu unitățile administrativ-teritoriale ale altor țări.

 

 

Acordul privind cooperarea interregională între Administrația de Stat din regiunea Ivano-Frankivsk și Consiliul Județean Maramureș, 29 martie 2008

Cooperarea comercial-economică, științifico-tehnică și culturală

Pentru punerea în aplicare a acordului au fost elaborate și implementate planuri comune de măsuri, una din perspective este familiarizarea cu experiența românească privind integrarea europeană și utilizarea fondurilor UE.

Există înţelegeri în ceea ce priveşte  vizita delegației oficiale a regiunii Ivano-Frankivsk, condusă de șeful administrației regionale de stat în judeţul Maramureș.

Regiunea Odesa

Acordul privind cooperarea dintre Consiliul regional din Odesa și Consiliul raional Galaţi, 03.04.1997.

Cooperarea comercial-economică, științifico-tehnică și culturală

 

 

Acordul privind cooperarea dintre Administrația de Stat Regională Odesa, Consiliul Regional Odessa și Consiliul Județean Iași, 11.03.1999, a fost semnat din nou pe 14 noiembrie 2006

Cooperarea comercial-economică, științifico-tehnică și culturală

 

 

Acordul privind cooperarea dintre oraşul Sevastopol și orașul Galaţi

Cooperarea comercial-economică, științifico-tehnică și culturală

 

 

Regiunea Ternopil

Acordul-cadru între Administrația de stat din regiunea Ternopil (Ucraina) și Consiliul Județean al județului Botoşani (România) privind cooperarea comercial-economică, științifică și tehnico-culturală, 28 mai 2003.

Industrie, transport și comerț, știință, tehnologie, educație și sănătate, cultură și artă, turism și sport, administrație locală

Se consolidează colaborarea în cadrul cooperării transfrontaliere Ucraina-România-Republica Moldova.

 

Acordul privind cooperarea interregională între regiunea Ternopil și judeţul  Botoşani, 18 martie 2007

Cooperarea comercial-economică, științifico-tehnică și culturală

 

 

Regiunea Herson

Acordul privind cooperarea comercial-economică, tehnico- științifică și culturală între Administrația de Stat Regională Herson și Consiliul Județean Brașov, 18 februarie 2003

Cooperarea comercial-economică, tehnico- științifică și culturală

 

 

Regiunea Hmelniţk

Acordul dintre Consiliul Județean Neamț și Administrația de Stat a regiunii Hmelnițk privind cooperarea comercială și economică, științifico-tehnică și culturală, 09.10.2003

Cooperarea comercial-economică, tehnico- științifică și culturală

 

 

Regiunea Cernăuţi

Protocolul privind cooperarea în domeniile economic, administrativ, cultural, social, turistic și comercial între regiunea Cernăuți din Ucraina și judeţul Botoşani din România pentru perioada 1997-2000, semnat la 17 februarie 1997.

Economic, administrativ, cultural, social, turistic și comercial

Cooperarea se desfășoară în cadrul Programului de Vecinătate Ucraina-România și al Programului de Cooperare la Frontieră Ucraina-România-Republica Moldova în cadrul noului Instrument european de vecinătate și parteneriat ENPI 2007-2013.

Organizarea și desfășurarea de conferințe și seminarii comune, seminarii, consultări privind dezvoltarea de proiecte și atragerea fondurilor UE.

Protocolul privind cooperarea între regiunea Cernăuți (Ucraina) și judeţul Suceava (România), semnat la 21 august 1998.

Comercial, economic, administrativ, cultural, educativ, turistic

 În cadrul programelor de Vecinătate „România-Ucraina”_ „România-Ucraina-Republica Moldova“, în colaborare cu partea română au fost implementate proiecte transfrontaliere finanțate prin Programul de Vecinătate (buget Phare / CBC 2004), care vizează dezvoltarea diferitelor domenii. La

08 ianuarie 2009 delegația din regiunea Cernăuți, condusă de șeful Administrației de Stat V.Kuliş a vizitat oraşul Suceava (România). La întâlnire au fost discutate aspecte ale relațiilor bilaterale dintre Ucraina și România.

Pentru a participa la conferința pe tema „Dezvoltarea parteneriatului prin cooperare economică transfrontalieră“ în cadrul expoziției „Fabricat în Bucovina“ o delegație din regiunea Cernăuţi a vizitat Suceava (România) la 26 iunie 2009. Între 03-08 august 2009 o delegație din judeţul Suceava a vizitat regiunea Cernăuți, ca parte din etapa a 8-a al turneului european de fotbal pentru juniori „4 regiuni pentru Europa”.

  • Organizarea și desfășurarea unor conferințe științifice și practice comune privind principalele domenii de activitate ale Euroregiunii.
  • Depunerea proiectelor transfrontaliere de participare la selecția competitivă, în conformitate cu cerințele Programului Operațional Comun România-Ucraina-Moldova 2007-2013, în contextul Instrumentului European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI).

Declarație comună "Patru regiuni pentru Europa" (regiunea Şvabia, landul Federal Bavaria, Germania, departamentul Mayenne prefectura Laval, Franța, Administrația de Stat din Cernăuți, Ucraina, Consiliul Județean Suceava din România), semnat la 3 iunie 2000

Umanitar, sănătate, sport, cultural, educațional

În conformitate cu Declarația comună „Patru regiuni pentru Europa“ din 03-08 august 2009 în regiunea Cernăuți s-a organizat și desfășurat cea de a  VIII-a etapă de fotbal al turneului european pentru juniori „Patru regiuni din Europa”. La eveniment au participat delegații oficiale și sportive din cele patru regiuni partenere. În cadrul cele de a opta etapă a  turneului s-au desfăşurat competiții sportive pentru juniori și întâlniri ale delegațiilor oficiale ale reprezentanţilor regiunii Cernăuți, regiunii Şvabia, departamentului Mayenne și județului Suceava. La întrevedere reprezentanţii delegaţiilor au stabilit înţelegeri privind continuarea cooperării interregionale în special cu privire la dezvoltarea cooperării umanitare.

Consiliul Deputaților regiunii Şvabia (Germania) a acordat un ajutor umanitar pentru locuitorii din regiunea Cernăuți din cauza epidemiei care a afectat regiunea.

 

 

 

Relaţii de fraternitate între oraşele din Ucraina şi oraşele din România

Acordul semnat dintre orașele, data semnării

Domenii de colaborare

Regiunea Ivano-Frankivsk

Acordul de colaborare interregională dintre or. Kolomyia (regiunea Ivano-Frankivsk) și or. Rădăuți (județul Suceava), 2006

Economico-comercială, tehnico-științifică și culturală

Acordul de colaborare interregională dintre or. Kolomyia (regiunea Ivano-Frankivsk) și or. Sighetu Marmației (județul Maramureș), 2007

Economico-comercială, tehnico-științifică și culturală

or. Sevastopil

Acordul de colaborare dintre or. Sevastopil și primaria or. Galaț

Economico-comercială, tehnico-științifică și culturală