Ambasada Ucrainei în România

, Kyiv 21:19

Cooperare în domeniul tehnico-ştiinţific

Cadrul juridic al relaţiilor în domeniul ştiinţei şi tehnicii dintre Ucraina şi România reprezintă Acordul între Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea ştiinţifică şi tehnologică din 29 martie 1996, Acordul de cooperare ştiinţifică între Academia Naţională de Ştiinţe a Ucrainei şi Academia Română din 03 decembrie 1992 şi, de asemenea, Acordul între Cabinetul de Miniştri al Ucrainei şi Guvernul României cu privire la cooperarea economică, industrială şi tehnico-ştiinţifică din 30 octombrie 2007. În prezent, cooperarea ştiinţifică şi tehnică dintre Ucraina şi România este coordonată de Comisia mixtă ucraineano-română pentru cooperare ştiinţifică şi tehnică (în continuare – Comisia mixtă pentru CST).

După o pauză de lungă durată un impuls semnificativ al colaborării bilaterale în domeniul respectiv a dat prima sesiune a Comisiei ucraineano-române mixte pentru cooperarea economică, industrială, ştiinţifică şi tehnică (10-11 aprilie 2012, Kyiv), la care s-a discutat despre problemele de cooperare în domeniul ştiinţei şi tehnologiei. Ca urmare desfăşurării sale, Părţile au remarcat rezultate pozitive obţinute în cadrul punerii în aplicare în comun a 9 proiecte realizate în perioada 2007-2009. Agenţia de Stat pentru Ştiinţă, Inovare şi Informatizare a Ucrainei şi Agenţia Naţională pentru Cercetare din România au convenit să-şi intensifice eforturile în domeniul ştiinţei şi tehnologiei, să ia în considerare semnarea unei noi programe de colaborare bilaterală şi de asemenea să aprobe priorităţile pentru selecţia unor noi proiecte promiţătoare de cooperare bilaterală.

În temeiul acordurilor sus menţionate, în data de 19.06.2013, la Bucuresti, s-a desfăşurat cea de-a Treia sesiune a Comisiei mixte pentru CST, în rezultatul căreia a fost semnat un nou program de cooperare în domeniul ştiinţei şi tehnologiei între Agenţia de Stat pentru Ştiinţă, Inovaţii şi Informatizare a Ucrainei şi Ministerul Educaţiei Naţionale al României. În conformitate cu prevederile noului program, printr-o anexă la Protocolul celei de-a Treia sesiuni a Comisiei mixte pentru CST au fost stabilite condiţiile pentru următorul concurs privind implementarea unor noi proiecte de cercetare comune ucraineano-române pentru punerea lor în aplicare în anii 2014-2015 în următoarele domenii: sănătate, agricultura şi securitatea alimentară, materiale noi, nanotehnologie, tehnologie biologică, tehnologii informaţionale, fizica cu laser. În conformitate cu condiţiile menţionate, a fost stabilit următorul calendar pentru punerea în aplicare a concursului:

- depunerea cererilor pentru participarea la concurs – 19.08-18.10.2013;

- evaluarea cererilor primite – 21.10-20.12.2013;

- selectarea şi convenirea asupra proiectelor comune – primul trimestru al anului 2014;

- contractarea de finanţare a proiectelor comune convenite – mai-iunie 2014;

- punerea în aplicare a proiectelor – 06.30.2014-12.20.2015.

În perioada 19.08-18.10.2013 s-a desfăşurat un concurs de proiecte de cercetare comune în cadrul cooperării ştiinţifice şi tehnice între Agenţia de Stat pentru Ştiinţă, Inovare şi Informatizare a Ucrainei şi Ministerul Educaţiei Naţionale al României pentru anii 2014-2015. În prezent propunerile de proiecte au fost aplicate pentru concurs şi se desfăşoară procedura de examinare.