Ambasada Ucrainei în România

, Kyiv 10:49

Cooperarea științifică și tehnică între Ucraina și România

Cooperarea în domeniul științific și tehnic între Ucraina și România este reglementată de Acordul între Guvernul Ucrainei și Guvernul României privind cooperarea în domeniul științei și tehnologiei din 29.03.1996, Acordul privind cooperarea științifică între Academia Națională de Științe a Ucrainei și  Academia Română din 12.03.1992 și Acordul între Guvernul Ucrainei și Guvernul României privind cooperarea economică, industrială, științifică și tehnică din 30.10.2007.

În prezent, cooperarea științifică și tehnică între Ucraina și România este coordonată de Comisia mixtă ucraineano-română pentru cooperare științifică și tehnologică (denumită în continuare - Comisia Mixtă).

     Un nou impuls pentru intensificarea cooperării bilaterale în domeniul respectiv ar fi putut fi şedinţa planificată din acest an a Comisiei Mixte. Însă din cauza problemelor financiare și a imposibilităţii  delegației ucrainene de a participa la ședință s-a stabilit de comun acord ca Protocolul între Ministerul Educației și Științei din Ucraina și Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare din România cu privire la finanțarea proiectelor de cercetare comune pentru perioada 2016- 2017 să fie semnat pe canale diplomatice. În luna aprilie 2016, Protocolul a fost semnat și a intrat în vigoare.

Astfel, în conformitate cu lista proiectelor finanțate pentru perioada 01.08.2016-09.08.2016, enumerate în Protocol, cercetătorii de la Universitatea Tehnică Națională a Ucrainei „Institutul Politehnic din Kiev”, în cooperare cu partenerii români de la Universitatea București, au realizat împreună lucrări de cercetare în cadrul proiectul bilateral "Noi materiale compozite cu matrice ceramică".

     La data de 27 aprilie 2017, la București, au avut loc consultări bilaterale ucraineano-române în domeniul activităților spațiale. Din partea Ucrainei la negocieri au participat prim-vicepreședintele Agenției Spațiale de Stat a Ucrainei, Oleksandr Holub şi reprezentanţii întreprinderii de stat „Biroul de construcţii „Pivdene” și ai întreprinderii de stat pentru producerea de echipamente speciale „Arsenal”. Din partea României au participat președintele Agenției Spațiale Române, Marius Ioan Piso, conducerea Institutului Național de Cercetări Aerospațiale din România, a Institutului de Științe Spațiale, a Institutului National de Cercetare - Dezvoltare Turbomotoare din România. În cadrul consultărilor s-au prezentat principalele întreprinderi care activează  în domeniul industriei spațiale din Ucraina și România. Delegațiile au discutat despre potențiale domenii de cooperare și despre dezvoltarea unor posibile proiecte comune în domeniul activităților spațiale.

     În timpul negocierilor, prim-adjunctul Agenției Spațiale de Stat din Ucraina Oleksandr Holub și președintele Agenției Spațiale Române, Marius Ioan Piso au semnat un memorandum de înțelegere între Agenția Spațială de Stat din Ucraina și Agenția Spațială Română în ceea ce privește cooperarea în explorarea și utilizarea spațiului cosmic în scopuri