Посольство України в Румунії

, Київ 04:01

Тарифи консульського збору, терміни вчинення консульських дій

№ з/п

Найменування консульських дій

Тарифна ставка

в дол.

США

в рум.

леях

 

 

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

 

 

 

1

Розгляд заяви з клопотанням про вчинення паспортної дії

10

43

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

120

512

3

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

 

150

 

640

4

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

50

213

5

Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника (виключно до посвідчення особи на повернення в Україну

 

20

 

85

6

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

10

43

7

Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

10

43

8

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

20

85

 

 

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

 

 

 

1

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням

 

100

 

427

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

100

427

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

 

20

 

85

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

 

20

 

85

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

 

20

 

85

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

 

20

 

85

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

 

20

 

85

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

 

50

 

213

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

200

853

10

Видача довідки про належність до громадянства України

15

64

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

15

64

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

 

150

 

640

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

200

853

 

 

III. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

 

 

 

1

Оформлення транзитної візи (B):

 

 

 

разової

65

 277

 

дворазової

65

 277

 

багаторазової

65

 277

2

Оформлення короткострокової візи (С):

 

 

 

разової

65

 277

 

дворазової

65

 277

 

багаторазової

65

 277

3

Оформлення довгострокової візи (Д):*

 

 

 

багаторазової

65

  277

 

* Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору

 

 

 

 

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

 

 

1

Розгляд заяви про витребування документа

10

43

2

Видача витребуваного документа

40

171

3

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом

50

213

 

 

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

 

 

1

Розгляд заяви про легалізацію документа

10

43

2

Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

30

128

3

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

200

853

4

Видача довідки про засвідчення документа

20

85

 

 

VI. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

 

 

 

1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

 

20

 

85

2

Реєстрація шлюбу

50

213

3

Реєстрація розірвання шлюбу:

 

 

a)

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

70

299

б)

на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

 

80

 

341

в)

на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі

 

90

 384

г)

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

 

 

 

30

 

 

 

128

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

100

427

5

Реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

200

853

6

 

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

 

30

 

128

7

Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

 

70

 

299

8

 

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

 

50

 

213

 

 

VIІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

 

 

 

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

 

 

а)

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

дітям, другому з подружжя, батькам

 

 

 

 

 

 

 

іншим особам

 

 

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол. США / 213леїв

 

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини,

механізму, але не менше 400 дол. США / 1707 леїв

б)

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол. США / 85 леїв

в)

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

40

171

г)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

 

 

 

 

30

50

 

 

 

 

128

213

ґ)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

 

 

30

50

 

 

128

213

д)

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами «г» та «ґ»

е)

посвідчення інших довіреностей

40

171

є)

посвідчення заповітів

50

213

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

100

427

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США / 427 леїв

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

 

150

 

640

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

 

25

 

107

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

 

25

 

107

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

 

 

40

 

 

171

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

 

40

10

 

171

43

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

25

107

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

25

107

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною  на фотокартці

25

107

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

25

107

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США / 107 леїв і не більше 200 дол. США / 853 леїв

14

Прийняття на зберігання документа

40 дол. США / 171 леїв за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США / 64 леїв і не більше 200 дол. США / 853 леїв

16

Вчинення морських протестів

90

384

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні)

 

 

 

15

 

 

 

64

18

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

20

85

19

Вчинення нотаріальної дії за межами закордонної дипломатичної установи України, за місцем надання послуги

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з виїздом за вчинення дії)

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

 

90

 

384

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів провочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

 

 

10

 

 

43

 

 

VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

 

 

 

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним транспортом, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ)

 

50

 

213

 

 

ІX. ІНШІ ДІЇ 

 

 

 

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою)

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

 

 

150

 

 

640

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

 

 

50

 

 

213

4

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України

 

50

 

213

Терміни вчинення консульських дій

1. Оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію.

У звичайному порядку – десять календарних днів з дати отримання візової анкети, документів, необхідних для оформлення візи, та cплати консульського збору, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Строк розгляду звернення про оформлення візи може бути продовжено до тридцяти календарних днів у разі необхідності проведення подальшої перевірки зазначених документів.

У терміновому порядку – до п’яти  календарних днів.

Термінове оформлення візи здійснюється за бажанням іноземця/особи без громадянства та у разі наявності такої можливості.

2. Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Оформлення здійснюється протягом не більше як тридцяти днів після оформлення анкети.

У разі необхідності здійснення запитів до компетентних органів, термін оформлення паспорта продовжується на термін, необхідний для отримання відповіді, але не може перевищувати три місяці.

3. Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну.

Вчиняється в день подання громадянином відповідної заяви-анкети, необхідних документів та cплати консульського збору.

У разі необхідності здійснення запитів до компетентних органів, термін оформлення посвідчення особи на повернення в Україну продовжується на термін, необхідний для отримання відповіді.

4. Розгляд заяв про внесення змін до паспорта громадянина України для виїзду за кордон (заяв про внесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника). Виключно до посвідчення для повернення в Україну!!!

У звичайному порядку зміни вносяться на підставі відповідної письмової заяви громадянина (законного представника) протягом трьох робочих днів, враховуючи день подання документів.

У терміновому порядку за клопотанням заявника та наявності технічної можливості зміни до документа можуть бути внесені у день звернення.

5. Нотаріальні дії.

Вчиняються в день подання заявником усіх необхідних документів та сплати консульського збору.

6. Дії з витребування документів.

До дій з витребування документів терміновий тариф консульського збору не застосовується.

7. Дії з реєстрації актів цивільного стану.

Розгляд  заяв щодо реєстрації смерті та народження, а також реєстрація цих актів здійснюється в день подачі заявником необхідних документів за нульовою тарифною ставкою.

До інших дій з реєстрації актів цивільного стану терміновий тариф консульського збору не застосовується.

10. Прийняття на консульський облік.

Прийняття на тимчасовий консульський облік – протягом трьох робочих днів з дати подання необхідних документів.

Прийняття на постійний консульський облік - протягом трьох робочих днів з дати подання необхідних документів та сплати консульського збору у звичайному порядку, у терміновому порядку - у день звернення за умови подання необхідних документів та сплати консульського збору.

11. Інші консульські дії.

Дії з питань оформлення дозволу на постійне проживання за кордоном, громадянства, імміграції в Україну тощо вчиняються у строки, передбачені наступними нормативно-правовими актами України: Порядком розгляду у закордонних дипломатичних представництвах України клопотань громадян України, які виїхали за її межі тимчасово, про залишення на постійне проживання за кордоном, затвердженим наказом МЗС України від 22.11.1999 р. № 201, Законом України «Про імміграцію» від 07.06.2001 р., Порядком провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженим Указом Президента України від 27.03.2001 р. № 215.

 

Увага! Усі консульські дії вчиняються після надання повного комплекту документів, передбачених для їх вчинення і визначених відповідними нормативно-правовими актами України, та стягнення із заявників консульського збору. При вчиненні консульської дії в терміновому порядку чи в позаробочий  час консульський збір справляється у подвійному розмірі.

 

 


Консульський відділ Посольства України в Румунії
Керівник: Гончарова Анна Олександрівна
Другий секретар з консульських питань
Адреса: 011 862, Румунія, м. Бухарест, бульвар Авіаторілор, № 24, Сектор 1. Переглянути на мапі
Телефон: (0040-21) 230-36-60, у разі загрози життю чи загибелі громадян України прохання телефонувати на Гарячу лінію Посольства за цим же номером телефону.
Факс: (0040-21) 230-36-69
Ел. пошта: consulat.ro@gmail.com
Графік роботи:

 

Прийом громадян України

Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця:    09:30 – 12:30

                    15:00 – 17:00

Перерва       13:00 – 14:30

Громадяни певних категорій (інваліди, вагітні, тяжкохворі)    обслуговуються позачергово цілий робочій день.

У неробочий та неприйомний час, вихідні та святкові дні прийом громадян  України проводиться у екстрених випадках: втрата паспортних документів, ДТП, смерть, арешт тощо.

Прийом іноземних громадян та осіб без громадянства

Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця:    9:30 —12:30

Прийом громадян керівником Посольства України в Румунії: перша середа щомісяця.

Межі консульського округу:

Румунія