Посольство України в Румунії

, Київ 10:41

ІІ-ий Міжнародний проект-конкурс «Тарас Шевченко єднає народи»

27 лютого 2017, 16:58

ІІ-ий Міжнародному проект-конкурс «Тарас Шевченко єднає народи»  проводиться Міжнародною лігою «Матері і сестри – молоді України» за сприяння Міністерства культури України, Національної Ради жінок України, Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка, Національного музею Тараса
Шевченка, Товариства «Знання» України.
Метою та завданнями цього конкурсу є: • вияв культурної дипломатії, входження України
у світовий інформаційний простір; • акцентування уваги міжнародної спільноти до України,
її утвердження і збереження власної незалежності; • зміцнення культурологічних зв’язків
та поглиблення взаєморозуміння між громадянами України і представниками міжнародної
спільноти; • гуртування та розширення кола представників різних національностей, які відчувають
велику правду Шевченкового слова; • обмін досвідом та духовно-естетичне збагачення виконавців
творів Шевченка.

Конкурс проходить щорічно (березень – травень) у форматі «Україна-Світ» у три етапи.
Умови та порядок проведення конкурсу наведені у Положенні про проект-конкурс (додається).