Посольство України в Румунії

, Київ 18:52

Культурно-гуманітарне співробітництво між Україною та Румунією

Культурно-інформаційний центр у складі Посольства України в Румунії

Культурно-інформаційний центр у складі Посольства України в Румунії утворено відповідно до Указу Президента України від 20 лютого 2006 року № 142 «Про культурно-інформаційний центр у складі закордонної дипломатичної установи України». Офіційне відкриття Культурно-інформаційного центру України у Бухаресті відбулося 31 жовтня 2007 року в рамках офіційного візиту Президента України до Румунії.

Культурно-інформаційний центр України розташований у м.Бухарест, за адресою:

м. Бухарест, вул. Жан Луї Кальдерон, 68, сектор 2

Центр відкритий для публічного відвідування у понеділок-п‘ятницю, 14.00-18.00.

Діяльність Культурно-інформаційного центру спрямована на зміцнення двосторонніх відносин між Україною та Румунією, поглиблення двостороннього співробітництва у культурній, гуманітарній, інформаційній сферах, поширення в Румунії інформації про Україну, її історію і культуру, зміцнення зв‘язків з українською меншиною, сприяння задоволенню її національно-культурних потреб.

Відвідувачі Культурно-інформаційного центру України можуть ознайомитися з інформацією про Україну, її регіони, ділові та туристичні можливості, постійно діючими фотовиставками «Українсько-румунські відносини», «Київ-столиця України», тематичними виставки «Запрошуємо в Україну» (про туристичні можливості України), «Інвестиційні пропозиції України», «Запрошуємо на навчання в Україну» (пропозиції ВНЗ України), через комп‘ютерну мережу мають можливість прочитати українські інтернет-видання, а також переглянути програми українського телебачення через супутникову мережу.

В Культурно-інформаційному центрі України, а також в інших залах Бухареста та повітових центрів Румунії проводяться культурно-мистецькі заходи, серед яких виступи українських мистецьких колективів та виконавців, тематичні фото та художні виставки, презентації історії та сучасності міст і областей України, відзначення Днів Соборності України, Конституції України, Незалежності України, Державного Прапора України, інших важливих подій української історії та сучасності, видатних історичних постатей України, шанування днів українських культурних діячів тощо.

Серед резонансних культурних заходів, проведених Культурно-інформаційним центром, варто назвати виступи в Румунії державного ансамблю «Київські солісти», Національного оркестру народних інструментів України, презентація у Бухаресті історії та сучасності міста Чернівці, вшанування днів Т.Шевченка, ювілеїв Л.Українки, М.Гоголя, сприяння участі Київського національного академічного театру оперети у Міжнародному фестивалі «Життя прекрасне», який щорічно відбувається в Бухаресті, участі груп румунських дітей у щорічних фестивалях «Змінимо світ на краще» (Міжнародний дитячий центр «Артек»), відзначення 20-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Румунією тощо.

Пріоритетною є діяльність Культурно-інформаційного центру, спрямована на формування позитивного іміджу України, поширення інформації про Україну, інформаційному забезпеченні інтересів нашої держави у відносинах з Румунією, їх розбудові на європейських засадах взаємодовіри, відкритості та прагматизму, сприяння процесу інтеграції нашої держави в ЄС.

Двері Культурно-інформаційного центру у складі Посольства України в Бухаресті гостинно відкриті для всіх бажаючих ближче ознайомитися з історією і культурою України, її туристичними можливостями, інвестиційною привабливістю регіонів, невичерпним духовним багатством українського народу.

Договірно-правова база двостороннього співробітництва у галузі культури та освіти

Чинними документами українсько-румунської співпраці у цій сфері є:

- Угода про співробітництво в галузі культури, науки і освіти між Урядом України та Урядом Румунії (від 03.09.1992 р.);

- Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії про взаємне визнання і еквівалентність документів про освіту, наукові ступені, виданих в Україні та Румунії (від 19.02.1999 р.);

- Угода про співробітництво в галузі освіти між Міністерством освіти України і Міністерством освіти Румунії (від 25.08.1995 р.).

Механізми українсько-румунського співробітництва в культурно-гуманітарній сфері

У складі Українсько-Румунської Спільної Президентської Комісії (Протокол про створення Комісії підписаний президентами України та Румунії у Києві 02.02.2006 р., перше засідання відбулося у м. Бухарест 30.10.2007 р.) існує Комітет співробітництва з питань культури, освіти, національних меншин та громадської інформації (співголови – міністри культури двох країн). Перше засідання Комітету відбулося 15.10.2007 р. в м. Бухарест.

У червні 2012 р. румунській стороні передано опрацьований українською стороною проект Протоколу про співробітництво між Міністерством культури України та Міністерством культури і національної спадщини Румунії на 2012-2015 рр.

У свою чергу, в жовтні 2012 р. румунська сторона передала проект-відповідь зазначеного Протоколу із збереженням попередніх власних позицій щодо співробітництва з Україною в культурно-гуманітарній сфері.

Румунські пропозиції були проаналізовані Міністерством культури України, яке у грудні 2013 р. офіційно передало румунській стороні доопрацьований проект Протоколу співробітництво між Міністерством культури України та Міністерством культури Румунії на 2014-2017 рр.

Наразі зазначений проект Протоколу перебуває на розгляді румунської сторони.

В рамках Ради міністрів культури Південно-Східної Європи (СоМоСоSЕЕ) Румунія виступила у вересні 2010 р. з ініціативою створити аналогічну структуру в регіоні Чорного моря та Південного Кавказу (СоМоСоBlaCau). До участі у цій організації були запрошені Україна, Азербайджан, Вірменія, Грузія, Молдова.

Основні напрями роботи на культурно-гуманітарному напрямі

Діяльність у цій сфері зосереджена на подальшому посиленні культурно-гуманітарної складової у загальному контексті присутності України в Румунії, цілеспрямованій інформаційно-роз‘яснювальній роботі щодо пріоритетних напрямів внутрішньої та зовнішньої політики України, ознайомленні громадськості Румунії з історією і культурою України, організації заходів культурно-мистецького характеру, розширенні правової бази українсько-румунської співпраці у сфері культури та громадської інформації.

Особлива увага надається подальшому зміцненню зв‘язків з українською меншиною Румунії, підтримці її діяльності щодо задоволення культурно-мовних, інформаційних та духовних потреб, отримання освіти рідною мовою. У цьому контексті Посольством та Культурно-інформаційним центром в його складі у контактах з міністерствами національного виховання та культури Румунії, а також з представниками Союзу українців Румунії (СУР) постійно опрацьовується питання щодо з’ясування потреб української громади Румунії у класичній та художній літературі, отриманої з України, іншій друкованій українознавчій продукції, наглядно-ілюстрованих матеріалів для оформлення кабінетів української мови та літератури румунських навчальних закладах, де викладається українська мова та література. Ці питання на систематичній основі обговорюються під час періодичних зустрічей Посла та співробітників Посольства з керівництвом СУР та активістами української громади Румуні. 

Реалізації зазначених вище завдань підпорядкована діяльність Культурно-інформаційного центру (КІЦ) у складі Посольства України в Румунії, де на системній основі проводяться комплексні заходи, серед яких - відзначення загальнонаціональних свят, історичних дат та подій, культурно-мистецькі акції, вшанування видатних діячів української історії та культури, презентації книг українських авторів та представників української громади Румунії, тематичні фото- та художні виставки, демонстрації українських фільмів тощо. Всі ці заходи відбуваються за участі керівництва та членів Союзу українців Румунії, громадян України, які постійно проживають або тимчасово перебувають на території Румунії, представників румунської громадськості, наукових, ділових та мистецьких кіл, працівників ЗМІ, співробітників Посольства та членів їх сімей.

Культурно-інформаційний центр у своїй діяльності враховує специфіку відносин України з Румунією: з початку 2016 року у приміщенні КІЦ відбулось відзначення Дня Соборності та Свободи України (21 січня), відзначення дня пам"яті української письменниці Лесі України. В приміщенні Посольства відбулась зустріч з активом Союзу українців Румунії.

Продовжуючи позитивну тенденцію щодо посилення українського культурно-гуманітарного чинника в культурному, освітньому, духовному та спортивному просторі Румунії, Планом роботи Посольства та Культурно-інформаційного центру в його складі на 2016 рік передбачено проведення широкого спектру заходів, зокрема щодо сприяння розвитку співробітництва України з Румунією в галузі культури, освіти, науки, туризму і спорту, поширення серед румунської громадськості інформації про сучасну Україну, ознайомлення румунських громадян з історією і культурою України тощо.

Так, продовжується випуск щоквартальних двомовних (українською та румунською) інформаційних бюлетенів КІЦ у складі Посольства, які складаються з трьох розділів: «Історичні дати та події в історії України та українського народу», «Історичні постаті українського народу» та «Українські літератори, науковці та діячі культури». Кожен розділ вміщує відповідну інформацію про ту чи іншу постать або історичну подію.

Наглядною формою роботи, розрахованою на відвідувачів Посольства та Культурно-інформаційного центру, є періодично обновлюваний зміст інформаційних стендів дипустанови та КІЦ. У 2015 році продовжується презентація тематичного проекту «Презентуємо Україну», в рамках відвідувачам запропоновані матеріали про області України, їх історію, культуру та туристичний потенціал.

Окрема увага надається відзначенню пам’ятних дат в історії України і ювілеїв в галузі культури, літератури та мистецтва. Згідно з переліком на 2016 рік, рекомендовано відзначати понад 200 ювілених і визначних дат.

Серед них чільне місце посідає підготовка до проведення в Румунії масштабних заходів, як в Бухаресті, так і в чотирьох регіонах країни перебування, де компактно проживають чисельні українські громади, присвячених від Дня народження Т.Г.Шевченко. 

Посольство також опрацювало із Союзом українців Румунії План проведення культурних заходів на 2016 рік, який поступово втілюється в життя.   

Водночас, Культурно-інформаційний центр активно долучається до проведення більшості культурно-мистецьких заходів, які організуються українською громадою в Румунії.

Проведена робота сприяє консолідації позитивного іміджу України як країни, що збагатила світ своєю історією та звичаями, духовною культурою, мистецько-літературними традиціями. 

Інформаційні бюлетені Культурно-інформаційного центру у складі ПУ в Румунії