Посольство України в Румунії

, Київ 10:34

Культурно-гуманітарне співробітництво між Україною та Румунією

Культурно-інформаційний центр у складі Посольства України в Румунії

Культурно-інформаційний центр у складі Посольства України в Румунії утворено відповідно до Указу Президента України від 20 лютого 2006 року № 142 «Про культурно-інформаційний центр у складі закордонної дипломатичної установи України». Офіційне відкриття Культурно-інформаційного центру України у Бухаресті відбулося 31 жовтня 2007 року в рамках офіційного візиту Президента України до Румунії.

Культурно-інформаційний центр України розташований у м.Бухарест, за адресою:

м. Бухарест, вул. Жан Луї Кальдерон, 68, сектор 2

Діяльність Культурно-інформаційного центру спрямована на зміцнення двосторонніх відносин між Україною та Румунією, поглиблення двостороннього співробітництва у культурній, гуманітарній, інформаційній сферах, поширення в Румунії інформації про Україну, її історію і культуру, зміцнення зв‘язків з українською меншиною, сприяння задоволенню її національно-культурних потреб.

Відвідувачі Культурно-інформаційного центру України можуть ознайомитися з інформацією про Україну, її регіони, ділові та туристичні можливості, постійно діючими фотовиставками «Українсько-румунські відносини», «Київ-столиця України», тематичними виставки «Запрошуємо в Україну» (про туристичні можливості України), «Інвестиційні пропозиції України», «Запрошуємо на навчання в Україну» (пропозиції ВНЗ України), через комп‘ютерну мережу мають можливість прочитати українські інтернет-видання, а також переглянути програми українського телебачення через супутникову мережу.

В Культурно-інформаційному центрі України, а також в інших залах Бухареста та повітових центрів Румунії проводяться культурно-мистецькі заходи, серед яких виступи українських мистецьких колективів та виконавців, тематичні фото та художні виставки, презентації історії та сучасності міст і областей України, відзначення Днів Соборності України, Конституції України, Незалежності України, Державного Прапора України, інших важливих подій української історії та сучасності, видатних історичних постатей України, шанування днів українських культурних діячів тощо.

Серед резонансних культурних заходів, проведених Культурно-інформаційним центром, варто назвати виступи в Румунії державного ансамблю «Київські солісти», Національного оркестру народних інструментів України, презентація у Бухаресті історії та сучасності міста Чернівці, вшанування днів Т.Шевченка, ювілеїв Л.Українки, М.Гоголя, сприяння участі Київського національного академічного театру оперети у Міжнародному фестивалі «Життя прекрасне», який щорічно відбувається в Бухаресті, участі груп румунських дітей у щорічних фестивалях «Змінимо світ на краще» (Міжнародний дитячий центр «Артек»), відзначення 20-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Румунією тощо.

Пріоритетною є діяльність Культурно-інформаційного центру, спрямована на формування позитивного іміджу України, поширення інформації про Україну, інформаційному забезпеченні інтересів нашої держави у відносинах з Румунією, їх розбудові на європейських засадах взаємодовіри, відкритості та прагматизму, сприяння процесу інтеграції нашої держави в ЄС.

Двері Культурно-інформаційного центру у складі Посольства України в Бухаресті гостинно відкриті для всіх бажаючих ближче ознайомитися з історією і культурою України, її туристичними можливостями, інвестиційною привабливістю регіонів, невичерпним духовним багатством українського народу.

Договірно-правова база двостороннього співробітництва у галузі культури та освіти

Чинними документами українсько-румунської співпраці у цій сфері є:

- Угода про співробітництво в галузі культури, науки і освіти між Урядом України та Урядом Румунії (від 03.09.1992 р.);

- Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії про взаємне визнання і еквівалентність документів про освіту, наукові ступені, виданих в Україні та Румунії (від 19.02.1999 р.);

- Угода про співробітництво в галузі освіти між Міністерством освіти України і Міністерством освіти Румунії (від 25.08.1995 р.).

Механізми українсько-румунського співробітництва в культурно-гуманітарній сфері

13 вересня 2017 року у Києві відбулося VI-е засідання Змішаної Українсько-Румунської міжурядової комісії з питань забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин.

У рамках VI засідання Змішаної Україно-Румунської міжурядової комісії з питань забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин, сторонами було підписано Протокол, який забезпечує реалізацію інтересів національної української спільноти в Румунії, та угоду, яка закрила попередні засідання (2002 та 2006 рр.), за результатами яких не було досягнуто консенсусу щодо вирішення проблемних питань забезпечення прав національних меншин. Зокрема, в Протоколі зафіксовані важливі для закордонного українства положення та двосторонні домовленості, які, безумовно, поліпшать становище української національної спільноти в Румунії та румунської спільноти в Україні. Документ також гарантує подальшу співпрацю між державними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, іншими установами України та Румунії щодо забезпечення освітніх, культурних та інформаційних потреб представників української національної меншини в Румунії та румунської національної меншини в Україні.

Основні напрями роботи на культурно-гуманітарному напрямі

Діяльність у цій сфері зосереджена на подальшому посиленні культурно-гуманітарної складової у загальному контексті присутності України в Румунії, цілеспрямованій інформаційно-роз‘яснювальній роботі щодо пріоритетних напрямів внутрішньої та зовнішньої політики України, ознайомленні громадськості Румунії з історією і культурою України, організації заходів культурно-мистецького характеру, розширенні правової бази українсько-румунської співпраці у сфері культури та громадської інформації.

Особлива увага надається подальшому зміцненню зв‘язків з українською меншиною Румунії, підтримці її діяльності щодо задоволення культурно-мовних, інформаційних та духовних потреб, отримання освіти рідною мовою. У цьому контексті Посольством та Культурно-інформаційним центром в його складі у контактах з міністерствами національного виховання та культури Румунії, а також з представниками Союзу українців Румунії (СУР) постійно опрацьовується питання щодо з’ясування потреб української громади Румунії у класичній та художній літературі, отриманої з України, іншій друкованій українознавчій продукції, наглядно-ілюстрованих матеріалів для оформлення кабінетів української мови та літератури румунських навчальних закладах, де викладається українська мова та література. Ці питання на систематичній основі обговорюються під час періодичних зустрічей Посла та співробітників Посольства з керівництвом СУР та активістами української громади Румуні. 

Реалізації зазначених вище завдань підпорядкована діяльність Культурно-інформаційного центру (КІЦ) у складі Посольства України в Румунії, де на системній основі проводяться комплексні заходи, серед яких - відзначення загальнонаціональних свят, історичних дат та подій, культурно-мистецькі акції, вшанування видатних діячів української історії та культури, презентації книг українських авторів та представників української громади Румунії, тематичні фото- та художні виставки, демонстрації українських фільмів тощо. Всі ці заходи відбуваються за участі керівництва та членів Союзу українців Румунії, громадян України, які постійно проживають або тимчасово перебувають на території Румунії, представників румунської громадськості, наукових, ділових та мистецьких кіл, працівників ЗМІ, співробітників Посольства та членів їх сімей.

Продовжуючи позитивну тенденцію щодо посилення українського культурно-гуманітарного чинника в культурному, освітньому, духовному та спортивному просторі Румунії, Планом роботи Посольства та Культурно-інформаційного центру в його складі на 2017 рік передбачено проведення широкого спектру заходів, зокрема щодо сприяння розвитку співробітництва України з Румунією в галузі культури, освіти, науки, туризму і спорту, поширення серед румунської громадськості інформації про сучасну Україну, ознайомлення румунських громадян з історією і культурою України тощо.

Наглядною формою роботи, розрахованою на відвідувачів Посольства та Культурно-інформаційного центру, є періодично обновлюваний зміст інформаційних стендів дипустанови та КІЦ. 

Окрема увага надається відзначенню пам’ятних дат в історії України і ювілеїв в галузі культури, літератури та мистецтва. Згідно з переліком на 2017 рік, рекомендовано відзначати понад 200 ювілених і визначних дат.

Серед них чільне місце посідає підготовка до проведення в Румунії масштабних заходів, як в Бухаресті, так і в чотирьох регіонах країни перебування, де компактно проживають чисельні українські громади, присвячених від Дня народження Т.Г.Шевченко. 

Водночас, Культурно-інформаційний центр активно долучається до проведення більшості культурно-мистецьких заходів, які організуються українською громадою в Румунії, за сприяння Союзу українців Румунії.

Проведена робота сприяє консолідації позитивного іміджу України як країни, що збагатила світ своєю історією та звичаями, духовною культурою, мистецько-літературними традиціями.