Ambasada Ucrainei în România

Kyiv 11:50

Întocmirea actelor de a obţine statutul de ucrainean din străinătate

Comunitatea Ucraineană din lume

Din istoria formării diasporei ucrainene moderne pot fi urmărite patru valuri de migraţie masivă din Ucraina.

Primul val de emigrare din Ucraina (ultimul trimestru a secolului al XIX-lea începutul Primului război mondial) a fost determinată, în principal de motivele social-economice.
A doua plecarea în masă a populației în afara țării de origine a fost înregistrată în perioada dintre cele două războaie mondiale și a fost determinată de circumstanțele social-economice și politice.

Al doilea război mondial și consecințele sale au provocat al treilea val de emigrare în masă a ucrainenilor  aproape exclusiv politic.

Al patrulea val de migrare a venit pe la sfârșitul secolului al XX-lea şi a avut, în primul rând, character socio-economic.

În ultimii ani fluxul de emigrare din Ucraina în unele țări (în special în Canada și SUA) s-a schimbat calitativ: creşte cota a intelectualității tehnico-științifice (de obicei, specialiștii în industrii cum ar fi analiza de sistem, programare, biologie, noi materiale, informatizarea și așa mai departe).

Odată cu destrămarea URSS și formarea pe spațiul lui a noi state suverane, minoritățile etnice ucrainene, sau format în aceste țări ca urmare a mutării forţei de muncă în regimul totalitar, a trecut pe statut de străin. A apărut, de fapt, un nou fenomen social - diaspora ucraineană de est.

Ca urmare a împărţirii teritoriale între state în secolului al XX-lea o parte a etniei ucrainene a rămas in afara Ucrainei. Această categorie de ucraineni din străinătate aparține minorităților naționale autohtone a țărilor din Europa (Polonia, Slovacia, Belarus, România, regiunea Transnistreană a Moldovei, regiunile de frontieră a Federației Ruse).

 În prezent, numărul de persoane de origine ucraineană, care locuiesc în afara Ucrainei, se estimează că este de la 12 până la 20 de milioane.

Cei mai mulţi ucraineni din străinătate locuiesc în Federația Rusă. Conform rezultatelor recensământului din 2010 din Rusia numărul acestora este de 1,93 de milioane de persoane cu statut de cetățean al Federației Ruse, care se identifică drept etnici ucraineni. Cu toate acestea, conform statisticilor neoficiale, numărul minorității ucrainene în Rusia ajunge la peste 10 milioane de persoane. Astfel, cu câțiva ani în urmă demografii ruşi au declarat public faptul că în țară locuiesc circa 8-10 milioane de cetățeni ruși de origine ucraineană.

Potrivit ultimului recensământ, care a avut loc în 2006, în Canada locuiesc 1 209 085 de persoane de origine ucraineană, iar la 300 590 dintre ei – au ambii părinți ucraineni, iar în 908 495 - unul dintre părinți este ucrainean. În comparație cu recensământul din 2001, numărul de persoane de origine ucraineană, care locuiesc în Canada, a crescut cu 138 025 de persoane sau cu 0,26%.

Numărul persoanelor de origine ucraineană din SUA, conform datelor statistice oficiale, ajunge la 892992 de persoane. Cu toate acestea, unii demografi americani susțin că numărul real de reprezentanți ai etniei ucrainene în SUA – este de peste 1,5 milioane de oameni.
Printre țările de reședință cu cei mai mai mulţi cetăţeni ucraineni din străinătate se numără - Brazilia (500 de mii), Kazahstan (333 mii), Moldova (477 mii), Argentina (250-300 de mii), Belarus (159 de mii), Germania (123,3 de mii), Uzbekistan (circa 87 de mii).

Numeroase comunități de ucraineni locuiesc de asemenea şi în România (conform rezultatelor ultimului recensământ (2011) pe teritoriul României, locuiesc 51,7 mii de etnici ucraineni), Letonia (45,69 de mii), Polonia (49 de mii), Marea Britanie (din statisticile neoficiale aproximativ 30 de mii), Azerbaidjan (conform datelor oficiale 29 de mii, potrivit datelor neoficiale - nu mai mult de 15 mii), Estonia (22 de mii), Franța (circa 30 de mii), Kîrgîzstan (22,9 de mii), Turkmenistan (potrivit datelor oficiale, aproximativ 23 de mii, potrivit datelor neoficiale - nu mai mult de 14 mii), Cehia (mai mult de 22 de mii), Lituania (22 de mii), Serbia și Muntenegru (mai mult de 20 de mii), Australia (38,8 de mii), Austria (aproximativ 12 mii), Slovacia (7,43 mii), Paraguay (10-12 mii), Georgia (7 mii), Ungaria (peste 8 mii), Bosnia și Herțegovina (aproximativ 5 mii), Croația (4 mii), Tadjikistan (mai mult de 3 mii), Bulgaria (1,8 mii), Armenia (1,6 mii), Chili (circa 1 mie).

În același timp, un număr mare de cetățeni ucraineni - reprezentanții migrației temporare a forței de muncă ucrainene se află în Spania (86 de mii), Portugalia (aproximativ 42 de mii), Grecia (peste 32 de mii) și în alte state.

În comparație cu alte diaspore din lume, comunitățile ucrainene au cel mai mare număr de asociații obștești (se estimează că fiind circa 3 mii). Cel mai multe se situiază în Canada - și aproape o mie de organizații: politice, cultural-educaționale, profesionale (asociații de medici, profesori, ingineri, avocați), a femeilor, de tineret etc.

Organizație ucraineană internațională autoritară este Congresul Mondial al Ucrainenilor, care reunește aproximativ 300 de organizații obștești al ucrainenilor din străinătate din mai mult de 30 de țări ale lumii.

Asociație internațională este de asemenea Congresul European al Ucrainenilor (reprezintă interesele comunităţilor ucrainene din 23 de țări, în principal în Europa Centrală și de Est), Federația Mondială ucrainene al organizațiilor de femei, precum și Federația Mondială al asociaţiilor ucrainene.

Principala autoritate de coordonare a ucrainismului mondial este Consiliul Mondial de Coordonare a Ucrainenilor(CMCU), creat de organizațiile obștești a ucrainenilor din Ucraina și din străinătate în anul 1992. Conform statutului CMCU este uniunea internațională a asociațiilor cetățenilor, a cărei activitate se extinde pe teritoriul Ucrainei și a altor ţări.

În unele state din europa de Est și, parțial, din Europa Centrală, precum și în țările Baltice statutul politico-juridic a comunității ucrainene este stipulat prin lege ca minoritate națională. Acest lucru asigură sprijinul statului în efortul comunităţilor ucrainene locale pentru conservarea identității naționale, obţinerea educației și informațiilor în limba maternă etc. În țările în care comunitatea ucraineană nu are statutul de minoritate națională, asigurarea necesităților național-culturale ale este o chestiune de dorință și de organizare cu eforturile etnicilor ucraineni, care locuiesc în aceste țări.

Problema asigurării necesităților național-culturale ale ucrainenilor din străinătate este un subiect al negocierilor bilaterale interstatale, la toate nivelurile. Din an în an crește numărul acordurilor bilateral, care prevăd realizarea de manifestări cultural-educaţionale și a altor cerinţe care vin din partea diasporei ucrainene. Sunt create comisiei bilaterale mixte interguvernamentale pentru asigurarea drepturilor minorităților naționale.

Forumul mondial 

Conform Statutului Consiliului Mondial de Coordonare a Ucrainei (CMCU) organul suprem de administrare este Forumul mondial al ucrainenilor, care se întrunește o dată la 4 ani. În anii de când există Statul independent Ucraina a avut loc 5 Forumuri.


Primul(I) Forum mondial al ucrainenilor a avut loc în perioada 21-24 august 1992. În timpul desfășurării Forumului au avut loc ședințele a respectivelor secțiuni, "Mese rotunde", la care au fost discutate probleme actuale politice, economice, sociale, educaționale și cultural  pentru dezvoltarea noului Stat independent Ucraina. A fost luată decizia de a crea Consiliului Mondial de Coordonare a Ucrainei, primul președinte care a fost ales Mihail Горыня. CMCU a fost înregistrată de Ministerul justiției al Ucrainei la data de 3 mai 1993.

Al doilea(II) Forum mondial al ucrainenilor a avut loc în perioada 21-25 august 1997. La lucrările forumului au participat 600 de delegați și 240 de invitati din 46 de țări ale lumii și din Ucraina, personae de rang înalt din statul nostru, reprezentanți ai tuturor regiunilor țării. În cadrul Forumului au fost analizate procesele politice și social-economice din țara noastră, de asemenea sau discutat probleme de dezvoltare a cooperării în continuare a Ucrainei ucrainenii din străinătate.

Al treilea(III) Forum mondial al ucrainenilor a avut loc în perioada 18-20 august 2001. La lucrările forumului au participat 300 de delegați și 50 de invitaţi de onoare din 42 de țări ale lumii, persoane cu funcții înalte din ţara noastră. În cadrul Forumului a fost discutat un spectru larg de probleme ce țin de asigurarea drepturilor și asigurarea necesităţilor cultural-educaționale al ucrainenilor din străinătate. În cadrul lucrărilor Forumului a fost adoptată o Rezoluție.

Al patrulea(IV) Forum mondial al ucrainenilor a avut loc în perioada 18-20 august 2006. La lucrările Forumului au participat 450 de delegați, 450 de invitaţi și 450 de participanți la festivalul " Cântecul Ucrainean în lume". În cadrul lucrărilor Forumului și la tematice secţiunilor au fost discutate de toate părţile chestiunile ce țin de activitatea ucrainenilor din străinătate, legăturile lor cu Patria istorică, locul și rolul ucrainenilor în lumea de astăzi, roblemele economice, politice, social-umanitare, cultural-educaționale și lingvistice. În urma rezultatelor lucrărilor sa luat o Hotărâre .

Al cincelea(V) Forum mondial al ucrainenilor a avut loc în perioada 19-21 august 2012, La lucrările Forumului au participat 287 de delegați și 50 invitaţi de onoare din 42 de țări ale lumii, persoane cu funcții înalte din ţara noastră., reprezentanți ai regiunilor din Ucraina. În cadrul Forumului a avut loc o ședință de plen și au avut loc şedinţele de lucru la secțiunile umaniste, juridice, informaționale, problemele tineretului, situaţia ucrainenilor din FR și a uni nou val de emigrare și de politică a emigrării, probleme de educație și cultură. În urma rezultatelor lucrărilor sa luat o Hotărâre. Noul președinte al Consiliului Mondial de Coordonare a Ucrainei a fost ales M. Ratuşnâi. 

Programul de Stat 

La data de 18 iulie 2012, Guvernul a aprobat hotărârea "Cu privire la aprobarea programului de Stat de cooperare cu ucrainenii din străinătate pe perioada de până în anul 2015".

În urma desfășurării al cincelea(V)Forum mondial al ucrainenilor din august 2011, Președintele Ucrainei, V. Ianukovici a cerut autorităților centrale puterii executive să efectueze o serie de activități cu scopul de a aprofunda cooperarea în continuare cu ucrainenii din străinătate.

Pentru îndeplinirea însărcinărilor Președintelui Ucrainei din data de 07.12.2011, și a Prim-ministrului Ucrainei din 14.12.2011 MAE a dezvoltat, coordonat cu ministerele și departamentele de resort și a transmis spre examinarea Guvernului proiectul acestei de hotărâri.

Adoptarea unui astfel de document corespunde în totalitate practicii europene ca ţările  să îşi sprijine conaționalii sîi din străinătate, printre altele este un semn de maturitate a statului.
Pentru Guvernele ţărilor învecinate cu Ucraina sprijinul conaționalilor noștri din străinătate este o importantă de securitate națională, este una dintre prioritățile absolute de politică externă cât și internă.

În special, în Federația Rusă în acest scop se prevede anual o finanțare, în valoare de aproximativ 340 de milioane de dolari SUA, în Republica Letonia - 25 milioane, în Ungaria - aproximativ 150 de milioane, în Republica Polonia - mai mult de 7 milioane, în Republica Slovacă - mai mult de 1 milion, în România, doar numai pentru sprijinirea celor din republica Moldova, anual se alocă peste 600 de mii de dolari SUA.

În general valoarea de finanțare a programului menţionat din bugetul de Stat al Ucrainei pe toată perioada (de 4 ani) va fi de 103 908 mii de grivne, adică aproximativ 13 milioane de dolari SUA.

Adoptarea acestei hotărâri este practic realizarea misiunii conducerii de stat, referitor la asigurarea sistematică și coerentă a politicii de stat, îndreptată spre păstrarea identității etnice și a identității național-culturale a ucrainenilor din străinătate, va contribui la crearea unor condiții adecvate pentru aprofundarea colaborării cu aceștia pe termen lung, asigurarea mai bună a necesităţilor culturale, lingvistico-educaționale, informaționale și de altă necesităţi, precum și a dezvoltării multilaterale a relațiilor țării noastre cu țările de reședință a ucrainenilor din străinătate.

Puteţi să citiți textul Programului de Stat de cooperare cu ucrainenii din străinătate pe perioada de până în anul 2015 pe site-ul Radei Supreme a Ucrainei.

Date de contact 

Departamentul de relații cu ucrainenii din  străinătate și de cooperare cultural-umanitar

Piaţa Mihailovscaia, 1, or. Kiev, 01018, Ucraina

Adr. e-mail: ukgs@mfa.gov.ua

Fax: (+38-044) 238 18 36

Tel.  (+38-044) 238 15 37

Departamentul ucrainenilor din străinătate (+38-044) 238 18 51

Directorul Departamentului - Dir Larisa Volodymyrivna

Consilierul departamentului ucrainenilor din străinătate  - Platonov Alexei Alexeevici

Ordine 

Lista documentelor pentru întocmirea actelor de a obţine statutul de ucrainean din străinătate. 
Conform articolului 3 al Legii Ucrainei "Cu privire la ucrainenii din străinătate", străinii și apatrizii, care au originea etnică ucraineană sau origine din Ucraina, care au atins vîrsta de 16 ani și nu sunt cetățeni ai Ucrainei au dreptul de a obține statutul de ucrainean din străinătate și legitimaţia ucraineanului din străinătate.

În conformitate cu articolul 3 din Hotărîrea Cabinetului de Miniștri al Ucrainei din data de 17 noiembrie 2004, nr. 1531 "Privind aprobarea Ordinii de întocmire și eliberare a legitimaţiei ucraineanului din străinătate " pentru a obține statutul de ucrainean din străinătate trebuie neapărat să depuneţi la instituţiile diplomatice a Ucrainei din țara unde aveţi domiciliul permanent sau direct la Ministerul Afacerilor Externe a Ucrainei (Piaţa Mihailovscaia, 1, 01018,or. Kiev) sau la Reprezentanţa  MAE al Ucrainei din Lvov (str. Vinnicenka 18, bir. 118, 119, 120, 121, 79008, or. Lvov), Odesa (str. Otradna 3, 65012, or. Odesa), următoarele acte:

1. Declarație cu privire la dorința de a obține statutul de ucrainean din străinătate, în care, în afară de informațiile solicitate, este de dorit să specificaţi adresa și numărul de telefon.

2. Pașaportul sau actul care îl înlocuieşte (împreună cu o copie).

 

ATENȚIE! Înscrierea numelui și a prenumelui în legitimaţie trebuie să corespundă cu inscrisul lor din documentul prezentat în conformitate cu normele internaționale transliterare, conform tabelului. Cu scopul de a evita diferențelor de scriere a numelui de familie și a prenumelui se recomandă să se depună o traducere legalizată la notariat în limba ucraineană a pașaport ului sau a actului care îl înlocuieşte.


3. Actele, împreună cu copiile de pe acestea, care confirm că este de etnie ucraineană sau că provine din Ucraina (certificatul de naștere al persoanei sau a rudelor acesteia, actele, care confirmă domiciliul persoanei de pe teritoriul Ucrainei, și, în caz de necesitate, alte documente). În cazul absenței acestor documente, solicitantul poate depune declaraţii legalizate în mod corespunzător de dovezi scrise a cetățenilor Ucrainei sau a cetăţenilor cu statut de ucrainean din străinătate (nu mai puțin de trei persoane), care confirmă etnia lui ucraineană sau originea din Ucraina.

Actele pot fi însoțite de caracteristici-adeverinţe a uniunilor ucrainenilor din străinătate, membru al cărei este solicitantul.

Actele au fost trimise la Ministerul Afacerilor Externe prin poştă, fără a fi legalizate și autentificate nu sunt valabile și nu pot fi prezentate spre examinarea Comisiei Naționale pentru ucrainenii din străinătate.

4. Două fotografii color cu dimensiunea de 3 x 4 cm.

5. Оригіналul chitanţei de plată, cu suma echivalent cu 10 dolari SUA.

Pentru eliberarea legitimaţiei se efectuiază plata în moneda țării de reședință a solicitantului, echivalent cu 10 dolari SUA.

Rechizitele bancare pentru achitarea taxei pentru eliberarea legitimaţiei ucraineanului din străinătate:

- Beneficiarul de taxă (beneficiary): Serviciul de tezoreria de Stat al Ucrainei, Ucraina, 01601, or. Kiev, str. Bastionna, 6 (STATE TREASURY SERVICE OF UKRAINE, Ukraine, 01601, Kyiv, Bastionna str., 6);

codul trezoreriei: 37567646;

- contul în valută a beneficiarului taxei (account): 25133012855000;

- banca beneficiarului taxei (beneficiary bank): Societatea Publică pe Acţiuni”Banca de Stat de import-export din Ucraina", Kiev, Ucraina (JSC "THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE, Kyiv, Ukraine);

SWIFT: EXBSUAUX;

Codul băncii: 322313

La întocmirea ordinului de plată în valută străină în rubrica "Destinația plății" trebuie neapărat să indice codul clasificației de venituri bugetare și textul ucrainean de destinație a plăţii se scrie cu litere latine.

Anexa: lista corespondenţei bancilor a SA " Banca de Stat de import-export din Ucraina " pe 1 pag.

 Comisia naţională 

Comisia națională privind ucrainenii din străinătate de pe lângă  Cabinetul de Miniștri(Guvernul) al Ucrainei (în continuare Comisia) este constituită în conformitate cu articolul 2 din Legea Ucrainei " Cu privire la ucrainenii din străinătate ". Activitatea este reglementată prin hotărîrea Cabinetului de Miniștri (Guvernului) al Ucrainei din data de 10.08.2004, nr. 1024. Până în present sau efectuat 23 de ședințe al Comisiei (a XXII-a şedinţă a avut loc la data de 01.10.2013).

Componența Comisiei este format conform cu principiul funcţiilor. În prezent, Comisia este condusă de către prim-viceministrul Demchenko Ruslan Mihailovici. În componența Comisiei, în afară de reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe a Ucrainei, intră reprezentanți ai Administrației Președintelui Ucrainei, Ministerul Educației și Ştiinței din Ucraina, Ministerului de finanțe al Ucrainei, Ministerului culturii al Ucrainei, Serviciul de Stat pentru emigrări al Ucrainei, Serviciul de Stat pentru frontiere din Ucraina, Consiliului Mondial de Coordonare a Ucrainei, Societatea "Ucraina-lumea", precum și deputații ai Ucrainei (cu acord).

Ședințele Comisiei se desfășoară, de regulă, o dată în trimestru, în incinta Ministerului Afacerilor Externe a Ucrainei. În conformitate cu hotărârile luate de Comisie statutul ucrainenilor din străinătate acordat la 7545 de persoane din 71 de țări ale lumii.

Cerere de acordare a statutului de ucrainean din străinătate vin spre examinarea Comisiei Naționale prin intermediul ambasadei și serviciului consular al Ucrainei din străinătate sau direct la MAE și reprezentanțele sale din Ucraina.

Ordinea de zi a ședinței Comisiei prevede examinarea cererilor ucrainenilor din străinătate cu privire la dobândirea statutului de ucrainean din străinătate și aprobarea hotărârilor respective.

Conform rezultatelor hotărârii adoptate de Comisie, ucrainenilor din străinătate li se eliberează legitimaţia cu modelul stabilit, pentru întocmirea căruia se încasează taxa echivalentă a 10 dolari SUA (modul de încasare și volumul taxei este aprobat prin hotărîrea Cabinetului de Miniștri(Guvern) al Ucrainei din data de 17 noiembrie 2004, nr. 1531).