Ambasada Ucrainei în România

Kyiv 11:13

Colaborarea în sfera cultural-umanitară dintre Ucraina și România

Cadrul juridic al cooperării bilaterale în domeniul culturii şi educaţiei

Documentele de cooperare ucraineano-române valabile în acest domeniu sunt:

  • Acordul privind cooperarea în domeniile culturii, ştiinţei şi educaţiei între Guvernul Ucrainei şi Guvernul României (din 03.09.1992);
  • Acordul dintre Cabinetul de Miniştri al Ucrainei şi Guvernul României privind recunoaşterea reciprocă şi echivalarea documentelor în domeniul educaţiei, gradele ştiinţifice emise în Ucraina şi România (din 19.02.199);
  • Acordul de cooperare în domeniul învăţământului între Ministerul Învăţământului ŞI Ştiinţei din Ucraina şi Ministerul Educaţiei şi cerxetăilor din România (din 25.08.1995).

Principalele domenii de activitate în direcţia cultural-umanitară

Activitatea în acest domeniu se axează pe consolidarea în continuare a componentei culturale şi umanitare în contextul general al prezenţei Ucrainei în România, activitatea concretă informaţională şi explicativă privind direcţiile prioritare ale politicii interne şi externe a Ucrainei, familiarizarea publicului României cu istoria şi cultura Ucrainei, organizarea activitaţilor cu caracter cultural şi artistic, extinderea cadrului juridic al cooperării ucraineano-române în domeniul culturii şi informării publice.

O atenţie deosebită se acordă consolidării în continuare a legăturilor cu minoritatea ucraineană din România, sprijinirea activităţii ei cu privire la satisfacerea necesităţilor culturale şi lingvistice, informaţionale şi spirituale, instruirea în limba maternă etc. În acest context, ăn mod periodic sunt examinate probleme privind necesităţilor comunităţii ucrainene din România în ceea ce priveşte manualele ăn limba maternă, literatură artistică şi metodologică ucraineană, lucrări imprimate în limba ucraineană. Potrivit informaţiilor primite de la Uniunea Ucraineană din România (UUR), această literatură este necesară pentru grădiniţe, şcoli şi licee, unde se studiază limba ucraineană şi, de asemenea pentru bibliotecile filialelor locale a UUR.

Realizării sarcinilor de mai sus este subordonată activitaţea Centrul Cultural şi de Informare (CCI) din cadrul instituţiei diplomatice, unde sistematic se organizează evenimente publice, inclusiv evenimente culturale şi artistice, prezentări ale unor evenimemte istorice şi culturale, a unor aspecte privind dezvoltarea socio-economică contemporaneăa Ucrainei, expoziţii tematice de artă şi fotografie, lansări de cărţi etc. Evenimentele la nivel naţional se desfăşoară cu participarea reprezentanţilor cercurilor oficiale, politice, academice, de afaceri, de artă şi mas-media, precum şi a corpului diplomatic străin, acreditat la Bucureşti.

Evenimentele centrale în activitatea Centrul Cultural şi de Informare din cadrul Ambasadei sunt cele ce se desfăşoară anual cu ocazia a marcării celor mai importante date din istoria, cultura şi contemporanietatea Ucrainei, conform Planului prpriu de activitate-

În mod permanent este încurajată cooperarea dintre instituţiile culturale, de artă şi muzee din Ucraina şi România.

În incinta CCI periodic sunt expuse noi informaţii cu privire la potenţialul turistic al Ucrainei.

Activitatea efectuată contribuie la consolidarea imaginii pozitive a Ucrainei ca ţară care a îmbogăţit lumea cu istoria şi tradiţiile sale, cultura spirituală, artistică şi literară.

Majoritatea activităţilor CCI au loc cu participarea Uniunii Ucrainenilor din România, comunitatea ucraineană din România în ansablu, instituţiilor de învăţământ, unde se studiază limba ucraineană.

Centrul Cultural şi de Informare din cadrul Ambasadei, de asemenea, contribuie la organizarea şi participă la majoritatea evenimentelor culturale care sunt organizate de comunitatea ucraineană din România.