Посольство України в Румунії

Київ 11:13

Тарифи консульського збору, терміни вчинення консульських дій

з/п

Назва консульських дій

Тарифні ставки

у доларах США

у румунських леях

I. ПАСПОРТНІ ДІЇ

1

Оформлення   паспорта   громадянина    України   для

виїзду за кордон (крім осіб до 16 років)

90

360

2

Автоматизована обробка даних при оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі для осіб до 16 років

40

160

3

Оформлення   посвідчення   особи   на   повернення   в

Україну

30

120

4

Продовження   терміну дії        посвідчення     особи            на повернення в Україну

30

120

5

Прийняття на консульський облік

20

80

II. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

1

Оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням

80

320

2

Оформлення поновлення у громадянстві України

150

600

3

Оформлення набуття громадянства України внаслідок усиновлення

30

120

4

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

30

120

5

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

30

120

6

Оформлення набуття громадянства України у зв'язку з перебуванням у громдянстві України одного чи обох батьків дитини

30

120

7

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

30

120

8

Оформлення    встановлення   належності       до громадянства України

80

320

9

Оформлення виходу з громадянства України

300

1200

10

Перевірка належності до громадянства України (за заявою особи)

30

120

11

Видача   довідки   про   належність   до   громадянства

України

20

80

12

Видача довідки про неналежність до громадянства

України

20

80

13

Оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном

200

800

14

Оформлення    документів       про      надання            дозволу на імміграцію

400

1600

III. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ, ІНФОРМАЦІЇ

1

Витребування документа та його видача

20

80

2

Витребування документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом, та його видача

50

200

3

Витребування інформації від компетентних органів України та оформлення відповідної довідки (щодо однієї особи)

30

120

IV. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

1

Легалізація документа фізичної особи (за документ)

50

200

2

Легалізація документа юридичної особи (за документ)

100

400

V. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

1

Державна реєстрація шлюбу

100

400

2

Державна реєстрація розірвання шлюбу:

 

 

2.1.

за         взаємною         згодою подружжя,       яке            не        має неповнолітніх дітей

150

600

2.2.

на підставі рішення суду

160

640

2.3.

з   особами,   визнаними   в   установленому   порядку

безвісно відсутніми або недієздатними

30

120

3

Державна реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

100

400

4

Державна   реєстрація   повторної    зміни   імені,    не

пов'язаної з реєстрацією шлюбу

200

800

5

Прийом заяви про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання

30

120

6

Повторна видача свідоцтва у разі внесення змін до актового запису цивільного стану чи його поновлення

50

200

7

Повторна видача свідоцтва про реєстрацію акту цивільного стану (у разі зберігання актового запису в закордонній установі)

50

200

VI. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності тощо), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

 

 

1.1.

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів: дітям, другому з подружжя, батькам іншим особам

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної

машини, механізму, але не менше 50 дол. США

(200 рум.лей) 5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу,

іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США (1600 рум.лей)

1.2.

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол.

США (80 рум.лей)

1.3.

посвідчення    договорів    поділу    майна,    договорів

поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

50

200

1.4.

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

 

 

 - дітям, другому з подружжя, батькам

30

120

 - іншим особам

60

240

1.5.

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

 

0

 - дітям, другому з подружжя, батькам

30

120

 - іншим особам

60

240

1.6.

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами 1.4, 1.5

1.7.

посвідчення інших довіреностей

30

120

1.8.

посвідчення заповітів

30

120

2

Ужиття заходів щодо охорони спадкового майна

100

400

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100  дол.США (400 рум.лей)

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

30

120

5

Засвідчення вірності копій документів і виписок з них

(за сторінку)

10

40

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у тому числі підпису перекладача

20

80

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

40

160

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

40

160

 -  документів пов'язаних зі смертю громадянина

України

10

40

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

20

80

10

Посвідчення     факту   перебування     громадянина            в певному місці

20

80

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною  на фотокартці

20

80

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

20

80

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше  25

дол.США (100 рум.лей) і не більше 200

дол.США (800 рум.лей)

14

Прийняття на зберігання документа

15 дол.США за кожен місяць зберігання, що почався (60 рум.лей)

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але

не менше 15 дол.США (60 рум.лей) і не більше 

200 дол.США (800 рум.лей)

16

Вчинення морських протестів

150

600

17

Видача дубліката посвідченого ЗДУ документа

 

20

80

18

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

 

30

120

VII. ІНШІ ДІЇ

 

 

1

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ

України

 

150

600

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянами України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ

України

 

50

200

3

Розгляд клопотання про надання інформації, що не потребує звернення до компетентних органів України, та оформлення відповідної довідки, крім довідок, що відповідно до законодавства України видаються безоплатно (щодо кожної особи окремо)

 

30

120

 

Терміни вчинення консульських дій

1. Оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію.

У звичайному порядку – десять календарних днів з дати отримання візової анкети, документів, необхідних для оформлення візи, та cплати консульського збору, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Строк розгляду звернення про оформлення візи може бути продовжено до тридцяти календарних днів у разі необхідності проведення подальшої перевірки зазначених документів.

У терміновому порядку – до п’яти  календарних днів.

Термінове оформлення візи здійснюється за бажанням іноземця/особи без громадянства та у разі наявності такої можливості.

2. Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Оформлення здійснюється протягом не більше як тридцяти днів після оформлення анкети.

У разі необхідності здійснення запитів до компетентних органів, термін оформлення паспорта продовжується на термін, необхідний для отримання відповіді, але не може перевищувати три місяці.

3. Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну.

Вчиняється в день подання громадянином відповідної заяви-анкети, необхідних документів та cплати консульського збору.

У разі необхідності здійснення запитів до компетентних органів, термін оформлення посвідчення особи на повернення в Україну продовжується на термін, необхідний для отримання відповіді.

4. Розгляд заяв про внесення змін до паспорта громадянина України для виїзду за кордон (заяв про внесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника). Виключно до посвідчення для повернення в Україну!!!

У звичайному порядку зміни вносяться на підставі відповідної письмової заяви громадянина (законного представника) протягом трьох робочих днів, враховуючи день подання документів.

У терміновому порядку за клопотанням заявника та наявності технічної можливості зміни до документа можуть бути внесені у день звернення.

5. Нотаріальні дії.

Вчиняються в день подання заявником усіх необхідних документів та сплати консульського збору.

6. Дії з витребування документів.

До дій з витребування документів терміновий тариф консульського збору не застосовується.

7. Дії з реєстрації актів цивільного стану.

Розгляд  заяв щодо реєстрації смерті та народження, а також реєстрація цих актів здійснюється в день подачі заявником необхідних документів за нульовою тарифною ставкою.

До інших дій з реєстрації актів цивільного стану терміновий тариф консульського збору не застосовується.

10. Прийняття на консульський облік.

Прийняття на тимчасовий консульський облік – протягом трьох робочих днів з дати подання необхідних документів.

Прийняття на постійний консульський облік - протягом трьох робочих днів з дати подання необхідних документів та сплати консульського збору у звичайному порядку, у терміновому порядку - у день звернення за умови подання необхідних документів та сплати консульського збору.

11. Інші консульські дії.

Дії з питань оформлення дозволу на постійне проживання за кордоном, громадянства, імміграції в Україну тощо вчиняються у строки, передбачені наступними нормативно-правовими актами України: Порядком розгляду у закордонних дипломатичних представництвах України клопотань громадян України, які виїхали за її межі тимчасово, про залишення на постійне проживання за кордоном, затвердженим наказом МЗС України від 22.11.1999 р. № 201, Законом України «Про імміграцію» від 07.06.2001 р., Порядком провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженим Указом Президента України від 27.03.2001 р. № 215.

 

Увага! Усі консульські дії вчиняються після надання повного комплекту документів, передбачених для їх вчинення і визначених відповідними нормативно-правовими актами України, та стягнення із заявників консульського збору. При вчиненні консульської дії в терміновому порядку чи в позаробочий  час консульський збір справляється у подвійному розмірі.

 

 


Консульський відділ Посольства України в Румунії
Керівник: Некрасов Павло Олександрович
Другий секретар з консульських питань
Адреса: 011 862, Румунія, м. Бухарест, бульвар Авіаторілор, № 24, Сектор 1. Переглянути на мапі
Телефон: (0040-21) 230-36-60, у разі загрози життю чи загибелі громадян України прохання телефонувати на Гарячу лінію Посольства за цим же номером телефону.
Факс: (0040-21) 230-36-69
Ел. пошта: consulat.ro@gmail.com
Графік роботи:

 

Прийом громадян України

Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця:    09:30 – 12:30

                    15:00 – 17:00

Перерва       13:00 – 14:30

Громадяни певних категорій (інваліди, вагітні, тяжкохворі)    обслуговуються позачергово цілий робочій день.

У неробочий та неприйомний час, вихідні та святкові дні прийом громадян  України проводиться у екстрених випадках: втрата паспортних документів, ДТП, смерть, арешт тощо.

Прийом іноземних громадян та осіб без громадянства

Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця:    9:30 —12:30

Прийом громадян керівником Посольства України в Румунії: перша середа щомісяця.

Межі консульського округу:

Румунія