Посольство України в Румунії

Київ 11:15

Витребування документів

З питань витребування документів з України особи, якi проживають за кордоном, звертаються до дипломатичних представництв та консульських установ України в країнi перебування для оформлення відповідного запиту в Україну. 

Порядок витребування документів передбачає заповнення відповідних анкет по витребуванню документів з України. Анкета має заповнюватися виключно українською мовою у 3-х примірниках, на кожний документ окремо. Відповіді на запитання слід давати повні та точні.

Запит до архівних установ України щодо витребування документа можна здійснити самостійно, надіславши на адресу відповідного українського архіву заповнену анкету встановленого зразка по витребуванню документа з України. Про результати розгляду таких звернень громадян інформують дипломатичні представництва та консульські установи України.

Зразок анкети по витребуванню документів з України (форма для усіх країн світу, окрім колишніх республік СРСР)

За витребування документів стягується консульський збір відповідно до тарифів консульського збору.

У разі відсутності в архівах відповідних архівних даних, консульський збір не повертається.

Пам'ятка по витребуванню з України документів про реєстрацію актів цивільного стану

На пiдтвердження фактiв, що пiдлягають реєстрацiї в органах державної реєстрацiї актiв цивільного стану, цими установами видаються належним чином засвiдченi свiдоцтва, якi мiстять основнi данi про особу, або витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Повторнi свiдоцтва видаються особам, на яких складено актовий запис цивільного стану, а повторнi свiдоцтва про народження дiтей можуть видаватися їх батькам i усиновителям.

Повторнi свiдоцтва про народження дiтей, якi не досягли 18 рокiв, можуть також видаватися опiкунам, пiклувальникам i представникам закладу  охорони  здоров'я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина. Особам, яким виповнилося 16 рокiв, повторнi свiдоцтва можуть видаватися при наявностi паспорта.

Свідоцтва про народження дітей повторно видаються їх батькам і усиновителям незалежно від віку дитини. Особi, позбавленiй батькiвських прав, повторнi свiдоцтва про народження дiтей не видаються. При видачi повторного свiдоцтва про народження вiдомостi про батькiв наводяться у повнiй вiдповiдностi з даними актового запису про народження.

Повторнi свiдоцтва про смерть видаються лише родичам померлого (дiтям померлого, в тому числi й усиновленим, другому з подружжя, братам i сестрам померлого, дiду i бабi померлого як з боку батька, так i з боку матерi).

Родиннi вiдносини повиннi бути пiдтвердженi документально.

Повторнi свiдоцтва про шлюб, який припинено, не видаються. В цьому разi на прохання заявникiв видається витяг з Державного реєстру актів цивільного стану.

Витяги з Державного реєстру актів цивільного стану видаються, як особам, щодо яких складено актовий запис, так і родичам по прямій висхідній та низхідній лінії, а також усиновителям, опікунам та пiклувальникам. Документи про державну реєстрацію актів цивільного стану повторно можуть видаватись на підставі нотаріально посвідченої довіреності.

В заявi про видачу повторного свiдоцтва зазначаються:

  • прiзвище, iм'я, по батьковi та адреса заявника;
  • прiзвище, iм'я, по батьковi особи, вiдносно якої запитується свiдоцтво;
  • яке необхiдне свiдоцтво;
  • коли i яким органом реєстрацiї актiв цивільного стану складено актовий запис цивільного стану;
  • мета запиту повторного свідоцтва.

Якщо запитується свідоцтво про народження, додатково зазначаються прізвище, ім'я, по батькові батьків. При витребуванні свідоцтва про шлюб або розірвання шлюбу зазначається також з ким зареєстровано чи розірвано шлюб.

Пам'ятка щодо витребування з України документів про освіту

Для отримання дубліката диплома власнику документа необхідно скласти письмову заяву до вищого навчального закладу. В цій заяві вказується причина втрати документа, прізвище, ім'я та місце проживання заявника, назва втраченого документа, назва навчального закладу і дата його закінчення.

До заяви також додаються:

  • оголошення у друкованих засобах масової інформації за місцем проживання заявника, в якому має бути зазначено назву документа про освіту, його номер та дата видачі, на чиє ім'я виданий, яким навчальним закладом та про визнання його недійсним;
  • довідка від компетентних органів про втрату документа; 
  • копія платіжного документа про оплату витрат на виготовлення дубліката документа про освіту;
  • дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5.
  • Згадані документи можна отримати також шляхом безпосереднього звернення до навчального закладу, або за участю іншої особи, яка матиме відповідну нотаріально-завірену довіреність.

Іноземці, які закінчили в Україні вищий навчальний заклад та втратили документ про його закінчення, мають звертатися через дипломатичне представництво своєї держави в Україні.

УВАГА!

Міністерство освіті і науки України розглядає питання щодо оформлення дублікатів документів про освіту лише за умови подання заявником всіх наведених вище документів.

Центральні архівні установи України

Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (ЦДАВО)

03110, м.Київ-110, вул.Солом'янська, 24,
тел.: (044) 277-36-66

Центральний державний архів громадських об'єднань України (ЦДАГО)

01011, м.Київ-11, вул. Кутузова, 8,
тел.: (044) 295-73-22, 295-55-16

Центральний державний історичний архів України м.Київа (ЦДІАК)

03110, Київ-110, вул. Солом'янська, 24,
тел.: (044) 277-30-02

Центральний державний історичний архів України м. Львова (ЦДІАЛ)

01008, м.Львів-8, пл. Соборна, 3а,
тел.: (0322) 72-35-08, 72-30-63

Центральний державний кіно-фото-фоно архів України (ЦДАКФФД)

03110, м.Київ-110, вул. Солом'янська, 24,
тел.: (044) 277-37-77

Центральний державний науково технічний архів України (ЦДНТА)

310003, м.Харків-3, вул. Університетська, 4,
тел.: (0572) 12-75-67

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ)

03110, м.Київ-25, вул. Володимирська, 22а,
тел.: (044) 228-44-81

Центральний державний архів при Уряді АР Крим

02680, м. Сімферополь, вул.Кечкеметська, 3,
тел.: (0652) 22-84-05

Державнi архiви областей України

Вiнницька обл.

287100, м. Вiнниця, вул. Ленiна, 17,
тел.: (0432) 32-40-59

Волинська обл.

263026, м. Луцьк, вул. Ветеранiв, 21,
тел.: (03322) 5-75-33

Днiпропетровська обл.

320069, м. Днiпропетровськ, вул. К.Лiбкнехта, 89,
тел.: (0562) 93-80-90

Донецька обл.

340086, м. Донецьк, пр. Лагутенка, 12,
тел.: (0622) 99-22-97

Житомирська обл.

262000, м. Житомир, вул.8 березня, 20,
тел.: (0412) 24-45-27

Закарпатська обл.

294008, м. Ужгород, пл. Народна, 4,
тел.: (03122) 2-06-10

Запорiзька обл.

330095, м. Запорiжжя, вул. Українська, 48,
тел.: (0612) 62-14-21

Iвано-Франкiвська обл.

284015, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Грунвальдська, 3,
тел.: (03422) 2-27-70

Київська обл.

252073, м. Київ, вул. Фрунзе, 113,
тел.: (044) 435-00-15

Кiровоградська обл.

316013, м. Кiровоград, вул. академiка Корольова, 3,
тел.: (0522) 3-43-95

Луганська обл.

91053, м. Луганськ, вул. Радянська, 85,
тел.: (0642) 52-03-09

Львiвська обл.

290006, м. Львiв, вул. Пiдвальна, 13,
тел.: (0322) 72-07-14

Миколаївська обл.

327044, м. Миколаїв, вул. Васляєва, 43,
тел.: (0512) 21-40-39

Одеська обл.

270001, м. Одеса, вул. Жуковського, 17,
тел.: (0482) 22-80-25

Полтавська обл.

314011, м. Полтава, вул. Пушкiна, 18\24,
тел.: (05322) 2-95-66

Рiвненська обл.

266013, м. Рiвне, вул. С.Бендери, 26а,
тел.: (0362) 23-42-61

Сумська обл.

244030, м. Суми, вул. Садова, 49,
тел.: (0542) 22-07-90

Тернопiльська обл.

м. Тернопiль, вул. М.Грушевського, 8,
тел.: (0352) 22-86-18

Харкiвська обл.

310003, м. Харкiв, пр. Московський, 7,
тел.: (0572) 22-66-49

Херсонська обл.

325000, м. Херсон, вул. Петренка, 6,
тел.: (0552) 22-56-71

Хмельницька обл.

280000, м. Хмельницький, вул. Грушевського, 99,
тел.: (03822) 9-77-29

Черкаська обл.

257015, м. Черкаси, вул. Жовтнева, 244а,
тел.: (0472) 47-30-26

Чернiвецька обл.

274001, м. Чернiвцi, вул. Шевченка, 2,
тел.: (03722) 2-30-29

Чернiгiвська обл.

250006, м. Чернiгiв, вул. Фрунзе, 2,
тел.: (04622) 7-41-17

Державний архiв м.Києва

252060, м. Київ, вул. Олени Телiги, 23,
тел.: (044) 440-54-16

Державний архiв м.Севастополя

335059, м. Севастополь, вул. Героїв Сталiнграда, 64, тел.: (0692) 41-66-45 

Витребування, які не належать до компетенції консульської служби України

З питань отримання документів про переселення у 1945-1946 роках на підставі Угоди між урядом УРСР та Польщі громадяни України можуть звертатися безпосередньо до територіальних архівів Республіки Польща (в залежності від місцевості, з якої відбувалося переселення):

Державний Архів у м. Перемишлі, (ul. Lelewela 4, 37-700 Przemysl);

Державний Архів у м. Жешуві (ul. Boznicza 2, 35-064 Rzeszow);

Державний Архів у м. Любліні (ul. Jezuicka 13, 20-950 Lublin, skrytka pocztowa 113). В цьому архіві також зберігаються документи Холмського воєводства

Питаннями розшуку зниклих громадянрозшуку родичiввстановлення мiсць поховань займається Служба розшуку Нацiонального Товариства Червоного Хреста України.

Служба розшуку Нацiонального Товариства Червоного Хреста України - адреса: 01004, м. Київ, вул. Пушкiнська, 30


Solicitarea documentelor

Pentru a solicita documente din Ucraina persoanele care au reședința în străinătate se pot adresa misiunilor diplomatice și consulare ale Ucrainei din ţara respectivă pentru completarea cererii care se trimite în Ucraina.

Procedura de solicitare a documentelor prevede completarea formularelor relevante pentru solicitarea documentelor din Ucraina. Formularul trebuie completat în limba ucraineană în 3 exemplare, separat pentru fiecare document. Răspunsurile la întrebări trebuie să fie complete și exacte.

Se pot trimite cereri individuale direct către arhivele din Ucraina cu privire la solicitarea documentelor, trimiţându-se la adresa arhivelor ucrainene corespunzătoare a unui  formularului tipizat pentru solicitarea documentelor din Ucraina. Reprezentanțele diplomatice și oficiile consulare ale Ucrainei primesc răspunsul cu privire la rezultatele unor astfel de solicitări ale cetățenilor.

Cererea tip pentru solicitarea de documente din Ucraina (formular pentru toate țările lumii, cu excepția fostelor republici ale URSS)

Pentru solicitarea documentelor se percepe o taxă consulară în conformitate cu tarifele consulare.

În absența datelor arhivistice relevante în arhive, taxa consulară nu se returnează.

Cerere pentru  solicitare a documentelor de înregistrare a actelor de stare civilă

Pentru confirmarea faptelor care fac obiectul înregistrării la autoritatea de înregistrare de stat a actelor de stare civilă, aceste instituții eliberează acte certificate în mod corespunzător, care conțin date despre persoana sau extrase din Registrul de stat al actelor de stare civilă al cetățenilor.

Duplicate ale documentelor de stare civilă se eliberează persoanelor pentru care s-a efectuat înregistrarea corespunzătoare de stare civilă, iar duplicatul certificatului de naștere ale copiilor poate fi eliberat părinții acestora sau tutorilor.

Duplicatele certificatelor de naștere ale copiilor care nu au atins vârsta de 18 ani pot fi eliberate tutorelui  şi reprezentanților instituției de sănătate, de învățământ sau alte instituţii de îngrijire a copilului unde acesta locuieşte permanent. Pentru persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani se pot emite duplicate ale certificatului în cazul în care aceştia prezintă pașaportul (sau buletinul?).[e1] 

Duplicatele certificatelor de naștere ale copiilor sunt eliberate părinților și părinţilor adoptivi indiferent de vârsta copilului. Nu se eliberează duplicate ale certificatelor de naștere ale copiilor persoanelor decăzute  din drepturile părintești. La eliberarea duplicatului certificatului de naștere informațiile despre părinți sunt în deplină conformitate cu datele înregistrării privind nașterea.

Duplicatul certificatului de deces se eliberează numai rudelor celor decedați (copiilor decedatului, inclusiv copiilor adoptați, soţului/soţiei, fraților, surorilor decedatului, bunicilor decedatului, atât din partea mamei, cât şi din partea tatălui).

Relațiile de familie trebuie să fie confirmate prin documente.

Nu se vor elibera duplicate ale certificatelor de căsătorie pentru căsătoriile care au o decizie de desfacerea a căsătoriei. În acest caz, la cererea solicitanților se eliberează un extras din Registrul de stat al actelor de stare civilă.

Extrasele din Registrul de Stat al Actelor Civile se eliberează atât persoanelor cu privire la care este făcută înregistrarea, cât și rudelor pe linie directă ascendentă sau descendentă, precum și părinţilor adoptivi sau tutorilor. Documentele privind înregistrarea de stat a actelor de stare civilă pot fi re-emise pe baza unei împuterniciri notariale.

Cererea de eliberare a duplicatului va cuprinde:

• numele, prenumele, patronimicul și adresa solicitantului;

• numele, prenumele, patronimicul persoanei pentru care se solicită documentul de stare civilă;

• tipul documentului de stare civilă solicitat;

• când și ce autoritate de înregistrare a actelor de stare civilă a efectuat înregistrarea stării civile;

• scopul cererii de eliberare a duplicatului documentului de stare civilă.

În cazul în care se solicită un certificat de naștere vor fi indicate suplimentar numele, prenumele și patronimicul părinților. Atunci când se solicită un certificat de căsătorie sau un certificat de divorț, se indică, de asemenea, soţul/soţia în cazul înregistrării căsătoriei sau fostul soţ în cazul  sau desfacerii căsătoriei.

Notă privind cererea documentelor de studii din Ucraina

Pentru a obține un duplicat al diplomei, titularul documentului trebuie să depună o cerere scrisă la instituția de învățământ superior. În această cerere se va indica indică cauza pierderii documentului, numele, prenumele și domiciliul solicitantului, denumirea documentului pierdut, denumirea instituției de învățământ și data finalizării studiilor.

De asemenea împreună cu cererea se vor depune  :

• un anunţ în presa scrisă locală la domiciliul solicitantul, în care se indică denumirea documentului de învățământ, numărul și data eliberării acestuia, numele titularului, instituția de învățământ și declararea documentului ca fiind nevalabil;

• o adeverinţă din partea autorităților competente privind pierderea documentului;

• o copie a chitanţei privind plata cheltuielilor pentru eliberarea unui duplicat al documentului de studii;

• două fotografii în dimensiunea de 3,5 x 4,5.

• Documentele de mai sus pot fi obținute și prin cerere directă către  instituția de învățământ corespunzătoare sau se poate adresa o terţă persoană cu procură notarială de la titularul documentului.

Străinii care au absolvit o instituție de învățământ superior în Ucraina și au pierdut documentul care atesta absolvirea instituţiei trebuie să se adreseze prin intermediul misiunii diplomatică a statului lor în Ucraina.

ATENȚIE!

Ministerul Educației și Științei al Ucrainei analizează problema cu privire la duplicatele documentelor de studii numai dacă solicitantul depune toate documentele enumerate mai sus.

Arhivele centrale din Ucraina

Arhiva Centrală de Stat a Puterii Centrale și a Administrației Ucrainei (CEDAVO) 03110, Kiev-110, Str. Solomyanska, nr.24

Tel .: (044) 277-36-66

Arhiva Centrală de Stat a Asociațiilor Publice din Ucraina (ŢDAGO) 01011, Kiev-11, str. Kutuzov, nr.8

Tel: (044) 295-73-22, 295-55-16

Arhiva Centrala Istorică de Stat din Ucraina, Kiev (ŢDIAC) 03110, Kiev-110, str. Solomenskaya, nr.24

Tel .: (044) 277-30-02

Arhiva Centrala Istorică de Stat din Ucraina, Lviv (ŢDIAAL) 01008, Lviv-8, pl. Soborna, 3a,

tel .: (0322) 72-35-08, 72-30-63

Arhiva Centrală foto-fono-video a Ucrainei (ŢDAFCFF) 03110, Kiev-110, st. Solomeanskaya, nr.24

tel .: (044) 277-37-77

Arhiva științifică și tehnică de stat a Ucrainei (ŢDNTA) 310003, Harkiv-3, str. Universitetska, nr.4

Tel: (0572) 12-75-67

Arhiva - Muzeu Centrală de Stat de Literatură și Artă a Ucrainei (ŢDMALM) 03110, Kiev-25, str. Vladimirskaya, nr.22a,

Tel .: (044) 228-44-81

Arhiva Centrală de Stat pe lângă Guvernul Republicii Autonome Crimeea 02680, Simferopol, Str. Kechkemetska, nr. 3

Tel: (0652) 22-84-05

Arhivele de Stat ale Regiunilor din Ucraina

Regiunea Vinniţa 287100, oraşul Vinnița, str. Lenin, nr.17,

Tel .: (0432) 32-40-59

Regiunea Volyn, 263026, oraşul Lutsk, str. Veteraniv, nr.21,

Tel: (03322) 5-75-33

Regiunea Dnipropetrovsk 320069, oraşul Dnipropetrovsk, strada K.Libknehta, nr.89,

tel .: (0562) 93-80-90

regiunea Donetsk 340086, oraşul Donețk, prospect Lagutenk, nr.12.

Tel: (0622) 99-22-97

regiunea Jytomyr 262000, oraşul Jytomyr, str. 8 martie, nr. 20

Tel: (0412) 24-45-27

Regiunea Transcarpatia 294008, oraşul Ujgorod, piaţa Narodna, nr. 4,

Tel: (03122) 2-06-10

regiunea Zaporojie, 330095, orașul Zaporojie, str. Ucrainska, nr. 48,

Tel: (0612) 62-14-21

Regiunea Ivano-Frankivsk 284015, oraşul Ivano-Frankivsk, str. Grunwaldska, nr.3

Tel: (03422) 2-27-70

Regiunea Kiev 252073, oraşul Kiev, strada Frunze, nr.113,

Tel .: (044) 435-00-15

Regiunea Kirovograd 316013, oraşul Kirovograd, str. Academicianul Korolev, nr.3

tel .: (3-43-95)

Regiunea Lugansk 91053, oraşul Lugansk, str. Sovietică, nr.85,

Tel: (0642) 52-03-09

Regiunea Lvov 290006, oraşul Lviv, str. Podvalnaya, nr.13,

tel .: (0322) 72-07-14

Regiunea Mykolaiv 327044, oraşul Mykolaiv, str. Vaslyaev, nr. 43,

Tel: (0512) 21-40-39

Regiunea Odesa 270001, oraşul Odessa, str. Jukovski, nr.17,

Tel .: (0482) 22-80-25

Regiunea Poltava 314011, oraşul Poltava, str. Pușkina, nr. 18/ 24,

tel .: (05322) 2-95-66

Regiunea Rivne 266013, oraşul Rivne, str. S. Bandery, nr.26a

Tel: (0362) 23-42-61

Regiunea Sumy 244030, oraşul Sumy, str. Sadova,  nr.49,

Tel: (0542) 22-07-90

Regiunea Ternopil, oraşul Ternopil, str. M. Hrushevski, nr.8

Tel: (0352) 22-86-18

Regiunea Kharkiv 310003, m. Kharkiv, pr. Moskovsky, 7,

Tel: (0572) 22-66-49

Regiunea Herson 325000, oraşul Herson, str. Petrenka, nr. 6

te .: (0552) 22-56-71

Regiunea Hmelnytski 280000, orașul Hmelnitski, strada Hrushevski, nr. 99,

tel .: (03822) 9-77-29

Regiunea Cerkasî 257015, orașul Cerkasî, str. Jovtneva. Nr. 244a

Tel: (0472) 47-30-26

Regiunea Cernăuți 274001, orașul Cernăuți, str. Shevchenko, nr.2,

Tel: (03722) 2-30-29

Regiunea Cernihiv 250006, oraşul Chernihiv, str. Frunze, nr.2,

tel .: (04622) 7-41-17

Arhiva de Stat a orașului Kiev 252060, oraşul Kiev, strada Olena Teliga, nr.23,

Tel .: (044) 440-54-16

Arhivele de stat din orașul Sevastopol 335059, orașul Sevastopol, str. Heroiv  Stalingrada, nr.64, tel.: (0692) 41-66-45

Cereri care nu sunt de competența Serviciului Consular al Ucrainei

Cereri în ceea ce privește documentele privind mutarea în 1945-1946 în temeiul Acordului între URSS și Polonia. Cetățenii ucraineni se pot adresa în mod direct arhivelor regionale ale Poloniei (în funcție de localitate, din care s-au mutat):

Arhivele de Stat din Przemysl (str. Lelewela nr.4, 37-700 Przemysl);

Arhivele de Stat din Rzeszow (str. Boznicza nr.2, 35-064 Rzeszow);

Arhivele de stat din Lublin (str. Jezuicka nr.13, 20-950 Lublin, skrytka pocztowa 113). Această arhivă păstrează de asemenea documentele Voievodatului Holm

De căutarea cetățenilor dispăruți, căutarea rudelor și stabilirea de locuri de înhumare se ocupă Serviciul de căutare a persoanelor dispărute ale Societăţii Naționale a Crucii Roșii din Ucraina

Serviciul de căutare al Societății Naționale a Crucii Roșii din Ucraina - adresa: 01004, Kiev, str. Puşkinskaia, nr.30.


 [e1]Va rog sa specificati daca este vorba de pasaportul intern sau cel pentru călătorii in strainatate


Консульський відділ Посольства України в Румунії
Керівник: Некрасов Павло Олександрович
Другий секретар з консульських питань
Адреса: 011 862, Румунія, м. Бухарест, бульвар Авіаторілор, № 24, Сектор 1. Переглянути на мапі
Телефон: (0040-21) 230-36-60, у разі загрози життю чи загибелі громадян України прохання телефонувати на Гарячу лінію Посольства за цим же номером телефону.
Факс: (0040-21) 230-36-69
Ел. пошта: consulat.ro@gmail.com
Графік роботи:

 

Прийом громадян України

Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця:    09:30 – 12:30

                    15:00 – 17:00

Перерва       13:00 – 14:30

Громадяни певних категорій (інваліди, вагітні, тяжкохворі)    обслуговуються позачергово цілий робочій день.

У неробочий та неприйомний час, вихідні та святкові дні прийом громадян  України проводиться у екстрених випадках: втрата паспортних документів, ДТП, смерть, арешт тощо.

Прийом іноземних громадян та осіб без громадянства

Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця:    9:30 —12:30

Прийом громадян керівником Посольства України в Румунії: перша середа щомісяця.

Межі консульського округу:

Румунія


Перелік консульських дій