Cadru juridic
26 iunie 2023 14:00

Cadru juridic al relațiilor Ucraina - România cuprinde 95 de documente.

17 de proiecte de acte normative bilaterale sunt în curs de elaborare și consultare, dintre care 1 – interstatală, 7 – interguvernamentale și 9 interinstituționale.


Tratatul cu privire la relaţiile de bună vecinatate şi cooperare dintre Ucraina şi România a fost semnat la Constanţa, în dată de 2 iunie, 1997 (Rada Supremă a Ucrainei a ratificat Tratatul în dată de 17 iulie 1997, iar Parlamentul României – în dată de 14 iulie 1997).

Tratatul īntre Ucraina şi Romānia privind regimul frontierei de stat ucraineano-română, colaborarea şi asistenţa mutuală īn problemele de frontieră a fost semnat în dată de 17 iunie 2003 la Cernăuţi (ratificat de către Rada Supremă a Ucrainei în dată de 12 mai, 2004, iar de către Parlamentului României – în data de 5 aprilie, 2004).

Convenţia consulară între Ucraina şi România a fost semnată în dată de 3 septembrie 1992 (a intrat în vigoare în dată de 14 martie 1995).

Acordul între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind recunoașterea reciprocă a actelor de studii, 18.08.23.

Acord (sub forma unui schimb de note) privind deschiderea unui nou punct de trecere a frontierei România-Ucraina, la Sighetu Marmației - Bila Tserkva 18.08.23.

Acord între Cabinetul de Miniștri al Ucrainei și Guvernului României privind construcția podului rutier de frontieră peste râul Tisa la frontiera româno-ucraineană, între localitățile Bila Tserkva (Ucraina) și Sighetu Marmației (România) 18.10.23

Protocol de implementare între Cabinetul de Miniștri al Ucrainei și Guvernul României a Acordului între Ucraina și Comunitatea Europeană privind readmisia persoanelor din 18.10.23.

Acord dintre Guvernul Ucrainei și Guvernul României privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat în data de 23 februarie 1995 (ratificat de către Parlamentul României în data de 9 iunie 1995 (nota nr. H(01)/2479 din 13 iunie 1995), nu este ratificat de către Rada Supremă a Ucrainei.

Nr.

Data semnării

Data intrării în vigoare

Denumirea acordului internațional

1.

29.12.1986

29.12.1986

Convenția dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice privind colaborarea in construirea pe teritoriul U.R.S.S. a Combinatului Minier de Îmbogățire a Minereurilor Acide cu Conținut de Fier de la Krivoi Rog

2.

29.12.1986

29.12.1986

Convenția dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste cu privire la condițiile de amplasare si de activitate pe teritoriul U.R.S.S. a organizațiilor de antrepriza din R.S.R. pentru construirea obiectelor Combinatului Minier de Îmbogățire a Minereurilor Acide cu Conținut de Fier de la Krivoi Rog

3.

29.12.1986

29.12.1986

Protocolul la Convenția dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind colaborarea in construirea pe teritoriul U.R.S.S. a Combinatului Minier de Îmbogățire a Minereurilor Acide cu Conținut de Fier de la Krivoi Rog

4.

01.02.1992

01.02.1992

Comunicatul comun al miniștrilor afacerilor de externe privind stabilirea relațiilor diplomatice Ucraina si Romania

5.

02.04.1992

02.04.1992

PROTOCOL privind relațiile dintre Parlamentul României și Rada Suprema a Ucrainei

6.

18.05.1992

18.05.1992

Acordul de cooperare între Ministerul Afacerilor Interne al Ucrainei și Ministerul Afacerilor Interne al României

7.

03.09.1992

30.11.1992

Acordul privind cooperarea în domeniile culturii, științei și educației între Guvernul Ucrainei și Guvernul României 

8.

03.09.1992

14.03.1995

Convenția consulară intre Ucraina și România

9.

03.12.1992

03.12.1992

Acordul privind cooperarea științifică între Academia Națională de Științe a Ucrainei și Academia Română

10.

11.05.1993

11.05.1993

Acordul de cooperare între Camera de Comerț și Industrie a Ucrainei și Camera de Comerț și Industrie a României

11.

16.03.1994

29.11.1994

Acordul de cooperare între Ministerul Ucrainei pentru Construcții și Arhitectură și Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajarea Teritoriului României

12.

17.03.1994

17.03.1994

Acord de cooperare între Ministerul Apărării al Ucrainei și Ministerul Apărării Naționale a României

13.

17.03.1994

17.03.1994

Protocol privind colaborarea în domeniul topo geodeziei militare între Ministerul Apărării Naționale al României și Ministerul Apărării al Ucrainei - HG 231/1994

14.

05.05.1994

05.05.1994

Protocolului dintre Guvernul României si Guvernul Ucrainei privind continuarea colaborării la construirea Combinatului Minier de Îmbogățire a Minereurilor Acide de la Krivoi Rog.

15.

12.12.1994

12.12.1994

Protocol între Ministerul Apărării al Ucrainei și Ministerul Apărării Naționale a României privind cooperarea în domeniul comunicării militare

16.

02.06.1995

13.08.1996

Acord privind cooperarea în domeniul afacerilor arhivistice între Direcția Arhivistică Principală a Cabinetului de Miniștri al Ucrainei și Direcția principală a arhivelor de stat din Ministerul de Interne al României

17.

29.03.1996

29.03.1996

Acord între Ministerul Sănătății din Ucraina și Ministerul Sănătății din România privind cooperarea în domeniul sănătății și științelor medicale

18.

29.03.1996

14.11.1996

Convenția între Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind trecerea simplificată a frontierei de stat comune de către cetățenii care domiciliază în județele și raioanele de frontieră.

19.

29.03.1996

17.11.1997

Convenția dintre Guvernul României și Guvernul Ucrainei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital

20.

29.03.1996

01.06.1999

Acordul între Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind serviciile aeriene


21.

29.03.1996

07.04.2000

Acordul între Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind transporturile internaționale rutiere.

22.

29.03.1996

07.04.2000

Acord între Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind cooperarea științifică și tehnologică

23.

26.09.1996

26.09.1996

PROTOCOL dintre Comandamentul Naţional al Grănicerilor din Ministerul de Interne al României şi Comitetul de Stat pentru Problemele Pazei Frontierei de Stat a Ucrainei privind modul de soluţionare a problemelor regimului frontierei de stat româno-ucrainene, semnat la Bucureşti la 26 septembrie 1996

24.

10.12.1996

10.12.1996

4. Protocol între Comitetul de Stat pentru Protecția Frontierei de Stat a Ucrainei și Ministerul Afacerilor Interne al României privind cooperarea la punctele de trecere a frontierei de stat ucrainene-române (10 decembrie 1996)

25.

21.03.1997

21.03.1997

5. Domenii de interacțiune între organele operaționale ale Trupelor de Frontieră ale Ucrainei și Poliția de Frontieră a Ministerului Afacerilor Interne al României (21 martie 1997)

26.

02.06.1997

22.10.1997

Tratatului cu privire la relațiile de buna vecinătate și cooperare dintre România și Ucraina.

27.

30.09.1997

28.01.1999

Acordul între Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră


28.

19.02.1999

10.01.2000

CONVENŢIE între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind recunoașterea și echivalarea reciprocă a actelor de studii și a titlurilor științifice eliberate în România și în Ucraina

29.

17.06.1999

29.02.2000

Înțelegerea între Ministerul Tineretului și Sportului din România și Comitetul de Stat pentru Cultură Fizică și Sport din Ucraina privind cooperarea în domeniul sportului.

30.

06.07.1999


05.04.2001 


Acord dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind colaborarea în lupta împotriva criminalității

31.

10.06.2000

10.06.2000

Protocolul de cooperare între garda naționala ale Ministerului Afacerilor Interne ale Ucrainei și Jandarmeria României

32.

19.06.2000

23.12.2001

Acordul interguvernamental cu privire la ajutorul reciproc şi colaborarea în domeniul vamal


33.

21.08.2002

21.8.2002

Memorandum de înțelegere între Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței din România și Ministerul Transporturilor din Ucraina privind recunoașterea reciprocă a diplomelor de marinar eliberate în conformitate cu Convenția internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare și efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978, cu modificările ulterioare ((STCW 1978)), semnat la Constanța la 21 august 2002.

34.

17.06.2003

27.05.2004

Tratatul între România și Ucraina privind regimul frontierei de stat româno-ucrainene, colaborarea și asistența mutuală în problemele de frontieră.

35.

21.10.2003

24.12.2004

Acord între Cabinetul Miniștrilor Ucrainei și Guvernul României privind cooperarea în domeniul transportului feroviar

36.

19.12.2003

16.07.2004

Acordul între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu privire la condițiile călătoriilor reciproce ale cetățenilor.

37.

18.02.2004

18.02.2004

Protocolul de cooperare între Ministerul Afacerilor Externe al Românei și Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei

38.

17.03.2004

17.03.2004

Memorandum de înțelegere între Departamentul de Stat pentru Monitorizare Financiară din cadrul Ministerului Finanțelor al Ucrainei și Oficiul National de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din  România privind prevenirea spălării banilor

39.

22.09.2004


24.09.2005

ACORD ÎNTRE GUVERNUL ROMÂNIEI ŞI CABINETUL DE MINIŞTRI AL UCRAINEI PRIVIND NOTIFICAREA RAPIDĂ A ACCIDENTELOR NUCLEARE ŞI SCHIMBUL DE INFORMAŢII ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII NUCLEARE ŞI RADIOLOGICE

40.

25.02.2004

14.07.2005

Regulamentului de lucru al Comisiei mixte de frontieră româno-ucraineană, semnat la Iaşi la 25 februarie 2004

41.

02.02.2006

05.06.2006

ACORD din 2 februarie 2006 între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei cu privire la punctele de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene

42.

02.02.2006

02.02.2006

Protocolul privind constituirea Comisiei Mixte Prezidențiale Româno - Ucrainene

43.

07.02.2006

03.08.2006

Protocolului dintre Inspectoratul General al Poliției de Frontieră din cadrul Ministerului Administrației și Internelor din România și Administrația Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei privind înființarea și funcționarea Punctului de contact "Porubne"

44.

30.01.2002

30.10.2006

Tratatul între România și Ucraina privind asistența juridică și relațiile juridice în cauzele civile.

45.

02.02.2006

26.11.2006

Acordul între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu privire la punctele de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene.

46.

04.07.2006

17.01.2007

Protocolul între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei pentru modificarea Acordului dintre Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu privire la condițiile călătoriilor reciproce ale cetățenilor

47.

27.03.2007

27.03.2007

Protocol privind cooperarea între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție a României, Procuratura Generală a Republicii Moldova şi Procuratura Generală a Ucrainei

48.

30.10.2007

17.03.2009

Acordul între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu privire la cooperarea economică, industrială și tehnico-științifică

49.

22.10.2009

28.05.2010


PROTOCOL între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră din cadrul Ministerului Administrației și Internelor din România și Administrația Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei privind regulile de navigație pe apele de frontieră pentru mijloacele de navigație aparținând autorităților de frontieră ale României și Ucrainei, precum și modul de cooperare pe timpul executării pazei și supravegherii frontierei de stat române ucrainene

50.

18.11.2010

18.11.2010

Memorandumul de cooperare dintre autoritatea de concurență din Ucraina și Consiliul Concurenței din România

51.

30.05.2011

02.11.2018

Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind înființarea şi funcționarea Centrului Comun de Contact Galaţi

52.

10.11.2011

10.11.2011

Protocol privind cooperarea în domeniul integrării europene între Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei și Ministerul Afacerilor Externe al României

53.

10.11.2011

04.08.2012

Acordul de cooperare între Ministerul Justiției al României și Ministerul Justiției al Ucrainei

54.

31.08.2012

31.08.2012

Acord (sub forma unui schimb de note) între Cabinetul de Miniștri al Ucrainei și Guvernul României privind deschiderea punctelor de control pentru traficul internațional (31.08.2012)

55.

22.10.2013

01.10.2015

Acordul dintre Cabinetul de Miniștri al Ucrainei și Guvernul României privind protecția reciprocă a informațiilor cu acces limitat

56.

10.03.2014

27.05.2015

Acordul între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind măsurile de întărire a încrederii și securității

57.

05.09.2014

05.09.2014

Memorandum de cooperare între Comisia Electorală Centrală din Ucraina și Biroul Central Electoral din România

58.

02.10.2014

14.05.2015

Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră

59.

29.04.2015

29.04.2015

Acordul dintre Cabinetul de Miniștri al Ucrainei și Guvernul României privind instalarea cablului de fibră optică prin frontiera de stat ucrainiano-română în raionul Orlivca (Ucraina) și Isaccea (România)

60.

05.06.2015

12.10.2015

Acordul dintre Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind deschiderea punctului internațional de trecere a frontierei de stat român ucrainene pentru comunicație de pasageri și marfă în regim de bac între localitățile Isaccea (România) și Orlivka (Ucraina)

61.

21.04.2016

21.04.2016

Protocol privind relansarea comisiei mixte româno-ucrainene

62.

21.04.2016

03.06.2017

Acordul între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind patrularea comună la frontiera de stat româno-ucraineană

63.

21.04.2016

18.10.2018

Acordul între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul transporturilor militare

64.

06.05.2016

21.10.2016

Acord între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind exonerarea de la plata taxei de viză pentru eliberarea vizelor de lungă ședere

65.

31.05.2016

07.12.2016

PROTOCOL între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră din Ministerul Afacerilor Interne din România și Administrația Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei privind modul de realizare a schimbului de informații statistice și analitice referitoare la situația frontierelor de stat ale României și Ucrainei

66.

01.09.2016

01.09.2016

Protocolul de cooperare între Direcția Generală Anticorupție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne din România și Biroul National Anticorupție al Ucrainei în domeniul prevenirii și combaterii corupției

67.

31.05.2016

10.07.2017

Protocolul între Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, și Administrația Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei pentru punerea în aplicare a Acordului dintre Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind patrularea comună la frontiera de stat româno-ucraineană

68.

11.10.2016

11.10.2016

Acordul de cooperare în domeniul arhivistic între Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Arhivele Naționale, și Serviciul de Stat de Arhivă din Ucraina

69.

27.04.2017

27.04.2017

Memorandum de înțelegere între Agenția Spațială de Stat din Ucraina și Agenția Spațială Română privind  PENTRU COOPERARE ÎN EXPLORAREA ȘI UTILIZAREA PAȘNICĂ A SPAȚIULUI EXTRA-ATMOSFERIC

70.

01.09.2017


01.09.2017


Protocolului de cooperare între Direcția Generală Anticorupție și Agenția Națională pentru Prevenirea Corupției din Ucraina

71.

07.09.2017

07.09.2017

Acord de cooperare între Biroul Național Anticorupție din Ucraina și Direcția Națională Anticorupție din Parchetul de la Înalta Curte de Casație și Justiție

72.

26.10.2017

26.10.2017

Memorandum de înțelegere conceput să ofere o abordare comună de combatere a crimei organizate, a terorismului și a altor infracțiuni grave între Parchetul General al Ucrainei și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

73.

11.09.2018

11.09.2018

Memorandum de înțelegere între Gennady Udovenko Academia Diplomatică din Ucraina la Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei și Institutul Diplomatic Român

74.

10.10.2018

10.10.2018

Memorandum de Înțelegere între "Institutul de Expertiză Criminalistică Bokarius" al Ministerului Justiției din Ucraina și Institutul Național de Expertiză Criminalistică al Ministerului Justiției din România

75.

04.12.2018


05.12.2018


PROTOCOL între Administrația Serviciului Protecției  Frontieră de Stat al Ucrainei și Direcția Generală Anticorupție a Ministerului Afacerilor Interne al României privind cooperarea în domeniul prevenirii și combaterii corupției.

76.

25.06.2019

25.06.2019

Memorandumul de Înțelegere reciprocă privind cooperarea în domeniul turismului între Ministerul Dezvoltării Economice și Comerțului al Ucrainei și Ministerul Turismului al României

77.

05.09.2020


17.12.2021


Acord intre Cabinetul de Miniștri al Ucrainei si Guvernul României privind Cooperarea in Domeniul Tehnico-Militar.

78.

18.01.2021

18.01.2021

MEMORANDUM DE COOPERARE între Ministerul Afacerilor Interne al Ucrainei și Ministerul Afacerilor Interne din România în domeniul pregătirii personalului pentru acordarea primului ajutor calificat.

79.

23.01.2021

23.01.2021

Memorandum de înțelegere între Consiliul exportatorilor și investitorilor din cadrul Ministerului Afacerilor Externe din Ucraina și Uniunea Camerelor Bilaterale de Comerț din România din data de 23 februarie 2021.

80.

31.08.2022

31.08.2022

Memorandum între Serviciul de Stat pentru Comunicații Speciale și Protecția Informațiilor al Ucrainei și Direcția Națională de Securitate Cibernetică a României privind înțelegerea reciprocă în domeniul cooperării în domeniul protecției cibernetice.

81.

06.10.2022

06.10.2022

Memorandum de înțelegere între Biroul de Stat de Investigații al Ucrainei și Direcția Națională Anticorupție a României din data de 06.10.2022

82.

04.11.2022

07.11.2022

Acord între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei prin schimb de note verbale, pentru modificarea Acordului, încheiat prin schimb de note verbale, din data de 31 august 2012 și respectiv 11 septembrie 2012, privind deschiderea unor puncte internaționale de trecere a frontierei de stat romano-ucrainene între localitățile Racovăț-Diakivți, Vicovu de Sus – Krasnoilsk și Ulma – Ruska.

83.

18.11.2022

15.06.2023

Acordul între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei, privind punerea în aplicare a Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991.

84.

15.02.2023

15.02.2023

Acord de cooperare între Camera de Comerț a Ucrainei și Camera de Comerț a României din 15 februarie 2023.

85.

11.04.2023

11.04.2023

Memorandum de înțelegere în domeniul cooperării în domeniul securității cibernetice între Centrul Național de Coordonare pentru Securitate Cibernetică din subordinea Consiliului Național de Securitate al Ucrainei și Direcția Națională de Securitate Cibernetică a României

86.

05.05.2023

05.05.2023

Memorandum de înțelegere între Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei și Administrația Vamală a României privind disponibilitatea pentru implementarea schimbului automat de informații vamale în cadrul facilității EU4Digital

87.

05.05.2023

05.05.2023

Protocol privind acordurile în baza rezultatelor ședinței delegațiilor Serviciului Vamal de Stat al Ucrainei și Administrației Vamale a României privind introducerea Sistemului de notificare prealabilă a situațiilor de urgență la frontiera ucraineană-română.

88.

18.08.2023

18.08.2023

Declarația politică privind întărirea cooperării bilaterale în asigurarea tranzitului fiabil al mărfurilor din Ucraina.

89.

18.08.2023

Acordul va intra în vigoare în a treizecea (30) zi de la data primirii ultimei notificări privind implementarea de către părți a procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului acord.

Acord privind deschiderea unui nou punct de trecere a frontierei România-Ucraina, la Sighetu Marmației - Bila Tserkva.90.

18.08.2023

Acordul intră în vigoare la data ultimei notificări scrise, prin care Părțile se informează reciproc, pe canale diplomatice, că au fost îndeplinite toate procedurile legale necesare pentru intrarea lui în vigoare.

Acordul privind recunoașterea reciprocă a actelor de studii

91

10.10.23

10.10.23

Declarația Comună a Președintelui României Klaus Iohannis și a Președintelui Ucrainei Volodîmîr Zelenski

92.

18.10.23

18.10.23

Declarație comună a Prim-Miniștrilor României și Ucrainei privind rezultatele primei întrevederi a Cabinetului de miniștri ai României și Ucrainei93.

18.10.23

18.10.23

Memorandum de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind consolidarea cooperării în asigurarea tranzitului sigur al produselor ucrainene: (care include) Anexă - Strategia privind dezvoltarea punctelor de trecere a frontierei Ucraina-România și a infrastructurii rutiere conexe


94.

18.10.23

Acordul intră în vigoare la data ultimei notificări scrise, prin care Părțile se informează reciproc, pe canale diplomatice, că au fost îndeplinite toate procedurile legale necesare pentru intrarea lui în vigoare.

Acord între Cabinetul de Miniștri al Ucrainei și Guvernului României privind construcția podului rutier de frontieră peste râul Tisa la frontiera româno-ucraineană, între localitățile Bila Tserkva (Ucraina) și Sighetu Marmației (România)


95.

18.10.23

Acordul intră în vigoare la data ultimei notificări scrise, prin care Părțile se informează reciproc, pe canale diplomatice, că au fost îndeplinite toate procedurile legale necesare pentru intrarea lui în vigoare.

Protocol de implementare între Cabinetul de Miniștri al Ucrainei și Guvernul României a Acordului între Ucraina și Comunitatea Europeană privind readmisia persoanelor


96.

18.10.23

18.10.23

Declarație de intenție între Ministerul Sănătății din România și Ministerul Sănătății din Ucraina


97.

18.10.23

18.10.23

Memorandum de Înțelegere în domeniul farmaceutic


98.

18.10.23

18.10.23

Memorandum de înțelegere între Ministerul Economiei Anteprenoriatului și Turismului din România și Ministerul pentru Industrii Strategice al Ucrainei privind cooperarea în domeniul industriei de apărare

99.

29.12.23

29.12.23

Acord între Ministerul de Transformare Digitală al Ucrainei și Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării din România privind dezvoltarea de servicii electronice comunicațiilor electronice și cooperarea în domeniul digitalizare și apărare cibernetică


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux