Cadru juridic
17 octombrie 2022 10:00

Cadru juridic al relaţiilor Ucraina - România cuprinde 68 de documente.

22 de proiecte de acte normative bilaterale sunt în curs de elaborare și consultare, dintre care 11 – interguvernamentale și 10 interinstituționale.


Tratatul cu privire la relaţiile de bună vecinatate şi cooperare dintre Ucraina şi România a fost semnat la Constanţa, în dată de 2 iunie, 1997 (Rada Supremă a Ucrainei a ratificat Tratatul în dată de 17 iulie 1997, iar Parlamentul României – în dată de 14 iulie 1997).

Tratatul īntre Ucraina şi Romānia privind regimul frontierei de stat ucraineano-română, colaborarea şi asistenţa mutuală īn problemele de frontieră a fost semnat în dată de 17 iunie 2003 la Cernăuţi (ratificat de către Rada Supremă a Ucrainei în dată de 12 mai, 2004, iar de către Parlamentului României – în data de 5 aprilie, 2004).

Convenţia consulară între Ucraina şi România a fost semnată în dată de 3 septembrie 1992 (a intrat în vigoare în dată de 14 martie 1995).

Acordul dintre Guvernul Ucrainei și Guvernul României privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat în data de 23 februarie 1995 (ratificat de către Parlamentul României în data de 9 iunie 1995 (nota nr. H(01)/2479 din 13 iunie 1995), nu este ratificat de către Rada Supremă a Ucrainei.

Nr.
Data semnării
Data intrării în vigoare
Denumirea acordului internațional
1.
29.12.1986
29.12.1986
Convenția dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice privind colaborarea in construirea pe teritoriul U.R.S.S. a Combinatului Minier de Îmbogățire a Minereurilor Acide cu Conținut de Fier de la Krivoi Rog
2.
29.12.1986
29.12.1986
Convenția dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste cu privire la condițiile de amplasare si de activitate pe teritoriul U.R.S.S. a organizațiilor de antrepriza din R.S.R.
pentru construirea obiectelor Combinatului Minier de Îmbogățire a Minereurilor Acide cu Conținut de Fier de la Krivoi Rog
3.
29.12.1986
29.12.1986
Protocolul la Convenția dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind colaborarea in construirea pe teritoriul U.R.S.S. a Combinatului Minier de Îmbogățire a Minereurilor Acide cu Conținut de Fier de la Krivoi Rog
4.
01.02.1992
01.02.1992
Comunicatul comun al miniștrilor afacerilor de externe privind stabilirea relațiilor diplomatice Ucraina si Romania
5.
02.04.1992
02.04.1992
PROTOCOL
privind relațiile dintre Parlamentul României și Rada Suprema a Ucrainei
6.
18.05.1992
18.05.1992
Acordul de cooperare între Ministerul Afacerilor Interne al Ucrainei și Ministerul Afacerilor Interne al României
7.
03.09.1992
30.11.1992
Acordul privind cooperarea în domeniile culturii, științei și educației între Guvernul Ucrainei şi Guvernul României 
8.
03.09.1992
14.03.1995
Convenția consulară intre Ucraina și România
9.
03.12.1992
03.12.1992
Acordul privind cooperarea științifică între Academia Națională de Științe a Ucrainei și Academia Română
10.
11.05.1993
11.05.1993
Acordul de cooperare între Camera de Comerț și Industrie a Ucrainei și Camera de Comerț și Industrie a României
11.
16.03.1994
29.11.1994
Acordul de cooperare între Ministerul Ucrainei pentru Construcții și Arhitectură și Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajarea Teritoriului României
12.
17.03.1994
17.03.1994
Acord de cooperare între Ministerul Apărării al Ucrainei și Ministerul Apărării Naționale a României
13.
17.03.1994
17.03.1994
Protocol privind colaborarea în domeniul topo geodeziei militare între Ministerul Apărării Naționale al României și Ministerul Apărării al Ucrainei - HG 231/1994
14.
05.05.1994
05.05.1994
Protocolului dintre Guvernul României si Guvernul Ucrainei privind continuarea colaborării la construirea Combinatului Minier de Îmbogățire a Minereurilor Acide de la Krivoi Rog

15.
12.12.1994
12.12.1994
Protocol între Ministerul Apărării al Ucrainei și Ministerul Apărării Naționale a României privind cooperarea în domeniul comunicării militare
16.
02.06.1995
13.08.1996
Acord privind cooperarea în domeniul afacerilor arhivistice între Direcția Arhivistică Principală a Cabinetului de Miniștri al Ucrainei și Direcția principală a arhivelor de stat din Ministerul de Interne al României
17.
29.03.1996
29.03.1996
Acord între Ministerul Sănătății din Ucraina și Ministerul Sănătății din România privind cooperarea în domeniul sănătății și științelor medicale
18.
29.03.1996
14.11.1996
Convenția între Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind trecerea simplificată a frontierei de stat comune de către cetățenii care domiciliază în județele și raioanele de frontieră

19.
29.03.1996
17.11.1997
Convenția dintre Guvernul României și Guvernul Ucrainei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital
20.
29.03.1996
01.06.1999
Acordul între Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind serviciile aeriene

21.
29.03.1996
07.04.2000
Acordul între Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind transporturile internaționale rutiere

22.
29.03.1996
07.04.2000
Acord între Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind cooperarea științifică și tehnologică
23.
02.06.1997
22.10.1997
Tratatului cu privire la relațiile de buna vecinătate și cooperare dintre România și Ucraina

24.
30.09.1997
28.01.1999
Acordul între Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră

25.
19.02.1999
10.01.2000
CONVENŢIE între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind recunoașterea și echivalarea reciprocă a actelor de studii și a titlurilor științifice eliberate în România și în Ucraina
26.
17.06.1999
29.02.2000
Înțelegerea între Ministerul Tineretului și Sportului din România și Comitetul de Stat pentru Cultură Fizică și Sport din Ucraina privind cooperarea în domeniul sportului

27.
06.07.1999

05.04.2001

Acord dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind colaborarea în lupta împotriva criminalității
28.
10.06.2000
10.06.2000
Protocolul de cooperare între garda naționala ale Ministerului Afacerilor Interne ale Ucrainei și Jandarmeria României
29.
19.06.2000
23.12.2001
Acordul interguvernamental cu privire la ajutorul reciproc şi colaborarea în domeniul vamal
30.
17.06.2003
27.05.2004
Tratatul între România și Ucraina privind regimul frontierei de stat româno-ucrainene, colaborarea și asistența mutuală în problemele de frontieră

31.
21.10.2003
24.12.2004
Acord între Cabinetul Miniștrilor Ucrainei și Guvernul României privind cooperarea în domeniul transportului feroviar
32.
19.12.2003
16.07.2004
Acordul între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu privire la condițiile călătoriilor reciproce ale cetățenilor

33.
18.02.2004
18.02.2004
Protocolul de cooperare între Ministerul Afacerilor Externe al Românei și Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei
34.
17.03.2004
17.03.2004
Memorandum de înțelegere între Departamentul de Stat pentru Monitorizare Financiară din cadrul Ministerului Finanțelor al Ucrainei și Oficiul National de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din  România privind prevenirea spălării banilor
35.
22.09.2004

24.09.2005
ACORD ÎNTRE GUVERNUL ROMÂNIEI ŞI CABINETUL DE MINIŞTRI AL UCRAINEI PRIVIND NOTIFICAREA RAPIDĂ A ACCIDENTELOR NUCLEARE ŞI SCHIMBUL DE INFORMAŢII ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII NUCLEARE ŞI RADIOLOGICE
36.
02.02.2006
02.02.2006
Protocolul privind constituirea Comisiei Mixte Prezidențiale Româno - Ucrainene
37.
07.02.2006
03.08.2006
Protocolului dintre Inspectoratul General al Poliției de Frontieră din cadrul Ministerului Administrației și Internelor din România și Administrația Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei privind înființarea și funcționarea Punctului de contact "Porubne"
38.
30.01.2002
30.10.2006
Tratatul între România și Ucraina privind asistența juridică și relațiile juridice în cauzele civile

39.
02.02.2006
26.11.2006
Acordul între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu privire la punctele de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene

40.
04.07.2006
17.01.2007
Protocolul între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei pentru modificarea Acordului dintre Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu privire la condițiile călătoriilor reciproce ale cetățenilor
41.
30.10.2007
17.03.2009
Acordul între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu privire la cooperarea economică, industrială și tehnico-științifică
42.
22.10.2009
28.05.2010

PROTOCOL între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră din cadrul Ministerului Administrației și Internelor din România și Administrația Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei privind regulile de navigație pe apele de frontieră pentru mijloacele de navigație aparținând autorităților de frontieră ale României și Ucrainei, precum și modul de cooperare pe timpul executării pazei și supravegherii frontierei de stat române ucrainene
43.
18.11.2010
18.11.2010
Memorandumul de cooperare dintre autoritatea de concurență din Ucraina și Consiliul Concurenței din România
44.
10.11.2011
10.11.2011
Protocol privind cooperarea în domeniul integrării europene între Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei și Ministerul Afacerilor Externe al României
45.
10.11.2011
04.08.2012
Acordul de cooperare între Ministerul Justiției al României și Ministerul Justiției al Ucrainei
46.
22.10.2013
01.10.2015
Acordul dintre Cabinetul de Miniștri al Ucrainei și Guvernul României privind protecția reciprocă a informațiilor cu acces limitat
47.
10.03.2014
27.05.2015
Acordul între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind măsurile de întărire a încrederii și securității
48.
02.10.2014
14.05.2015
Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră
49.
29.04.2015
29.04.2015
Acordul dintre Cabinetul de Miniștri al Ucrainei și Guvernul României privind instalarea cablului de fibră optică prin frontiera de stat ucrainiano-română în raionul Orlovca (Ucraina) și Isaccea (România)
50.
05.06.2015
12.10.2015
Acordul dintre Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind deschiderea punctului internațional de trecere a frontierei de stat român ucrainene pentru comunicație de pasageri și marfă în regim de bac între localitățile Isaccea (România) și Orlivka (Ucraina)
51.
21.04.2016
21.04.2016
Protocol privind relansarea comisiei mixte româno-ucrainene
52.
21.04.2016
03.06.2017
Acordul între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind patrularea comună la frontiera de stat româno-ucraineană
53.
21.04.2016
18.10.2018
Acordul între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul transporturilor militare
54.
06.05.2016
21.10.2016
Acord între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind exonerarea de la plata taxei de viză pentru eliberarea vizelor de lungă ședere
55.
01.09.2016
01.09.2016
Protocolul de cooperare între Direcția Generală Anticorupție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne din România și Biroul National Anticorupție al Ucrainei în domeniul prevenirii și combaterii corupției
56.
31.05.2016
28.11.2016
Protocolul între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră din Ministerul Afacerilor Interne din România și Administrația Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei privind modul de realizare a schimbului de informații statistice și analitice referitoare la situația frontierelor de stat ale României și Ucrainei
57.
31.05.2016
10.07.2017
Protocolul între Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, și Administrația Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei pentru punerea în aplicare a Acordului dintre Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind patrularea comună la frontiera de stat româno-ucraineană
58.
11.10.2016
11.10.2016
Acordul de cooperare în domeniul arhivistic între Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Arhivele Naționale, și Serviciul de Stat de Arhivă din Ucraina
59.
27.04.2017
27.04.2017
Memorandum de înțelegere între Agenția Spațială de Stat din Ucraina și Agenția Spațială Română privind  PENTRU COOPERARE ÎN EXPLORAREA ȘI UTILIZAREA PAȘNICĂ A SPAȚIULUI EXTRA-ATMOSFERIC
60.
01.09.2017

01.09.2017

Protocolului de cooperare între Direcția Generală Anticorupție și Agenția Națională pentru Prevenirea Corupției din Ucraina
61.
07.09.2017
07.09.2017
Acord de cooperare între Biroul Național Anticorupție din Ucraina și Direcția Națională Anticorupție din Parchetul de la Înalta Curte de Casație și Justiție
62.
26.10.2017
26.10.2017
Memorandum de înțelegere conceput să ofere o abordare comună de combatere a crimei organizate, a terorismului și a altor infracțiuni grave între Parchetul General al Ucrainei și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
63.
11.09.2018
11.09.2018
Memorandum de înțelegere între Gennady Udovenko Academia Diplomatică din Ucraina la Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei și Institutul Diplomatic Român
64.
04.12.2018

05.12.2018

PROTOCOL între Administrația Serviciului Protecției  Frontieră de Stat al Ucrainei și Direcția Generală Anticorupție a Ministerului Afacerilor Interne al României privind cooperarea în domeniul prevenirii și combaterii corupției


65.
25.06.2019
25.06.2019
Memorandumul de Înțelegere reciprocă privind cooperarea în domeniul turismului între Ministerul Dezvoltării Economice și Comerțului al Ucrainei și Ministerul Turismului al României
66.
05.09.2020

17.12.2021

Acord intre Cabinetul de Miniștri al Ucrainei si Guvernul României privind Cooperarea in Domeniul Tehnico-Militar
67.
18.01.2021
18.01.2021
MEMORANDUM DE COOPERARE între Ministerul Afacerilor Interne al Ucrainei și Ministerul Afacerilor Interne din România în domeniul pregătirii personalului pentru acordarea primului ajutor calificat.
68.
23.01.2021
23.01.2021
Memorandum de înțelegere între Consiliul exportatorilor și investitorilor din cadrul Ministerului Afacerilor Externe din Ucraina și Uniunea Camerelor Bilaterale de Comerț din România din data de 23 februarie 2021
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux