Cooperare interregională
16 iunie 2023 16:00

S-a menținut o dinamică pozitivă în aspectul interregional al cooperării bilaterale și, în acest sens, trebuie remarcate următoarele vizite de lucru ale Ambasadei în regiunile României:

- In zilele de 26 martie si 7-9 aprilie 2021 au fost efectuate vizite de lucru în județul Maramureș, au avut loc întâlniri cu Prefectul județului, Președintele Consiliului Județean, cu membri Parlamentului României. În cadrul întâlnirii au fost discutate aspecte ale cooperării transfrontaliere ucrainiano-române și ale cooperării economice între regiunile de frontieră ale celor două state, proiecte promițătoare de infrastructură și impactul implementării acestora asupra activării relațiilor de afaceri dintre Ucraina și România în regiune;

- În zilele de 16 aprilie și 28 octombrie 2021, vizite de lucru în județul Iași, în cadrul vizitei au avut loc întâlniri cu Prefectul Județului, Președintele Consiliului Județean, Secretarul General al Consiliului Județean, precum și cu Primarul Iașului. În cadrul negocierilor cu reprezentanții autorităților regionale și municipale a fost discutată problema cooperării dintre județul și orașul Iași cu regiunile și orașele Ucrainei, au remarcat necesitatea intensificării cooperării economice în afara regiunilor de graniță ale celor două țări;

- În perioada 24-25 iunie 2021, delegația Regiunii Mykolaiv, condusă de șeful Administrației Regionale de Stat și șeful Consiliului Regional, a vizitat județul Constanța. Din delegație au mai făcut parte reprezentanți  al consiliului regional și reprezentanți ai cercurilor de afaceri din regiune. În cadrul vizitei au avut loc întâlniri cu Președintele Consiliului Județean, conducerea Instituției Prefectului Județului, conducerea orașelor Constanța, Mangalia, Năvodari, precum și cu conducerea portului Constanța și întreprinderi din industria construcțiilor navale și reparațiilor navale;

- La 13 iulie 2021, delegația oficială a orașului Odesa, condusă de primar, precum și Însărcinatul cu afaceri al Ucrainei în România, au vizitat orașul Constanța cu ocazia împlinirii a 30 de ani de relații dintre Odesa și Constanța. În cadrul vizitei au avut loc întâlniri cu primarul municipiului Constanța, conducerea Consiliului Județean și Instituția Prefectului Județului Constanța, precum și cu Compania Națională de Administrație a Porturilor Maritime Constanța. Părțile au discutat despre starea actuală a cooperării dintre cele două orașe, dezvoltarea orașelor în contextul descentralizării și noi oportunități de cooperare regională în contextul integrării europene și euro-atlantice a Ucrainei.

- În data de 8 octombrie 2021, în cadrul unei deplasări de lucru în județul Timiș, Însărcinatul cu afaceri al Ucrainei în România a avut întrevederi cu Președintele Consiliului Județean Timiș, conducerea Prefecturii Timiș și Primăria Municipiului Timiș. În cadrul întâlnirilor au fost discutate perspectivele intensificării cooperării regionale între regiunile interesate ale Ucrainei şi judeţul Timiş. Reprezentanții autorităților regionale și orășenești din România și-au exprimat interesul pentru intensificarea contactelor de afaceri cu regiunile Cernăuți și Lviv, atât la nivel regional, cât și la nivel de orașe. Partea română a fost asigurată de asistență deplină în stabilirea unor contacte adecvate pentru activarea cooperării comerciale și economice a regiunilor ucrainene cu Timișul, care este unul dintre liderii în dezvoltarea regiunilor României.

În perioada 2022-2023 implementarea practică a unor proiecte importante de infrastructură a continuat în cadrul: „Programului Operațional Comun de Cooperare Transfrontalieră al Bazinului Mării Negre 2014-2020” și „Programul operațional comun de cooperare transfrontalieră „România-Ucraina” 2014-2020”.

Totodată menționăm faptul că în 2023 a fost lansat Programului Interreg NEXT România-Ucraina pentru perioada 2021-2027 mai detaliat la link-ul https://ro-ua.net/ua/2021-2027-ua


Dintre cele mai semnificative proiecte bilaterale, sunt de remarcat următoarele:

- Proiectul „Dunărea Curată”, bugetul total al proiectului este de 4,3 milioane de euro, din care 3,8 milioane de euro sunt fonduri europene;

- proiectul „Infrastructură de sănătate transfrontalieră”. Bugetul total este de 4,2 milioane EUR, din care 3,7 milioane EUR sunt fonduri europene;

- proiectul „Creșterea nivelului de siguranță publică prin managementul situațiilor de urgență” (BRIDGE). Costul total al proiectului este de 7,4 milioane EUR, din care 6,6 milioane EUR sunt fonduri europene.

În 2023, cooperarea bilaterală interregională și transfrontalieră a ambelor state a continuat să fie un mecanism eficient în cadrul căruia Ucraina și România implementează cu succes proiecte reciproc avantajoase în domeniile infrastructurii de frontieră.


Acordul interregional, data semnării

Domenii de colaborare

Evenimentele realizate

Evenimentele planificate

Regiunea Transcarpatia

Acordul privind cooperarea comercial-economică, științifico-tehnică și culturală între regiunea Transcarpatia din Ucraina și județul Satu-Mare din România, octombrie 2008.

Cooperarea comercial-economică, științifico-tehnică și culturalăAcordul privind cooperarea interregională între Regiunea Transcarpatia din Ucraina și județul Maramureș din România, 2001.

Cooperarea comercial-economică, științifico-tehnică și culturalăRegiunea Viniţa

Acordul privind cooperarea dintre Administrația de Stat Regională din Viniţa din Ucraina și Consiliul Județean Iaşi din România, 28 noiembrie 2006

Cooperarea socio-economică

Principala prioritate a cooperării este participarea la programul de cooperare transfrontalieră a Instrumentului de Vecinătate și Parteneriat 2007-2013 „România-Ucraina-Republica Moldova“, la care participă regiunea Vinița și județul Iaşi. Trebuie remarcat faptul că Administra ția de stat din Vinița este partener al Consiliului Județean Iași în proiectul propus pentru programul menţionat mai sus. Proiectul a fost inițiat de Consiliului Judeţean Iaşi.

Continuă colaborarea între Universitatea Tehnică Națională Vinița și Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi și Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava. Au avut loc vizite ale delegaţiile ambelor părţi a la diferite niveluri şi au avut loc schimb de studenţi masteranzi pentru disertaţii coordonate în comun.

În 2009, Institutul Economic și Comercial din Viniţa (KNTUU) a stabilit relații de parteneriat cu Universitatea Alexandru I. Cuza din Iaşi.

Participarea unei delegații din judeţul Iaşi la evenimente festive dedicate Zilei Independenței Ucrainei;

Implementarea proiectelor comune în cadrul programului transfrontalier România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2011;

Stabilirea și începerea colaborării între instituțiile de învățământ superior din județul Iaşi și regiunea Viniţa

Regiunea Ivano-Frankivsk

Acordul privind cooperarea comercial-economică, științifică, tehnică și culturală între Administrația de Stat din regiunea Ivano-Frankivsk și Consiliul Județean Vaslui, 7 mai 2003

Cooperarea comercial-economică, științifico-tehnică și culturală

Se desfăşoară colaborarea cu județul Suceava. Acordul cu județul Vaslui a fost semnat fără o bază adecvată și este un document pur declarativ, care dovedeşte deschiderea și disponibilitatea regiunii de a colabora cu unitățile administrativ-teritoriale ale altor țări.


Acordul privind cooperarea comercial-economică, științifică, tehnică și culturală între Administrația de Stat din regiunea Ivano-Frankivsk și Consiliul Județean Suceava, 28 aprilie 2004

Cooperarea comercial-economică, științifico-tehnică și culturală

Se desfăşoară colaborarea cu județul Suceava. Acordul cu județul Vaslui a fost semnat fără o bază adecvată și este un document pur declarativ, care dovedeşte deschiderea și disponibilitatea regiunii de a colabora cu unitățile administrativ-teritoriale ale altor țări.Acordul privind cooperarea interregională între Administrația de Stat din regiunea Ivano-Frankivsk și Consiliul Județean Maramureș, 29 martie 2008

Cooperarea comercial-economică, științifico-tehnică și culturală

Pentru punerea în aplicare a acordului au fost elaborate și implementate planuri comune de măsuri, una din perspective este familiarizarea cu experiența românească privind integrarea europeană și utilizarea fondurilor UE.

Există înţelegeri în ceea ce priveşte vizita delegației oficiale a regiunii Ivano-Frankivsk, condusă de șeful administrației regionale de stat în judeţul Maramureș.

Regiunea Odesa

Acordul privind cooperarea dintre Consiliul regional din Odesa și Consiliul raional Galaţi, 03.04.1997.

Cooperarea comercial-economică, științifico-tehnică și culturalăAcordul privind cooperarea dintre Administrația de Stat Regională Odesa, Consiliul Regional Odessa și Consiliul Județean Iași, 11.03.1999, a fost semnat din nou pe 14 noiembrie 2006

Cooperarea comercial-economică, științifico-tehnică și culturalăAcord de cooperare între județul Tulcea și oralul Ismail, semnat în data de 26 mai 2017

Cultură, educație și știință, sănătate, administrație locală, mediu, economie și investiții, tehnologii, sport, turism etc.

Proiect transfrontalier comun "Râu Curat", finanțat în cadrul Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020. Sunt vizate o serie de proiecte comune în domeniul transportului fluvial între orașul Ismail și Tulcea.


Acordul privind cooperarea dintre oraşul Sevastopol și orașul Galaţi

Cooperarea comercial-economică, științifico-tehnică și culturalăRegiunea Ternopil

Acordul-cadru între Administrația de stat din regiunea Ternopil (Ucraina) și Consiliul Județean al județului Botoşani (România) privind cooperarea comercial-economică, științifică și tehnico-culturală, 28 mai 2003.

Industrie, transport și comerț, știință, tehnologie, educație și sănătate, cultură și artă, turism și sport, administrație locală

Se consolidează colaborarea în cadrul cooperării transfrontaliere Ucraina-România-Republica Moldova.


Acordul privind cooperarea interregională între regiunea Ternopil și judeţul Botoşani, 18 martie 2007

Cooperarea comercial-economică, științifico-tehnică și culturalăRegiunea Herson

Acordul privind cooperarea comercial-economică, tehnico- științifică și culturală între Administrația de Stat Regională Herson și Consiliul Județean Brașov, 18 februarie 2003

Cooperarea comercial-economică, tehnico- științifică și culturalăRegiunea Hmelniţk

Acordul dintre Consiliul Județean Neamț și Administrația de Stat a regiunii Hmelnițk privind cooperarea comercială și economică, științifico-tehnică și culturală, 09.10.2003

Cooperarea comercial-economică, tehnico- științifică și culturalăRegiunea Cernăuţi

Protocolul privind cooperarea în domeniile economic, administrativ, cultural, social, turistic și comercial între regiunea Cernăuți din Ucraina și judeţul Botoşani din România pentru perioada 1997-2000, semnat la 17 februarie 1997.

Economic, administrativ, cultural, social, turistic și comercial

Cooperarea se desfășoară în cadrul Programului de Vecinătate Ucraina-România și al Programului de Cooperare la Frontieră Ucraina-România-Republica Moldova în cadrul noului Instrument european de vecinătate și parteneriat ENPI 2007-2013.

Organizarea și desfășurarea de conferințe și seminarii comune, seminarii, consultări privind dezvoltarea de proiecte și atragerea fondurilor UE.

Protocolul privind cooperarea între regiunea Cernăuți (Ucraina) și judeţul Suceava (România), semnat la 21 august 1998.

Comercial, economic, administrativ, cultural, educativ, turistic

În cadrul programelor de Vecinătate „România-Ucraina”_ „România-Ucraina-Republica Moldova“, în colaborare cu partea română au fost implementate proiecte transfrontaliere finanțate prin Programul de Vecinătate (buget Phare / CBC 2004), care vizează dezvoltarea diferitelor domenii. La

08 ianuarie 2009 delegația din regiunea Cernăuți, condusă de șeful Administrației de Stat V.Kuliş a vizitat oraşul Suceava (România). La întâlnire au fost discutate aspecte ale relațiilor bilaterale dintre Ucraina și România.

Pentru a participa la conferința pe tema „Dezvoltarea parteneriatului prin cooperare economică transfrontalieră“ în cadrul expoziției „Fabricat în Bucovina“ o delegație din regiunea Cernăuţi a vizitat Suceava (România) la 26 iunie 2009. Între 03-08 august 2009 o delegație din judeţul Suceava a vizitat regiunea Cernăuți, ca parte din etapa a 8-a al turneului european de fotbal pentru juniori „4 regiuni pentru Europa”.

Organizarea și desfășurarea unor conferințe științifice și practice comune privind principalele domenii de activitate ale Euroregiunii.

Depunerea proiectelor transfrontaliere de participare la selecția competitivă, în conformitate cu cerințele Programului Operațional Comun România-Ucraina-Moldova 2007-2013, în contextul Instrumentului European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI).

Declarație comună "Patru regiuni pentru Europa" (regiunea Şvabia, landul Federal Bavaria, Germania, departamentul Mayenne prefectura Laval, Franța, Administrația de Stat din Cernăuți, Ucraina, Consiliul Județean Suceava din România), semnat la 3 iunie 2000

Umanitar, sănătate, sport, cultural, educațional

În conformitate cu Declarația comună „Patru regiuni pentru Europa“ din 03-08 august 2009 în regiunea Cernăuți s-a organizat și desfășurat cea de a VIII-a etapă de fotbal al turneului european pentru juniori „Patru regiuni din Europa”. La eveniment au participat delegații oficiale și sportive din cele patru regiuni partenere. În cadrul cele de a opta etapă a turneului s-au desfăşurat competiții sportive pentru juniori și întâlniri ale delegațiilor oficiale ale reprezentanţilor regiunii Cernăuți, regiunii Şvabia, departamentului Mayenne și județului Suceava. La întrevedere reprezentanţii delegaţiilor au stabilit înţelegeri privind continuarea cooperării interregionale în special cu privire la dezvoltarea cooperării umanitare.

Consiliul Deputaților regiunii Şvabia (Germania) a acordat un ajutor umanitar pentru locuitorii din regiunea Cernăuți din cauza epidemiei care a afectat regiunea.


Acordul semnat dintre orașe, data semnării

Domenii de colaborare

Regiunea Ivano-Frankivsk

Acordul de colaborare interregională dintre or. Kolomyia (regiunea Ivano-Frankivsk) și or. Rădăuți (județul Suceava), 2006

Economico-comercială, tehnico-științifică și culturală

Acordul de colaborare interregională dintre or. Kolomyia (regiunea Ivano-Frankivsk) și or. Sighetu Marmației (județul Maramureș), 2007

Economico-comercială, tehnico-științifică și culturală

or. Sevastopol

Acordul de colaborare dintre or. Sevastopil și primaria or. Galaț

Economico-comercială, tehnico-științifică și culturală

or. Odesa

Protocolul de intenție privind cooperarea orașelor înrudite a fost semnat la 03.04.1991.

Economico-comercială, tehnico-științifică și culturală

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux