• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • Română
Торговельно-економічне співробітництво
Опубліковано 16 червня 2023 року о 10:00

United24 — ініціатива Президента України Володимира Зеленського. Завдання фандрейзингової платформи — стати головним вікном для збору пожертв на підтримку України.

Кошти надходять на рахунки Національного банку України та спрямовуються профільними міністерствами на найголовніші потреби за трьома напрямами: оборона та розмінування, медична допомога, відбудова України.

Детальніше за посиланням: https://u24.gov.ua/uk


Торговельно-економічне співробітництва України та Румунії

За даними Державної служби статистики України, за підсумками січня-вересня 2023 року торговельно-економічні відносини продовжили демонструвати позитивну динаміку. Загальний обсяг торгівлі Румунії з Україною склав 4 136 млн. дол. США, з яких експорт з України до Румунії 3 011 млн. дол. США, а імпорт до України з Румунії – 1 124 млн. дол. США. Торгівельний баланс становить 1 886 млн. дол. США на користь України.

У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року загальний обсяг торгівлі збільшився на 14,7%, з яких експорт збільшився на 14,9% та імпорт збільшився на 14,3%. Основними статтями українського експорту були: зернові культури – 33,7%; жири та олії тваринного або рослинного походження – 21,7%; чорні метали – 3,9%

Основними статтями імпорту з Румунії були: палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки – 39,0%; засоби наземного транспорту крім залізничного – 7,1%; чорні метали – 4,2%.

Детальніше за посиланням - http://www.ukrstat.gov.ua/ 

Сервіс NAZOVNI працює з українськими підприємцями, що хочуть вийти на експорт: від виробників продуктів харчування чи handmade посуду — до креативних агентств та IT-компаній.


Посилання на запит для імпортерів NAZOVNI .

 https://nazovni.online/en/import-application 

Інвестиційний Клімат Румунії 

Румунія вітає всі форми іноземних інвестицій. Уряд забезпечує національний режим для іноземних інвесторів і не диференціює режим за джерелами капіталу. Стратегічне розташування Румунії, членство в Європейському союзі, добре освічена робоча сила, конкурентоспроможна заробітна плата і природні ресурси роблять її бажаним місцем для компаній, які прагнуть отримати доступ до європейських ринків.

Відкритість для іноземних інвестицій та обмеження на них

Румунія активно шукає прямі іноземні інвестиції і пропонує ринок з 19 мільйонів споживачів, відносно добре освічену робочу силу з конкурентоспроможною заробітною платою, стратегічне розташування та багаті природні ресурси. На сьогоднішній день найбільш сприятливими сферами для інвестицій є ІТ і телекомунікації, енергетика, сфера послуг, виробництво, особливо автомобільний сектор, споживчі товари. InvestRomania (http://investromania.gov.ro/web/) є провідним урядовим агентством по заохоченню і сприянню іноземним інвестиціям в Румунії. InvestRomania пропонує іноземним інвесторам і міжнародним компаніям безкоштовну допомогу та консультаційні послуги з реалізації проектів і відкриття нових офісів або виробництв.

Вступ Румунії до Європейського союзу (ЄС) 1 січня 2007 року сприяв зміцненню інституційної реформи. Але непередбачуваність законодавчих і нормативних актів, а також слабке державне управління продовжують негативно впливати на інвестиційний клімат. Як і у будь-якій іншій країні, потенційні українські інвестори повинні проявляти ретельну належну обачність, включаючи консультації з компетентним юрисконсультантами, при розгляді питання про інвестиції в Румунії.

Енергетичний сектор постраждав від недавніх змін. У 2018 році офшорні компанії виграли від спрощеного процесу видачі дозволів, але були вражені несподіваним податком на прибуток, який раніше застосовувався тільки до видобутку на суші. Крім того, в лютому 2018 року базова ціна роялті на природний газ була змінена з румунською ринкової ціни на ціну Віденського Центральноєвропейського газового хаба (CEGH), що призвело до значного збільшення роялті. Виробники енергії висловили стурбованість з приводу додаткових нормативних вимог Надзвичайної постанови Уряду 114 (далі НПУ), яка серед інших змін обмежує ціну на оптовий природний газ.

Інвестиції за участю державних органів можуть бути більш складними, ніж інвестиції або спільні підприємства з приватними румунськими компаніями. Є вірогідність того, що великі угоди за участю уряду – особливо державно-приватне партнерство та приватизація ключових державних підприємств – можуть бути заблоковані політичними і економічними інтересами або відкладені через відсутність координації між міністерствами.

 

Обмеження на іноземний контроль і право на приватну власність 

Іноземні та місцеві приватні організації можуть вільно створювати і володіти комерційними підприємствами, а також займатися всіма видами діяльності що приносить дохід. Румунське законодавство і нормативні акти передбачають національний режим для іноземних інвесторів, гарантують вільний доступ на внутрішні ринки і дозволяють іноземним інвесторам брати участь у приватизації. Немає обмежень на іноземну участь у комерційних підприємствах. Іноземні інвестори мають право створювати повністю іноземні підприємства в Румунії (хоча спільні підприємства більш типові), а також конвертувати і виводити 100 відсотків прибутку після сплати податків.

Румунія прийняла встановлені правові параметри для оперативного вирішення контрактних спорів. Злиття і поглинання підлягають розгляду Радою з питань конкуренції. Відповідно до Закона Про конкуренцію, Рада з питань конкуренції повідомляє Вищу раду оборони Румунії про будь які злитті або придбанні акцій або активів, які можуть вплинути на національну безпеку. Потім Вища рада оборони Румунії розглядає згадані злиття і поглинання на предмет потенційних загроз національній безпеці. На сьогоднішній день Вища рада оборони Румунії не заблокувала жодне злиття або поглинання. Рух капіталу в Румунії був повністю лібералізований в 2006 році, до вступу в ЄС в 2007 році. Іноземним фірмам дозволяється брати участь в управлінні та управлінні інвестиціями, а також передавати свої договірні зобов'язання і права іншим румунським або іноземним інвесторам.

Прозорість законодавства

Румунське законодавство вимагає консультацій із зацікавленими сторонами, в тому числі з приватним сектором. Деякі проекти законодавчих актів, що перебувають на розгляді уряду, доступні румунською мовою за адресою http://www.sgg.ro/acte-normative/. Пропоновані пункти порядку денного засідань Кабінету міністрів не завжди публікуються заздалегідь або в повному обсязі. Як правило, порядок денний засідань Кабінету міністрів має містити посилання на проекти законодавчих актів (постанови уряду, надзвичайні постанови або меморандуми), намічені до прийняття урядом. Законодавство, що знаходиться на розгляді парламенту, доступне за адресою http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.home для Палати депутатів та https://www.senat.ro/legis/lista.aspx для Сенату. Палата депутатів є органом прийняття рішень з питань економічного законодавства. Оцінки впливу часто відсутні, і румунська влада не публікує отримані коментарі в рамках процесу консультацій з громадськістю.

Іноземні інвестори вказують на надмірний час, необхідний для одержання необхідних дозволів на зонування, екологічних дозволів, прав власності, ліцензій і підключень комунальних служб. За чотирнадцять місяців в Румунії призначили третього прем'єр-міністра, що призвело до частих змін керівництва уряду, включаючи членів кабінету міністрів, посадових осіб середньої ланки і пов'язаних з ними співробітників, а також до змін в юрисдикції деяких установ. Відсутність як кадрової, так і інституційної стабільності викликає стурбованість у ділових колах.

Коментарі громадськості, отримані регулюючими органами, не публікуються. Законодавство Румунії вимагає від державних органів надання громадськості можливості коментувати проекти законів та встановлює загальні терміни подання заінтересованими сторонами своїх пропозицій. Однак немає ніякого покарання або санкції, якщо державний орган не дотримується термінів проведення публічних консультацій.

Підтримка відновлюваних джерел енергії

Підтримка відновлюваних джерел енергії через систему зелених сертифікатів, що є частиною закону про відновлювані джерела енергії, забезпечує стимули для деяких видів відновлюваних джерел енергії. Підтримка не доступна для інвестицій в відновлювані джерела енергії, зроблених після 1 січня 2017 року, але інвестори, які кваліфіковані в рамках системи підтримки, можуть торгувати зеленими сертифікатами до 2032 року. Зелені сертифікати продаються паралельно з виробленою енергією. Хоча зелені сертифікати покликані забезпечити додаткове джерело доходу для виробників відновлюваної енергії, неодноразові зміни в системі підтримки, включаючи відстрочку випуску сертифікатів і зниження обов'язкової квоти на отримання зелених сертифікатів, які повинні придбати споживачі та постачальники, створили нестабільність в інвестиційному кліматі відновлюваних джерел енергії. Енергоємні промислові споживачі звільняються від придбання зелених сертифікатів. У березні 2017 року уряд переглянув законодавство про підтримку відновлюваних джерел енергії. Зміни включають в себе продовження строку дії зелених сертифікатів, дозволяють торгівлю до 2032 року і вимагають, щоб торгівля зеленими сертифікатами здійснювалася анонімно, з метою балансування ринку для всіх продавців зелених сертифікатів.

 

 

 

Фінансова допомога для підприємців в рамках програм ЄС

Компанії, що працюють в Румунії, також можуть звернутися за допомогою в рамках фінансованих ЄС програм, які фінансуються спільно з Румунією. При плануванні проекту потенційні заявники повинні мати на увазі, що проект не може розпочатися до завершення угоди про фінансування; процес подачі заявки, відбору та переговорів може бути тривалим. Заявники також повинні забезпечити софінансування. Відшкодування витрат, які повинні бути профінансовані інвестором заздалегідь, часто відбувається дуже повільно. Закупівлі, що фінансуються за програмами, які фінансуються ЄС, що перевищує певний грошовий поріг, повинні відповідати законодавству про державні закупівлі. Прагнучи збільшити темпи поглинання коштів ЄС, Румунія внесла поправки в правила, що дозволяють заявникам використовувати активи, що фінансуються за програмами, які фінансуються ЄС, в якості забезпечення. Брак персоналу та відсутність досвіду з боку державних органів, громіздкі процедури і труднощі заявників з отриманням приватного фінансування, як і раніше залишаються значними перешкодами для покращення поглинання коштів ЄС та реалізацією проектів Румунією.

Процедура реєстрації та закриття, а також діяльність представництв іноземних компаній в Румунії регламентується:

Законом 31/1990 «Про реєстрацію та функціонування в Румунії представництв комерційних товариств та іноземних економічних суб’єктів» із змінами та доповненнями;

Рішенням Уряду Румунії 76/2001 «Про спрощення адміністративних процедур реєстрації та авторизації діяльності економічних суб’єктів».

Згідно з чинним законодавством, іноземні комерційні товариства та економічні організації на території Румунії можуть бути представлені:

комерційними товариствами різної форми організації, створеними відповідно до передбачених вимог румунського законодавства та мають авторизацію Міністерства економіки, торгівлі та туризму Румунії;

представництвами (філіями) в Румунії, які відкриваються на підставі спеціалізованих контрактів або угод та належать нерезидентам. Вони не являються самостійними юридичними особами.

На компанії з іноземним капіталом, які створені на території Румунії, поширюються всі вимоги та пільги, якими користуються підприємства з автохтонним капіталом.  

У Румунії представництва іноземних компаній можуть створюватися в таких організаційних формах:

a) Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

ТОВ є найбільш поширеною організаційною формою компаній з іноземним капіталом, що зумовлено такими факторами:

- спрощені процедури заснування та реєстрації;

- має більш гнучку систему адміністрування у порівнянні з іншими видами комерційних підприємств;

- мінімальний обсяг передбаченого законом обсягу статутного капіталу.

Зокрема, згідно з чинним законодавством ТОВ може мати від одного до 50 працюючих, а обсяг статутного капіталу не менше 200 лей (близько 50 дол.США). Управління підприємством може здійснюватися однією або декількома особами як румунського громадянства, так і іноземцями, кожна з яких може мати однакові права. Румунським законодавством не передбачені відмінності у ТОВ які мають суто румунський капітал та тими, що створені за участю іноземного капіталу.

b) Акціонерні товариства (АТ)

Впродовж останнього часу збільшується кількість акціонерних товариств за участю іноземного капіталу.

Згідно з чинним законодавством, акціонерне товариство є товариство з обмеженою відповідальністю за участю не менше ніж 5 акціонерів. Максимальна кількість акціонерів не обмежена. При цьому, мінімальний обсяг іноземного капіталу повинен складати не менше 30% від вартості акціонерного капіталу. При цьому при інвестуванні  матеріальних цінностей (в натурі) обсяг іноземного капіталу повинен складати 100%, інвестиції повинні надійти впродовж  перших 12 місяців від дня заснування. 

c) Спрощене командитне товариство (СКТ) або Акціонерне командитне товариство (АКТ)

Товариство, в якому разом з одним чи більше учасників, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства всім своїм майном, є один чи більше учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майні товариства (вкладників).

Якщо у командитному товаристві беруть участь два або більше учасників з повною відповідальністю, вони несуть солідарну відповідальність за боргами товариства.

d) Колективне товариство (КТ)

Товариство, в якому всі акціонери мають однакові необмежені права та обов’язки.

Відзначається, що для всіх організаційних форм представництв податки та збори встановлюються на корпоративному рівні а не індивідуально відповідно до діючого законодавства.


Процедура реєстрації підприємства:

Процедура реєстрації є однаковою і передбачає наступні етапи:

1. Розробка та погодження установчих документів новоствореного підприємства;

2. Подання установчих документів разом із заявою про створення, до Національного торгового реєстру Румунії;

3. Реєстрація в фіскальних органах;

При відкритті підприємства з іноземним капіталом, частка статутного капіталу, яка інвестується кожним акціонером, не може бути меншою ніж  30%, якщо законом не передбачені інші умови.

Відповідно до Закону 359/2004 «Про спрощення формальностей реєстрації у Торговельному реєстрі фізичних осіб, сімейних асоціацій та юридичних осіб, їх фіскальну реєстрацію, а також авторизацію функціонування юридичних осіб» для видачі сертифікату реєстрації підприємства, в якому вказується єдиний реєстраційний  код, зацікавлена особа повинна надати заяву на реєстрацію та установчі документи підприємства з підписами всіх акціонерів. При цьому в заяві вказується зобов’язання, що юридична особа здійснюватиме свою діяльність суто в рамках заявленої спеціалізації.

Також здійснюється реєстрація новоствореного підприємства у фіскальних органах та видається відповідний сертифікат платника податків.

Товариство юридично починає функціонувати з моменту її реєстрації в торговельному реєстрі. 


Представництва

Представництва створюються та здійснюють свою діяльність згідно Закону 31/1990 «Про реєстрацію та функціонування в Румунії представництв комерційних товариств та іноземних економічних суб’єктів» із змінами та доповненнями.

Іноземні компанії та закордонні економічні організації можуть створювати на території Румунії свої представництва або філії, які авторизуються Міністерством економіки, торгівлі та туризму Румунії. Авторизація передбачає надання представництву/філії права здійснювати окремий вид діяльності, умови перевірки їх діяльності термін та місце функціонування.

Філія не може самостійно приймати на роботу, укладати контракти, а також здійснювати окремі види діяльності без уповноваження центрального бюро (нерезидента).


Процедура реєстрації представництва або філії:

Відповідно до чинного законодавства, для реєстрації представництва/філії необхідно подати наступні документи:

1. Заява на реєстрацію, яка включає наступні аспекти;

юридична реєстрація нерезидента;

вид діяльності представництва/філії, яке відповідає сфері діяльності засновника;

термін функціонування представництва/філії;

кількість та функції співробітників, які працюватимуть в представництві.

Примітка: за умов, якщо співробітники представництва є іноземними громадянами, у заяві необхідно вказувати їх п.і.б., місце проживання в країні походження, посада  та функції, які виконує в іноземній компанії, посада та функції в представництві. 

За умов працевлаштування на роботу в представництво громадянина Румунії, вказана особа не може одночасно бути державним службовцем.

 2. Оригінал атестату від Торгово-промислової палати – Торговельного реєстру країни реєстрації нерезидента, якій підтверджує законну реєстрацію, об’єкт діяльності та статутний капітал іноземного підприємства;

3. Завірену копію статуту (або меморандуму про асоціацію), з організаційною формою іноземного підприємства;

4. Оригінал довіреності (уповноваження) керівника представництва/філії, яке видане іноземним підприємством, нотаріально завіреного.

Вказані документи, разом із легалізованим румунським нотаріатом перекладом, а також з копією контракту на оренду приміщення, де буде розташоване представництво надаються для реєстрації в Міністерство економіки, торгівлі та туризму Румунії. 

Також надається сертифікат Національної фіскальної адміністрації Румунії (в регіоні – отримується від повітових філій), яким підвереджується сплату єдиного збору на право здійснення діяльності в розмірі 1.200 дол. США/рік (300 дол./квартал), яку сплачується в румунських леях за курсом Національного банку Румунії станом на день оплати. При цьому, за умови дострокової відмови від подальшої діяльності представництва, кошти, сплачені кошти не повертаються. 

Термін видачі авторизації 30 днів від дня подачі документів. Представництва/філії зобов’язані отримувати авторизацію щороку або при завершенні терміну їх дії.

Будь-яка юридична особа, яка має авторизоване представництво в Румунії, зобов’язана сплачувати річний податок в розмірі 4000 євро, у леях за курсом Нацбанку, оголошеного за день до сплати податку.


Закриття представництва/філії 

Закриття або ліквідація представництва здійснюється при:

 відмові нерезидента від подальшої діяльності на території Румунії;

прийняття рішення Міністерством економіки про порушення представництвом/філією вимог чинного законодавства щодо його діяльності на території країни.

При прийнятті рішення Міністерством економіки рішення про відкликання авторизації представництва, іноземна компанія та її представництво нотифікуються. У нотифікації вказується причини прийнятого рішення. Іноземній компанії надається до 90 днів на ліквідацію діяльності представництва/філії на території Румунії.

Для закриття представництва до компетентного органу  подаються наступні документи:

- звернення про закриття представництва/філії;

- копія документу, виданого Національною фіскальною адміністрацією про відсутність податкових та інших фіскальних заборгованостей;

- копію останньої авторизації на право здійснення діяльності.

В Румунії Національне агентство державних закупівель (надалі – НАДЗ, сайт - www.anap.gov.ro) є центральним органом, що відповідає за підготовку та формування стратегій, політики, процедур та встановлення стандартів у сфері державних закупівель.

Згідно з чинним законодавством Румунії, державні закупівлі можуть здійснюватися, як в електронному, так і паперовому вигляді. Обидва методи є рівноправними, хоча заохочуються механізми проведення електронних торгів для всіх видів державних закупівель. Державні установи Румунії, як на центральному, так і на регіональному рівнях, мають у своїй структурі окремі спеціалізовані підрозділи, що відповідають за формування потреб та організацію закупівель в електронному та паперовому вигляді.

Для забезпечення прозорості процедур державних закупівель, Органом диджиталізації Румунії була розроблена платформа  SEAP (сайт - www.e-licitatie.ro). На цій платформі державні організації подають заяви на проведення торгів в залежності від своїх потреб та фінансування. Платформа SEAP в цілому пропонує наступні типи конкурсних процедур:

Запит на пропозицію, спрощена процедура торгів, відкриті торги, прискорені відкриті торги, торги з обмеженою участю, конкурентоспроможна процедура торгів з переговорами, конкурентоспроможна процедура з прискореними переговорами, конкурентний діалог, відкритий конкурс рішень, обмежений конкурс рішень. Кожна вищезазначена процедура має певні граничні суми та інші обмеження, які визначаються окремо, згідно з законодавством.

Для оскарження результатів тендерів в Румунії діє Національна рада з вирішення правових спорів (сайт -  www.cnsc.ro), яка є незалежним органом, що має сприяти прозорості проведених торгів.

Відповідно до чинного законодавства Румунії, в державних закупівлях мають право брати участь як місцеві так і іноземні компанії. Переговори та документообіг під час проведення тендерних процедур, як правило проводиться румунською мовою. Слід також зазначити, що в Румунії діє офсетне законодавство, яке передбачає до 80% інвестиції в національну економіку від вартості контрактів в оборонній сфері.

Зазначена система закупівель не розповсюджується на увесь державний сектор Румунії, серед виключень державні підприємства Румунії, які самостійно здійснюють закупівлю необхідних товарів та послуг не розміщуючи відповідну інформацію на спеціалізованих інформаційних ресурсах. Також, виключення становлять державні органи у сфері національної безпеки та оборони.

Попри те що тендерні процедури в Румунії проводяться згідно з нормами та положеннями Європейського Союзу, існує багато проблем та нюансів, з якими стикаються представники іноземних компаній. Трапляються випадки відкладання на роки визначення переможця тендеру. 

Але попри це румунський ринок є дуже перспективним для українських компаній в першу чергу у сфері енергетики, машинобудуванні та військово технічного співробітництва.


Нормативно-правова база з питань державних закупівель в Румунії

Законодавство на рівні ЄС:

 • Директива 2014/24/ЄС, Директива 2014/25/ЄК, Директива 2014/23/ЄК.

Національне законодавство:

 • Закон № 98/2016 щодо державних закупівель (норми застосування, Постанова Уряду № 395/2016);
 • Закон № 99/2016 про галузеві закупівлі (норми застосування, Постанова Уряду № 394/2016);
 • Закон № 100/2016 щодо концесійних робіт та концесійних послуг;
 • Закон № 101/2016 щодо правового захисту при укладанні договорів державних закупівель, галузевих контрактів та концесійних договорів на роботи та послуги, а також щодо організації та функціонування, Національної ради з вирішення правових спорів;
 • Термінова Постанова Уряду Румунії №25/2021 від 31 березня 2021 р. «Про внесення змін та доповнень до деяких нормативних актів в галузі державних закупівель», яка передбачає застосування певних обмежень щодо участі у тендерних процедурах для іноземних компаній. Повний список держав, які підпадають під ці категорії  оновлюється щорічно, або за необхідністю. Україна наявна в цьому переліку та українські компанії можуть й надалі приймати участь у тендерних процедурах на території Румунії без обмежень згідно діючого національного законодавства Румунії та міжнародних договорів.

Діяльність торгових палат в Румунії регламентується законом № 335 від 3 грудня 2007 року «Про торгові палати Румунії» з подальшими змінами та поправками до нього.

Відповідно до положень зазначеного закону, торгові палати є самостійними неурядовими неполітичними громадськими організаціями зі статусом юридичної особи, що створюються з метою представлення, захисту та підтримки інтересів своїх членів та бізнес-спільноти у відносинах з державними органами та установами іноземних країн.

Система торгових палат Румунії включає:

ТПП Румунії (Національна ТПП);

торгові палати повітів та м. Бухареста (повітові палати);

двосторонні торгові палати.

Відповідно до положень закону № 335/2007, Національна ТПП має такі основні функції:

веде в Каталозі компаній власний облік комерційних товариств та торгових марок;

представляє інтереси повітових палат та інших своїх членів перед Урядом та центральними органами державної влади, а також на міжнародному рівні;

організує національні та міжнародні ярмарки Румунії та участь Румунії у виставково-ярмаркових заходах під національним прапором;

має та може засновувати комерційні товариства для організації виставково-ярмаркових заходів, видання комерційної реклами, захисту інтелектуальної власності та надання інших послуг в інтересах ділової спільноти;

організує посередницьку діяльність та розв’язання комерційних та цивільних суперечок через арбітраж, як у внутрішніх, так і в міжнародних справах, на умовах, передбачених Цивільним кодексом, спеціальним законодавством та міжнародними конвенціями, членом яких є Румунія;

може створювати представництва за кордоном та призначати постійного представника до складу Місії Румунії при Європейському Союзі;

видає на запит сертифікати походження румунських товарів, пільгові митні сертифікати та картки для тимчасового ввезення товарів без сплати митних зборів;

затверджує на запит зразки рахунків, доручень та інших документів для здійснення міжнародної торгівлі;

констатує на запит румунських комерційних товариств, на основі наданих документів, настання форс-мажорних обставин та визначати їх вплив на виконання ними свої міжнародних комерційних зобов’язань;

організує визначення національного рейтингу румунських компаній та інших рейтингів національного та міжнародного рівня;

здійснює інші функції, передбачені чинним законодавством та власним статутом.

При Національній палаті функціонує Міжнародний комерційний арбітражний суд.

Згідно з положеннями закону № 335/2007, підприємці, незалежно від сфери діяльності, можуть засновувати в повітових центрах та м. Бухаресті повітові палати, призначені для просування інтересів своїх членів з метою розвитку торгівлі, промисловості, сільського господарства та сфери послуг відповідно до економічних потреб ринку. Під підприємцями маються на увазі юридичні та фізичні особи, сімейні асоціації, що зазвичай здійснюють торговельну діяльність, комерційні товариства, національні компанії та товариства, самостійні установи, групи економічного інтересу комерційного характеру та кооперативні організації, зареєстровані в торговому реєстрі відповідного повіту чи м. Бухареста та інших спеціальних, передбачених законом реєстрах.

Повітові палати виконують такі основні функції:

сприяють місцевим органам державної влади в соціально-економічному розвитку регіону;

надають сприяння своїм членам в економічних відносинах з офіційними представництвами іноземних країн, консульствами та аналогічними іноземними установами;

представляють та захищають інтереси ділової спільноти у відносинах з румунськими органами влади та аналогічними іноземними установами;

надають на запит чи з власної ініціативи уповноваженим органам пропозиції щодо просування проектів нормативних актів у сфері їх діяльності;

видають іншим установам, на запит та у відповідності до діючого законодавства, сертифікати походження товарів, сертифікати комерційного використання, анотації та модифікації щодо правового положення компаній, а також сертифікати, що завіряють наявність комерційних суперечок;

на запит зацікавлених споживачів проводять економічні дослідження та аналіз, як на секторальному, так і на загальному рівні;

просувають серед бізнес-спільноти комерційні та промислові стандарти Європейського Союзу;

ведуть бази даних, що охоплюють інформацію, в якій мають потребу представники ділового середовища, проводять інформаційну діяльність, документування та бізнес-консалтинг, зберігають та використовують в інтересах покращення бізнес-клімату дані щодо комерційних показників;

організовують діяльність з розв’язання комерційних та цивільних суперечок через механізми посередництва та арбітражу;

констатують настання форс-мажорних обставин та визначають їх вплив на виконання комерсантами взятих на себе зобов’язань;

видають бюлетень повітової палати, каталоги, щорічні довідники та інші видання, що містять інформацію, документи та комерційну рекламу;

організують проведення ярмарків, виставок, салонів, ділових форумів, заходів економічного партнерства в країні та за кордоном;

організують визначення щорічного рейтингу фірм та інвесторів;

ведуть власний облік комерційних товариств у вигляді каталогу компаній, занесення до якого здійснюється на запит комерційних товариств;

надають послуги з реєстрації в комерційному реєстрі та здійснюють такі види діяльності як: (1) консультування щодо юридичних формальностей при створенні та зміні документів про реєстрацію компаній; (2) консультування щодо коректного складання заяви про реєстрацію та заповнення типових формулярів комерційного реєстру; (3) подання до «єдиного вікна» документів про реєстрацію в комерційному реєстрі;

виконують інші функції у відповідності до діючого законодавства та власного статуту.

Повітові палати, на умовах, передбачених діючим законодавством, мають право:

організовувати, самостійно або в співпраці з іншими установами, підготовчі навчальні заклади, такі як: комерційні школи, школи професійної підготовки;

організовувати курси підвищення кваліфікації у комерційній та виробничій галузях;

надавати з власних або залучених фондів навчальні стипендії та премії;

створювати комерційні товариства, дивіденди від діяльності яких становлять джерело фінансування діяльності відповідної палати.

Центральні та місцеві органи державної влади зобов’язані надавати без оплати, у відповідності до діючого законодавства, на вимогу повітових палат будь-яку інформацію публічного характеру, необхідну для виконання ними своїх обов’язків. Повітові палати зобов’язані надавати безкоштовно центральним та місцевим органам державної влади будь-яку інформацію, що стосується їх діяльності, на запит, зроблений у відповідності до положень діючого законодавства.

Двосторонні палати створюються з метою розвитку економічних відносин Румунії з відповідними країнами та просування, захисту й підтримки економічних інтересів ділової спільноти у відносинах з органами державної влади та установами іноземних країн. На території Румунії не може існувати двох чи більше двосторонніх палат, призначених для розвитку співробітництва з однією й тією ж країною.

Більш детально функції торгових палат, права та обов’язки членів, порядок діяльності керівних органів, джерела фінансування, відносини з державними органами Румунії визначені в їх статутах.


Контактні данні Торгово-промислових палат Румунії


Торгово-промислова палата Румунії

Business Center

Бульвар, Октавіан Гога №2

Бухарест 030982, Румунія

Тел.: 021.319.00.93

Факс: 021.319.01.56

[email protected]

 

Бюро інформування бізнесу

Тел.: 0374 474 368

Факс: 021 319 01 56

Електронна пошта: [email protected]

 

Торгово-промислова палата Алба

Вул. Фредерік Містрал №3, код 510110, Алба-Юлія, повіт Алба

Телефон: 0258.811772

Факс: 0258.811771

Електронна пошта:[email protected], [email protected]

Сайт: www.cciaalba.ro

Голова: Корнеліу Орзя

 

Торгово-промислова і сільськогосподарська палата Арад

Вул. Клошка 5, код 310017, м.Арад, повіт Арад

Телефон: 0257.208800

Факс: 0257.254200

E-mail: [email protected]

Сайт: www.ccia-arad.ro

Голова: Георге Секулич

Управління: Андрій Андо

 

Торгово-промислова і сільськогосподарська палата Арджеш

Бульвар Республічий №63, м.Пітешті, повіт Арджеш

Телефон: 0248.212650; 0248.219200

Факс: 0348.457271

Електронна пошта: [email protected]

Сайт: www.ccia-arges.ro

Президент: Джеордже Кавал

Генеральний Директор: Валентин-Симион Занфир

 

Торгово-промислова палата Бакеу

Вул. Лібертецій 1, код 600052, Бакеу, повіт Бакеу

Телефон: 0234.570010

Факс: 0234.571070

Електронна пошта: [email protected],

Сайт: www.ccibc.ro

Президент: Дору Симович

Генеральний Директор: Міхай Тулбуре

 

Торгово-промислова палата Біхор

Вул. Михай Емінеску №25 А, код 410019, Орадя, повіт Біхор

Телефон: 0259.417807; 0359.414557;

Факс: 0259.417807; 0359.414557;

0359.816.675

Електронна пошта: [email protected], [email protected]

Сайт: www.ccibh.ro

Президент: Іоанн Мікула

Генеральний Секретар: Костянтин Бадя

 

Торгово-промислова палата Бистриця-Несеуд

Вул. Петре Іспіреску 15А, код 420081, м.Бистриця, повіт Бистриця-Несеуд 

Телефон: 0263.230640; 0263.230400; 0263.210049

Факс: 0263.210038

Електронна пошта: [email protected]

Веб-сайт: www.cciabn.ro

Президент: Василь Бар

Генеральний секретар: Моніка Мурешан

 

Торгово-промислова палата Ботошані

Вул. Драгош-Вода 13, код 710327, м.Ботошані, повіт Ботошані

Телефон: 0331.711037; 0331.711039

Факс: 0231.517532

Електронна пошта: [email protected]

Веб-сайт: www.cciabt.ro

Президент: Валеріу Іфтіме

Генеральний директор: Нарцис-Кармен Панціру

 

Торгово-промислова палата Брашова

Вул. Михайла Когельнічану №18-20, блок 1 К, підізд С-D, код 500173, Брашов, повіт Брашов 

Телефон: 0268.547075; 0368.436091; 0368.436090; 0268.547084; 0268.547082

Факс: 0268.547086

Електронна пошта: [email protected]

Веб-сайт: www.ccibv.ro

Президент: Сільвіу Костя

Генеральний секретар: Адріана Іспас

Генеральний директор: Космін Рошіа-Міку

 

Торгово-промислова і сільськогосподарська палата Браїла

Алея Пенсіонатулуй №3, код 810245, Браїла, повіт Браїла

Телефон: 0239.613716; 0239.613172; 0239.614324

Факс: 0239.613716

Електронна пошта: [email protected]

Веб-сайт: www.cciabr.ro

Президент: Штефан Фуся

Генеральний директор: Маріан Гіону

 

Торгово-промислова палата муніципія Бухарест

Вул. Іонна Гіка №4, Сектор 3, 030044, Бухарест

Телефон: 021 319 00 87; 021 319 01 32

Факс: 021.3190133

Електронна пошта: [email protected]

Веб-сайт: www.ccib.ro

Президент: Сорін Петре Дімітріу

Генеральний директор: Георгій Водіслав

 

Торгово-промислова і сільськогосподарська палата Бузеу

Бульвар Унірій, блок 10 BCD, перший поверх, код 120190, м.Бузеу, повіт Бузеу

Телефон: 0238.710229

Факс: 0238.713577

Електронна пошта: [email protected]

Веб-сайт: www.cciabuzau.ro

Президент: Іонел Гагу

Виконавчий директор: Анка Даміан

 

Торгово-промислова палата Караш-Северина

Вул. Петру Майор 71, код 320100, м.Решіца, повіт Караш-Северин 

Телефон: 0255.215829

Факс: 0255.220114

Електронна пошта: [email protected]

Веб-сайт: www.ccia-cs.ro

Президент: Петру Буззі

 

Торгово-промислова і сільськогосподарська палата Келераші

Вул. Прогресул, будинок ВВВ, пов. 3-5, код 910001, Келераші, повіт Келераші

Телефон: 0242.311161; 0728.275179

Факс: 0242.318940

Електронна пошта: [email protected]

Веб-сайт: www.cciacl.ro

Президент: Маріан Дреган

Генеральний директор: Сільвія Мандрутеску

 

Торгово-промислова палата Клуж

Вул. Хорея 3, код 400174, Клуж-Напока, повіт Клуж

Телефон: 0364.730980

Факс: 0364.730991

Електронна пошта: [email protected]

Веб-сайт: www.ccicj.ro

Президент: Стефан Флореа Дімітріу

Генеральний секретар: Богдан Джеорджеску

 

Торгово-промислова, судоходства та сільськогосподарська палата Констанца

Бульвар Александру Лепушняну, №185 А, код 900457, м.Констанца, повіт Констанца

Телефон: 0241.619854; 0241.618348;

Факс: 0241.619454

Електронна пошта: [email protected], [email protected]

Веб-сайт: www.ccina.ro

Президент: Михай Дарабан

Генеральний директор: Іон Денуц Жугенару

 

Торгово-промислова палата Ковасна

Вул. Олтулуй 17, код 520027, Сф. Георге, повіт Ковасна 

Телефон: 0267.351677

Факс: 0267.310355;

Електронна пошта: [email protected], президент@ccicov.com

Веб-сайт: www.ccicov.com

Президент: Едлер Андраш Георгі

 

Торгово-промислова палата Димбовіца

Калеа Кимпулунг 6А, код 130092, Тирговіште, повіт Димбовіца

Телефон: 0245.210318

Факс: 0245.211202

Електронна пошта: [email protected]

Веб-сайт: www.ccidb.ro

Президент: Джеелу Русеску

Генеральний директор: Григоре Адріана

 

Торгово-промислова палата Долж

Вул. Брестей 21, код 200420, м.Крайова, повіт Долж

Телефон: 0251.418876

Факс: 0251.412652;

Електронна пошта: [email protected]

Веб-сайт: www.ccidj.ro

Президент: Габріель Вледуц

Генеральний директор: Лауренціу Діакону

 

Торгово-промислова і сільськогогосподарська палата Галац

Вул. Михай Браву №46, код 800208, м.Галац, повіт Галац

Телефон: 0236.460545; 0236.460312; 0236.461188; 0372.704700

Факс: 0236.460650

Електронна пошта: [email protected]

Веб-сайт: www.cciagl.ro

Президент: Іон Мокану

 

Торгово-промислова палата Джурджу

Бульвар Букурешть №57, код 080044, м.Джурджу, повіт Джурджу

Телефон: 0246.215444

Факс: 0246.213732

Електронна пошта: [email protected]

Веб-сайт: www.cciagr.ro

Президент: Александру Епинджяк

 

Торгово-промислова палата Горж

Вул. Тудор Владіміреску 54, код 210132, Тиргу Жиу, повіт Горж

Телефон: 0253.214391

Факс: 0253.217779

Електронна пошта: [email protected]

Веб-сайт: www.ccigj.ro

Президент: Віорел Давід

Виконавчий директор: Мар’яна Бодіслав

 

Торгівельно-промислова палата Харгіта

Бульвар Тімішоара, №24-26, код 530212, Меркуря-Чук, повіт Харгіта

Телефон: 0266.371802

Факс: 0266.371483

Електронна пошта: [email protected]

Веб-сайт: www.ccihr.ro

Президент: Ксаба Баласі

Генеральний директор: Бенко Тібор Ксаба

 

Торгово-промислова палата Хунедоара

Вул. 1 Дечембріе, №23, код 330025, м.Дева, повіт Хунедоара

Телефон: 0254.212924; 0254.214865

Факс: 0254.218973

Електронна пошта: [email protected]

Веб-сайт: www.ccihunedoara.ro

Президент: Віорел Аріон

Генеральний директор: Крінела Гафтон

 

Торгово-промислова палата Яломіца

Вул. Лужерулуй 2, код 920056, Слобозія, повіт Яломіца 

Телефон: 0243.231353;

Факс: 0243.231353; 0243.230105

Електронна пошта: [email protected]

Веб-сайт: www.cciail.ro

Президент: Драгош Лучан Слєнічану

Виконавчий Директор: Драгош Роман Міхуц

 

Торгово-промислова палата Яси

Бульвар Карол I, 27, код 700507, Яси, повіт Яси

Телефон: 0374.462462

Факс: 0374.462463

Електронна пошта: [email protected]

Веб-сайт: www.cciasi.ro

Президент: Паул Бутнаріу

Генеральний директор: Марина Албеску

 

Торгово-промислова палата Ілфов

Бульвар Октавіана Гога №2, вхід E, пов.8, кім.1, сектор 3, код 030982, Бухарест

Телефон: 021.3102173

Факс: 021.3102173

Електронна пошта: [email protected]

Веб-сайт: www.ccilfov.ro

Президент: Думітру Дан

Режисер: Кодріна Вішіняну

 

Торгово-промислова палата Марамуреш

Бульвар Унірії 16, код 430232, Бая-Маре, повіт Марамуреш

Телефон: 0262.221510; 0362.405303; 0262.223203

Факс: 0262.225794

Електронна пошта: [email protected]

Веб-сайт: www.ccimm.ro; www.proafaceri.ro

Президент: Флорентін Ніколае Туш

 

Торгово-промислова і сільськогосподорська палата Мехедінці

Вул. Смирдан 29, код 220138, Дробета - Тр. Северин, повіт Мехедінці

Телефон: 0252.310280

Факс: 0252.312736

Електронна пошта: [email protected]

Веб-сайт: www.cciamh.ro

Президент: Ніколає Тудореску

Генеральний директор: Мірела Тудореску

 

Торгово-промислова палата Муреш

Вул. Прімарієї 1, код 540026, Тг. Муреш, повіт Муреш

Телефон: 0265.269218; 0265.268345

Факс: 0265.269219

Електронна пошта: [email protected], президент@cciams.ro, [email protected], [email protected], [email protected],

Веб-сайт: www.cciams.ro

Президент: Васіле Поп

Генеральний секретар: Козьма Моніка

 

Торгово-промислова палата Нямц

Бульвар Дечебал № 33, код 610033, П’ятра - Нямц, повіт Нямц

Телефон: 0233.216663; 0233.232010

Факс: 0233.216657; 0233.232080

Електронна пошта: [email protected], [email protected]

Веб-сайт: www.ccint.ro

Президент: Михай Апопій

Генеральний директор: Олена Мирон

 

Торгово-промислова палата Олт

Бульвар Ніколае Тітулеску 49, код 230100, м.Слатина, повіт Олт

Телефон: 0249.439107

Факс: 0249.439109

Електронна пошта: [email protected], [email protected]

Веб-сайт: www.cciaolt.ro

Президент: Дорел Мокан

 

Торгово-промислова палата Прахова

Вул. Куза Воде 8, код 100010, Плоєшть, повіт Прахова 

Телефон: 0244.516666;

Факс: 0244.512552

Електронна пошта: [email protected]

Веб-сайт: www.cciph.ro

Президент: Ауреліан Гогулеску

Генеральний директор: Марія Чобану

 

Торгово-промислова палата Сату-Маре

Вул. Дечебал 4, код 440006, м.Сату-Маре, повіт Сату-Маре

Телефон: 0261.710790; 0361.401689

Факс: 0261.715058

Електронна пошта: [email protected]

Веб-сайт: www.cciasm.ro

Президент: Овідіу Сілагі

Генеральний директор: Даніела Куліч

 

Торгово-промислова палата Селаж

Вул. Корнеліу Копосу 3, код 450008, м.Залеу, повіт Селаж

Телефон: 0260.661030

Факс: 0260.661030

Електронна пошта: [email protected]

Веб-сайт: www.ccisalaj.ro

Президент: Флоріан Ігнат

 

Торгово-промислова палата Сібіу

Вул. Телефон 1, код 550160, м.Сібіу, повіт Сібіу

Телефон: 0269.210503; 0269.211946

Факс: 0269.211831

Електронна пошта: [email protected], [email protected]

Веб-сайт: www.cciasb.ro

Президент: Аурел Георге Алдя

Генеральний директор: Євген Іорданеску

 

Торгово-промислова палата Сучава

Вул. Університецій 15-17, код 720229, м.Сучава, повіт Сучава

Телефон: 0230.521506;

Факс: 0230.520099

Електронна пошта: [email protected]

Веб-сайт: www.ccisv.ro

Президент: Ніколае Троаше

Генеральний директор: Лучіан Георгіу

 

Торгово-промислова і сільськогосподарстка палата Телеорман

Вул. Іон Креанге №54, пов.6, код 140042, м.Александрія, повіт Телеорман

Телефон: 0247.421064

Факс: 0247.316192

Електронна пошта: [email protected], [email protected], [email protected]

Веб-сайт: www.cciatr.ro

Президент: Марін Нікульча

 

Торгово-промислова палата Тіміш

Пяца Вікторієї 3, код 300030, м.Тімішоара, повіт Тіміш

Телефон: 0256.490771; 0372.185285

Факс: 0256.490311

Електронна пошта: [email protected]

Веб-сайт: www.cciat.ro

Президент: Джеорджике Корну

Генеральний директор: Флоріка Кіріца

 

Торгово-промислова палата Тульча

Вул. Вікторієї 22, код 820150, м.Тульча, повіт Тульча 

Телефон: 0240.519040;

0240.519038

Факс: 0240.519021

Електронна пошта: [email protected]

Веб-сайт: www.cciatl.ro

Президент: Дору Попонете

Генеральний секретар: Марчел Попеску

 

Торгово-промислова і сільськогосподарська палата Васлуй 

Вул. Ніколає Іорга 82, код 730124, м.Васлуй, повіт Васлуй

Телефон: 0235.361040

Факс: 0235.319011

Електронна пошта: [email protected]

Веб-сайт: www.ccivs.ro

Президент: Іонел Константин

Генеральний секретар: Клаудіу Скойпан

 

Торгово-промислова палата Вилчя

Вул. Реджіна Марія 7, код 240151, м. Римніку-Вилча, повіт Вилча

Телефон: 0250.734200; 0250.733449; 0350.401680

Факс: 0250.732836

Електронна пошта: [email protected]

Веб-сайт: www.ccivl.ro

Президент: Валентин Чісмару

Генеральний директор: Георге Різою

 

Торгово-промислова і сільськогосподорська палата Вранча

Вул. Куза Воде №14, код 620034, Фокшани, повіт Вранча

Телефон: 0237.213210;

Факс: 0337.814471; 0337.108563

Електронна пошта: [email protected], [email protected], [email protected]

Веб-сайт: www.ccia-vrancea.ro

Президент: Сорін Ворнік

 Виконавчий директор: Іоана Секара

На даний час Румунія має шість вільних економічних, які мають спеціальний статус та користуються особливим податковим та митним режимом (Констанца, Бреїла, Галац, Суліна, Джурджу, Куртічі – Арад). Координатором діяльності адміністрацій вільних економічних зон є Національний митний орган Румунії. Вільна економічна зона це визначена площа території держави, куди можуть бути завезені товари для довготривалого зберігання та обробки без застосування тарифних та інших обмежень митного режиму.

Створення та територіальне розмежування вільних економічних зон в Румунії здійснюється Постановою Уряду, відповідно до якого затверджується Положення про організацію, функціонування, експлуатацію, управління і контроль вільної економічної зони згідно ст.6 та 7 Закону №84/1992, щодо режиму вільних економічних зон та Закону №244/2004 зі змінами та доповненнями.

Відповідний регіональний митний орган узгоджує з економічним агентом питання будівництва або початку діяльності промислового та комерційного характеру на території вільній зоні. Також митні органи мають право, заборонити або обмежити певні види діяльності в залежності від природи товарів, вимог митного контролю або у випадку не надання необхідних гарантій дотримання митних правил. Всі вільні зони огороджені, особи, товари та транспортні засоби, які заходять або виходять з вільної економічної зони є предметом митного контролю.

Кожна вільна економічна зона Румунії має свої переваги для введення бізнесу в залежності від географічного розташування та від конкретних потреб бізнесу. Зокрема, вони пропонують оренду земельних ділянок під будівництво виробничих потужностей, оренду офісних та складських приміщень тощо.

Враховуючи вищевикладене, слід зазначити, що українські економічні агенти мають можливість розширити свої експортні можливості та просувати свої товари через вільні економічні зони, які надають суттєві переваги. Зокрема, юридичні особи не резиденти ЄС, можуть завозити та зберігати товари у межах вільних економічних зон на території ЄС, не підпадаючи під, оплату імпортного мита,         оплату інших зборів та платежів та під заходи комерційної політики, щодо ввезення або вивезення товарів на митну територію ЄС.


Правова база на рівні ЄС щодо діяльності вільних економічних зон яка діє з 01.05.2016 року:

 • Регламент ЄС № 952/2013 Європейського Парламенту та Ради Європи від 09.10.2013 року про створення Митного кодексу ЄС;
 • Регламент ЄС 2016/341 Комісії від 17.12.2015 щодо доповнення Регламенту ЄС № 952/2013 Європейського Парламенту та Ради щодо перехідних норм для деяких положень Митного кодексу ЄС, якщо відповідні електронні системи ще не функціонують, та внесення змін до Регламенту Комісії ЄС 2015/2446;
 • Регламент Комісії ЄС 2015/2446 від 28.07.2015 року про внесення доповнень до Регламенту ЄС №952/2013 Європейського Парламенту та Ради;
 • Регламент Комісії ЄС 2015/2447 від 24.11.2015 року про встановлення норм для реалізації певних положень Регламенту ЄС № 952/2013 Європейського Парламенту та Ради.


Контактні дані вільних економічних зон Румунії:


1. Адміністрація Вільної економічної зони Галац

вул. Ал. І. Куза № 45 будинок Крістал, Галац - Румунія

Тел.: 0040 236 411 222

E-mail: [email protected]

https://www.zlgalati.ro/


2. Адміністрація Вільної економічної зони Джурджу

вул. Портулуї № 1-2, Джурджу - Румунія

E-mail: [email protected]

Тел.: +40 246 217541

www.zlg.ro


3. Адміністрація Вільної економічної зони Куртич - Арад

вул. І. Грозеску № 5, Арад - Румунія

E-mail: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected];

Тел.: 0040 - 257 – 282434; 0040 - 257 – 285458;

www.zla.ro/ro


4. Адміністрація Вільної економічної зони Бреїла

вул. Ангел Салігні № 24, Браїла, Румунія

Тел.: 0040 239 611655; 0040 239 615700; 0040 372 871094;

E-mail: [email protected]

www.zonaliberabraila.ro/


5. Адміністрація Вільної економічної зони Констанца

Порт Констанца, Морський вокзал, Констанца - Румунія

Телефон: +40.241.61.15.40

E-mail: [email protected]

www.portofconstantza.com


6. Адміністрація Вільної економічної зони Суліна

Вул. І, №202, повіт Тульча м.Суліна - Румунія

Тел.: +40240 – 543241; +40240 – 543242; +40240 – 543650; +40742 - 207114

Представництво м.Тульча

Тел.: +40240 – 517632;

E-mail: [email protected]

www.azlsulina.3x.ro/

www.snia.ro - Національна система бізнес-інформації. Провідна бізнес-платформа для різних сфер економічної діяльності.

Зазначена платформа надає наступні можливості:

 • подавати комерційні запити та пропозиції / Offers & Requests - дозволяє реєструвати інформацію про продукти та послуги (форма за посиланням: http://snia.ro/Romanian/ReqOff/Add.aspx );
 • подавати інвестиційні проекти / Investment Projects – дозволяє реєструвати інформація про земельні ділянки / будівлі / промислові парки та пов'язані з ними дані на місцевому / регіональному / національному та міжнародному рівнях (форма за посиланням: http://snia.ro/Romanian/InvProj/Add.aspx );
 • тендерні пропозиції / International Auctions - дозволяє реєструвати інформацію про міжнародні тендери, на які можуть претендувати румунські компанії (форма за посиланням: http://snia.ro/Romanian/Auctions/Add.aspx ).


www.listafirme.ro/ - каталог румунських компаній через який, українські підприємства можуть перевіряти своїх румунських партнерів.

www.e-licitatie.ro – портал державних закупівель та тендерних процедур Румунії.

www.ccir.ro - внутрішній та міжнародний комерційний арбітраж

Бази даних з потенційними компаніями-експортерами та імпортерами Румунії:

www.doingbusiness.ro

www.kompass.ro

www.aneir-cpce.ro

www.ghidafaceri.ro

 

www.eventseye.com - Календар основних міжнародних подій Румунії (ярмарків, виставок, конференцій, семінарів, ділових форумів тощо).


www.romexpo.org - Календар міжнародних ярмарків та виставок, організованих в Румунії


www.kmarket.ro – ринок капіталу в Румунії


www.customs.ro - Митні правила,  пільги та митні преференції. Митний транзит та митне оформлення товарів в Румунії

Назва виставки посилання на веб-сайт

Місце проведення (місто/країна)

Спеціалізація виставки, перспективи для участі українських експортерів 

Дати проведення

TTR www.targuldeturism.ro


м. Бухарест Румунія

Міжнародна виставка національного туризму

15-18.02.2024

BABY BOOM I

www.babyboom.ro


м. Бухарест Румунія

Виставка товарів та послуг для дітей від 0 до 7 років

29.02-03.03.2024

CONSTRUCT - AMBIENT EXPO

http://construct-ambientexpo.ro/en/

м. Бухарест Румунія

Міжнародна виставка технологій, обладнання, спорядження та матеріалів для будівництва, внутрішньої та зовнішньої обробки, декорації та басейни 

14-17.03.2024

EXPO FLOWERS AND GARDEN

www.expoflowers.ro/en/

м. Бухарест Румунія

Міжнародна виставка квіткового бізнесу, ландшафтного дизайну, садівництва та городництва 

14-17.03.2024

FISHING & HUNTING EXPOFishing & Hunting Expo

WWW.fishingandhuntingexpo.ro

м. Бухарест Румунія

Виставка присвячена полюваню та рибалки

14-17.03.2024

ROMTHERM

www.romtherm.ro/en/

м. Бухарест Румунія

Міжнародна виставка установок, обладнання опалення, охолодження та кондиціонування повітря

14-17.03.2024

MOBILA EXPO

https://mobila-expo.ro/en/

м. Бухарест Румунія

Виставка - ярмарка меблів

14-17.03.2024

Pet expo

www. petexpo.ro/

м. Бухарест Румунія

Виставка товарів для домашніх тварин

156-17.03.2024

GREEN ENERGY EXPO & ROMENVIROTEC

https://greenenergyexpo-romenvirotec.ro/en/home/

м. Бухарест Румунія

Ярмарок зеленої енергетики

11-13.04.2024

PACK SHOW

www.packshow.ro

м. Бухарест Румунія

Виставка упаковки Південно-Східної Європи

14-17.05.2024

METAL SHOW

www.metalshow-tib.ro

м. Бухарест Румунія

Технології обробки металу та промислового обладнання

14-17.05.2024

TIBCO

www.tibco.ro

м. Бухарест Румунія

Міжнародні ярмарки споживчих товарів

16-19.05.2024

ANTIQUE MARKET I

www.antiquemarket.ro

м. Бухарест Румунія

Ярмарка предметів антикварних виробів

16-19.05.2024

Defense, Aerospace and Security International Exhibition Black Sea

www.bsda.ro

м. Бухарест Румунія

Виставка у сфері військового технічного співробітництва

22-24.05.2024

AGRIPLANTA

www.agriplanta.ro

м. Фундуля, Румунія

Сільськогосподарський ярмарок "АГРИПЛАНТА" з демонстрацією сільськогосподарської техніки

23-26.10.2024

Book fest

www.bookfest.ro

м. Бухарест Румунія

Міжнародний книжковий ярмарок

29.05-02.06.2024

autototal business show

www.atbs.ro

м. Бухарест Румунія

Ярмарок товарів для автомобілів

8-9.06.2024

entertaiment Arena expo

www.earenaexpo.ro

м. Бухарест Румунія

Ярмарок індустрії індустрії азартних розваг.

3-5.09.2024

BIFE - SIM

www.bife-sim.ro

м. Бухарест Румунія

Міжнародна виставка меблів, обладнання та аксесуарів

19-22.09.2024

COSMETICS BEAUTY HAIR

www.cosmeticsbeautyhair.ro

м. Бухарест Румунія

Міжнародна виставка обладнання для краси, товарів, тіла, догляд та перукарське мистецтво


19-22.09.2024

ANTIQUE MARKET II

www.antiquemarket.ro

м. Бухарест Румунія

Ярмарка предметів антикварних виробів

19-22.09.2024

all2printshow

www.all2printshow.ro

м. Бухарест Румунія

Ярмарок друкарських технологій, упаковки та етикетки

01-05.10.2024

gifts show

www.events.printsign.ro

м. Бухарест Румунія

Ярмарок присвячений індустрії рекламної продукції

01-05.10.2024

exposhop

www.expo-shop.ro

м. Бухарест Румунія

Ярмарок, присвячений індустрії торгівлі

01-05.10.2024

SAB

www.sab.ro

м. Бухарест Румунія

Міжнародний автомобільний салон SAB - Бухарестський міжнародний автосалон

01-05.10.2024

BABY BOOM II

www.babyboom.ro

м. Бухарест Румунія

Виставка товарів та послуг для дітей від 0 до 7 років

03-06.10.2024

DENTA Dentistry and Dental Technologies

www.denta.ro

м. Бухарест Румунія

Міжнародна виставка стоматології та стоматологічних технологій

10-12.10.2024

ROMMEDICA

www.rommedica.ro

м. Бухарест Румунія

Міжнародна виставка медичних інструментів

10-12.10.2024

translogistica

www.romania.translogistica.eu

м. Бухарест Румунія

Виставок транспортування та логістики

15-17.10.2024

romanian security Fair

www.romaniansecurityFair.eu

м. Бухарест Румунія

Ярмарок систем спостереження та безпеки

16-18.10.2024

TTR II Romanian Tourism

www.targuldeturism.ro

м. Бухарест Румунія

Міжнародна виставка національного туризму

17-20.10.2024

INDAGRA

www.indagra.ro

м. Бухарест Румунія

Сільське господарство, садівництво, виноградарство і тваринництво

30.10-03.11.2024

INDAGRA FOOD

www.indagra-food.ro

м. Бухарест Румунія

Міжнародна виставка харчової промисловості

30.10-03.11.2024

gaudeamus

www.gaudeamus.ro

м. Бухарест Румунія

Міжнародний книжковий ярмарок

17.11-01.12.2024

expozitie de pasari si animale de agrement

www.fncpamr.ro

м. Бухарест Румунія

Ярмарок худоби та птиці

5-8.12.2024

CHRISTMAS GIFTS FAIR

www.expo-cadou.ro

м. Бухарест Румунія

Ярмарок різдвяних подарунків, прикрас і сувенірів

06-08.12.2024

ANTIQUE MARKET IIІ

www.antiquemarket.ro

м. Бухарест Румунія

Ярмарка предметів антикварних виробів

06-08.12.2024


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux